Skip to content

KAPAK

OCAK 2018 SAYI: 116

2018’de Daha Da İyi Olacağız

Geçtiğimiz yıl, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için olumlu geçti. Dünya mal ticareti artmaya ve küresel ekonomi büyümeye devam etti. Küresel ekonomideki yüzde 3’lük büyümenin 2018’de de artarak sürmesi, kalıcı büyümenin hızlanması öngörülüyor. ABD ve AB’de büyüme hızının 2,3 olması beklenirken, bazı Avrupa ülkelerinde yüzde 5’lik büyüme beklentileri şimdiden dile getirilmeye başlandı. Ancak asıl hızlı büyüme, Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaşanacak. 2017’de Türkiye küresel bir rekor kırdı ve 2017’nin üçüncü çeyreğindeki büyümesini yüzde 11’e taşıdı. Elbette bu büyümede riskler barındıran alanlar da var; enflasyonumuz ve işsizliğimiz halen yüksek, cari açığımız artıyor. Ancak ihracat odaklı büyüme stratejimizde kamu desteğinin artarak ihracatçılarla paylaşılıyor olması, küresel pazarlardaki payımızı yükseltme hedefimizde en büyük kozumuz olmayı sürdürecek.

2017, Türk makine imalat sektörleri için de çok olumlu ilerledi. 2010’da 10 milyar dolar olan ihracatımızı 14,9 milyar dolara çıkardık. Bu, yüzde 50’lik bir değer artışı demektir. Benzer şekilde 2010-2017 döneminde miktar bazında ihracat kapasitemizi de yüzde 50 artırma başarısını gösterdik. 2008 krizinden sonraki dönemde küresel makine ihracatında en güçlü yükselişi de Türk makine sektörü sağlamıştı.

2016 yılında Türkiye ile ilgili endişelerin yersiz olduğunu anlayan AB, Rusya ve ABD ile ticaret hacmimizin artması da bizim için olumlu gelişmelerdir. Makine imalat sektörleri çok uzun soluklu ilişkiler ve sağlam bir altyapı ile bugünlerine geldi. Ben, sektörümüze güveniyorum. Hem dünyada ticaretin iyiye gitmesi hem de Türkiye’de uygulanan destek ve teşvikler sayesinde 2018 ihracatının 2017’den daha iyi olacağına da inanıyorum. Alınan tedbirlerin piyasalardaki nakit darlığını engellemesini umut ediyorum. Türkiye’nin Makinecileri olarak 2018’de yüzde 20’ye yaklaşacak bir ihracat artışı bekliyoruz. Bu artış için öncelikli ihtiyacımız makinelerde KDV’nin sıfırlanması. Böylelikle piyasanın hareketleneceğini, yatırımların hızlanacağını umut ediyoruz.