Skip to content

GÜNDEM

ARALIK 2017 SAYI: 115

11. Kalkınma Planı Çalışmaları Tamamlandı

11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde özel ihtisas komisyonları ile çalışma grupları, ilk toplantılarını 8-28 Aralık’ta gerçekleştirirken ikinci tur toplantılarını 2-20 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenledi.

Makine sektörüne yönelik oluşturulan “Makine Çalışma Grubu” toplantılarını, MAİB ve MAKFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Sektör Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu başkanlığında 26 Aralık 2017 ile 16 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi. Kalkınma Bakanlığı tarafından belirlenen 27 katılımcının da yer aldığı toplantıya MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır da Makine Çalışma Grubu’nun Raportörü olarak katıldı. Ekonomik büyüme ve uluslararası rekabet gücü, İnsani gelişmişlik ve hukukun üstünlüğü, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık, bilgi toplumu, kurumsallaşma ve bölgesel gelişme gibi boyutları kapsayan uzun vadeli kalınma politikaları; çok yönlü bir anlayışıyla oluşturuluyor ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçiriliyor. 11. Kalkınma Planı’nın küresel ölçekteki yeniden dengelenme sürecinde; Türkiye’nin kazançlı çıkması amacıyla odaklanılması gereken kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin politika, hedef ve stratejilerini ortaya koyacak temel politika belgesi olması amaçlanıyor. Bu bakış açısı doğrultusunda oluşturulan 75 özel ihtisas komisyonu ve çalışma grubuyla; demokratik planlama anlayışının gereği olarak toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi, uzmanlık bilgilerinin alınması, envanter oluşturulması, Türkiye bilgisinin derlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve plana girdi sağlanması amaçlanıyor.