Skip to content

KAMPÜS

MAYIS 2017 SAYI: 108

“Aldığımız Eğitim Beklentilerimizi Karşılıyor”

Mezuniyet sonrası daha çok enerji ve otomotiv sektörlerinde başarılı çalışmalara imza atmak istediklerini söyleyen Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, görev aldıkları üniversite-sanayi işbirliği projelerinin kendilerine büyük bir avantaj sağladığının altını çiziyor.

“GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJELER TECRÜBE KAZANMAMIZI SAĞLIYOR”

“Üniversite giriş sınavlarının ardından tercihler için araştırmalara başladım. Meslek olarak makine mühendisliğine karar vermiştim ve bu mesleğin çalışma alanlarını, sektöre yönelik fabrikaların hangi şehirlerde bulunduğunu ve verilen eğitimi göz önüne aldığımda Bursa bu noktada tercih edebileceğim en iyi şehirler içinde öne çıktı. Bursa’nın sahip olduğu sanayi potansiyeli aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün kalitesini de ortaya koyuyor. Yaptığım tercihin ne kadar doğru olduğunu geçirdiğim bu dört yılda çok iyi anladım. Aldığım eğitim, bölümün sunduğu laboratuvar imkânları ve yaptığımız projeler beklentilerimi yeterince karşıladı. Aldıklarımın arasında otomotiv alanındaki derslere ilgim biraz daha fazla ve bu konu üzerinde uzmanlaşmak istiyorum. Üniversite bünyesinde alternatif enerjili araçlar tasarlayıp bunlarla ulusal ve uluslararası yarışlara katılıyoruz. Bu projelerde yer alarak kendimi daha fazla geliştirme fırsatı buluyorum. Hocalarımızdan edindiğimiz bilgiler ışığında tasarımını yaptığımız araçların üretimini, Bursa’nın önde gelen otomotiv ve otomotiv yan sanayi firmalarının desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte üniversite-sanayi işbirliğini de gerçekleştirerek sektöre dair bilgi ve tecrübe de elde ediyoruz. Öğrendiğimiz teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme noktasında hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Bu durum da, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir mühendis olmamıza katkı sağlıyor. Otomotiv alanında ve özellikle hafifliği ve mukavemeti ile öne çıkan kompozit malzemeler konusunda çalışmalar yapmak istemekteyim. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisansla eğitimine de devam etmek istiyorum. Ülkemiz makine sektörüne yapılan yatırımlar sonucu ciddi başarılar elde ediyor. Bu çalışmaların devamının getirilmesiyle dünya makine sektöründe söz sahibi olabileceğimize inanıyorum.”

“ENERJİ VE OTOMOTİV SEKTÖRLERİNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM”

“Türkiye sanayisinin başkentlerinden biri olması nedeniyle Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü tercih ettim. Hocalarımızın öğrencilerle bire bir ilgilenmesi ve mesleğe olan sevgileri de öğrenme sürecimde bana oldukça yardımcı oldu. Beklentilerimin üzerinde gerçekleşen, her alanda uzmanlaşmış hocalarımızın yardımıyla hem öğrenmek hem de kendimi geliştirmek adına çok büyük mesafe aldım. Eğitimin yanında kendinizi geliştirmek istediğinizde okulumuz tüm imkânları size sunuyor. Öte yandan sanayimizin önemli firmalarında staj ve projeler kapsamında çeşitli sorumluluklar üsteniyor olmamız da iş hayatına bir adım önde başlamamız noktasında büyük bir avantaj sağlıyor. Enerji ve otomotiv özel ilgi alanlarım olduğu için bu sektörlerde kendimi geliştirmek istiyorum. Enerji alanında özellikle otomotiv sanayisinin motorlar ve yanma yakıt verimliliği alanlarında uzmanlaşmak istiyorum.

Bursa’nın da içinde bulunduğu sanayi şehirleri Türk makine sektörünün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Türk makine sektörü büyük projeler ve büyük işler için savunma ve otomotiv sanayisinde ihtiyaç duyduğu her makineyi kendi üretmek zorunda diye düşünüyorum. Böylece hem ülkemiz hem de sektör büyük bir gelişme kaydedecektir.”

“SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

“Pek çok mühendislik disiplinini bir arada barındırdığı, diğer mühendisliklere kıyasla çok geniş bir çalışma alanına sahip olduğu ve gerçekçi yeni fikirler-ürünler üretmek için doğru bir bölüm olduğu için makine mühendisliğini tercih ettim. Bursa’da yaşadığım ve Uludağ Üniversite’sinin eğitim kalitesini de bildiğim için tercihimde bu durum da etkili oldu. Aldığım eğitim, makine mühendisliğinin temel yaklaşımlarını kavramam ve problem çözme becerimin gelişmesinde çok yardımcı oldu. Tasarım ve bitirme projeleri kapsamında sanayi ile işbirliği içinde olmamız da ayrıca tecrübemi artırdı. Dünya için hayati konumda bulunan enerji anabilim dalında uzmanlaşmak istiyorum. Bugün dünya artık tehlikeli olarak gördüğü nükleer enerjiden yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru geçiyor. Bu sebeple özellikle ülkemizin rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarını değerlendiren projeler içinde yer almak istiyorum. Bugüne kadar elde ettiğim teknik bilgi ve deneyimleri kullanabileceğim aynı zamanda kendimi geliştirme imkânına sahip olduğum bir pozisyonda çalışmak ve aynı zamanda yüksek lisans eğitimi almak istiyorum. Türk makine sektöründe Ar-Ge faaliyetlerine yeterli oranda kaynak ayrılmadığını düşünüyorum. Makine sektörü ülkelerin sanayileşmesini ve dolayısıyla gelişmişliğini belirler. Bu da ancak Ar-Ge ile mümkün olur. Bilgi ve yeni teknolojiye dayalı katma değeri yüksek makine imalatı alanına yönelmemiz gerekiyor. Bursa sanayisi bu konuda ülkemizin öncü şehirleri arasında yer alıyor.”

“BÖLÜMÜMÜZ KÖKLÜ BİR EĞİTİM ANLAYIŞINA SAHİP”

“Makine mühendisi genel olarak insan hayatını kolaylaştıran her türlü makine, parça, proses ve sistemleri tasarlayan, üretim sürecini yöneten bir teknik elemandır. Faaliyet gösterdiği sektör yelpazesi çok geniş olmakla birlikte başlıcaları imalat, konstrüksiyon, enerji, havacılık, iklimlendirme, ısıtma ve tesisat, otomotiv, ev aletleri ve endüstriyel satış-pazarlama olarak öne çıkıyor. Sanayinin olduğu her sektörde üretim de olduğu için makine mühendisleri her zaman ve her yerde iş olanağına sahip. Bunun yanında Ar-Ge faaliyetlerinde ve akademik çevrelerde de makine mühendisleri etkin rol alıyor. Köklü bir eğitim anlayışına sahip olması Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü seçmemdeki temel sebepti. Sadece fakültemizde bazı üniversitelerin sahip olduğu öğretim görevlisi kadar öğretim görevlisine sahibiz. Aldığım eğitim bana matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini kullanma, mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerilerini kazandırdı. Bununla birlikte hem bireysel hem de takım çalışması yürütme, mesleki sorumluluk ve etik bilinci, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığım da arttı. Otomotiv alanında uzmanlaşmak istiyorum. Şu ana kadar elde ettiğim teknik bilgileri ve deneyimlerimi kullanabileceğim, insanlarla iletişim halinde olup onlara yardım edebileceğim ve aynı zamanda kendimi geliştirme imkânımın olduğu bir pozisyona görev yapmak istiyorum.”