Skip to content

KAPAK

OCAK 2018 SAYI: 116

2018 Rekor Yılımız Olabilir

Türkiye’nin 2017 ihracatı yüzde 10,4 artış gösterdi. 2023 hedeflerine ulaşmak için çift haneli ihracat artış oranları önemli, fakat kötümser senaryo olarak yüzde 15 ortalama/yıl artış oranıyla ancak 2023’de 360 milyar dolara; iyimser senaryo olarak da yüzde 20 ortalama/yıl artış oranıyla 460 milyar dolara ulaşabileceğiz. Bu anlamda da her yıl yüzde 20’nin üzerinde ihracat artış hızı yakalamak için aynı paralelde makineteçhizat yatırımları ve verimliliklerinin de artması gerekiyor.

Makine imalat sektörleri ise 2017 de yüzde 10,7 ihracat artışıyla Türkiye toplam ihracat artışıyla paralel bir seyir izledi. TİM verilerine göre 6 milyar dolar olan 2017 makine ve aksamları ihracatı, diğer sektörlerde gözüken makine teçhizat gurupları da içerisine alındığında 14,9 milyar dolara ulaşıyor. Makine sektörü ülke toplam ihracatında dokuzuncu sıradayken, diğer makine teçhizat grupları da dâhil edildiğinde, toplam makine imalat sektörleri ülke ihracatında dördüncü sıraya yükseliyor.

2017 yılı üçüncü çeyreğinde makine-teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15,3’lük büyüme, 2018’de de sektör ihracatına çift haneli büyüme olarak yansıyacaktır. Bu kapsamda, her zaman dinamik bir yapıda hareket eden makine sektörü olarak, bu yıl 17-18 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Bu artış hedefinin ilk olumlu işaretlerini de 2018’in ilk ayında elde ettik: TİM verilerine göre Ocak 2018’de yüzde 31’lik bir artış sağlandı. Bu rakam, 2018’in rekor yılı olacağının belirtisidir. Rekor kırmak için elbette ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz de var. Makinecilerin en büyük sorunlarından biri ihracat için fon ihtiyacıdır. Almanya gibi dünya devleri ihracatçılarını büyük ölçüde fonlarla besliyor. Türk Eximbank fonlarının 2018’de yüzde 17 gibi bir oranda artırılacağı hükümet tarafından açıklandı; böylece 170 milyar dolar hedefin yaklaşık yüzde 27’si Türk Eximbank tarafından desteklenecek. Özellikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmaları; yatırım için geçen yıl olduğu gibi KGF’nin 140 milyar TL kefalet miktarıyla açılacak olmasının imalat sanayileri ve ihracatta büyümeyi çift haneli tetikleyeceğini öngörmek yanlış olmayacaktır.