Skip to content

KİTAP

NİSAN 2019 SAYI: 131

ANADOLU’NUN KÜLTÜR İZLERİNDE HİTİTLER

Boğazköy-Hattuşa kazılarına 2006’dan bugüne başkanlık yapan Prof. Dr. Andreas Schachner, Hitit tarihini anlamaya yönelik 100 yıldır devam eden disiplinler arası çalışmaları, Anadolu ve Ön Asya kültür tarihinin yorumlanmasına temel oluşturacak şekilde bir arada sunma arzusuyla yazdığı “Hattuša” başlıklı kitabında, bir yandan son dönemde yeni bir anlayışla değerlendirilen kazı sonuçlarını ilk kez geniş bir kitleyle paylaşırken, diğer yandan arkeolojinin antik dönem kültürlerinin rekonstrüksiyonu konusundaki imkân ve sınırlarını göstererek yeni araştırma konularını işaret ediyor. Öğrenciler ve bilim insanlarının yanı sıra konuya ilgi duyan diğer okuyuculara da aynı oranda hitap ederek sağlam temellere dayanan genel bir fikir sağlamak ve çeşitli araştırma sonuçlarını bir arada sunan kitap, Anadolu kültür izlerini takip eden herkes için ilginç bir içerik sunuyor.