Skip to content

RÖPÖRTAJ

MAYIS 2017 SAYI: 108

BREXIT İle Türk-İngiliz Ticareti İvme Kazanabilir

Küresel ticarette ikili ve çok taraflı ekonomik işbirliklerinin önemi giderek artıyor. Ülkeler; oda, birlik, dernek, iş dünyası kuruluşları ve iş konseyleri gibi ikili ticari ilişkilerini geliştirmek, firma ve markalarının uluslararası alanda rekabetini artırmak için yeni kurumlar oluştururken, yabancı misyonlara bağlı kurum ve kuruluşlar da benzer bir işlevi üstleniyor. Bu doğrultuda, Türkiye’deki yabancı ticaret ve sanayi odaları da Türk firmalarına ve girişimcilerine küresel ticarette hem rehberlik yapıyor hem de ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz ay İtalyan Ticaret Odası Derneği ile başlattığımız yeni yazı dizimizde, kökleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine dek uzanan Türkiye’deki yabancı ticaret ve sanayi odalarının faaliyetlerine odaklanmış, bu kurumların Türk iş dünyası ve KOBİ’lerine nasıl destekler sunduklarını Moment Expo okuyucularına aktarmaya başlamıştık. Bu sayıdaki konuğumuz, Türkiye’deki en köklü yabancı ticaret ve sanayi odalarından biri olan Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (British Chamber of Commerce Turkey- BCCT) oldu. Bu ay 130’uncu kuruluş yılını kutlayan Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası, aynı zamanda küresel ölçekte dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan İngiliz Ticaret Odaları arasında da en eski ikinci oda olma unvanına sahip.

1887 yılında kurulan Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası, ülkemizdeki en köklü yabancı ticaret ve sanayi odalarından biri olarak yüzyılı aşan işbirliğini bugün de devam ettirirken, kurumun Türk iş dünyası ile etkileşimini, sağlanan destekleri ve Türkiye İngiltere arasındaki ticaretin nasıl artırılabileceğini Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası CEOsu Emrah Öz’e sorduk.

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), ne zamandır ve hangi kapsamda faaliyetlerini sürdürüyor?

Ülke ticaret odaları karşılıklı olarak ülkelerin ticari ve sosyal dinamiklerine hâkim biçimde bir nevi ticari ve kültürel köprü görevi üstleniyor. Bu alanda BCCT de, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında tam 130 yıldır kurulan bağı giderek güçlendiriyor. BCCT, Birleşik Krallık dışında faaliyet gösteren ikinci en eski ticaret odasıdır. İki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek ve yeni iş birlikleri yaratmak hedefiyle projeler geliştiriyoruz. BCCT, son üç yılda 68,1 milyon poundluk bir pazarda yardımcı rol oynadı. BCCT İş Geliştirme Ekibi ise 2016 yılında firmalara ayda ortalama 57,1 servis verdi ve yıl boyunca 488 firma ile iletişime geçerek, 685 iş ve hizmet desteği sağladı. BCCT, özelleştirilmiş hizmetleriyle Birleşik Krallık- Türkiye ticaret ilişkilerine yoğun katkıda bulunurken, bu katkı ile Birleşik Krallık şirketleri kısa ve uzun vadede iş hacimlerinde ciddi değer artışları görüyor. İş dünyasındaki bu ilişkilerini geçtiğimiz yıl Türkiye’de yatırıma dönüştüren şirketler ise yenilenebilir enerji, sağlık, makine mühendisliği, kimyasallar, liman ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor. Özetle BCCT, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde kilit rol oynuyor ve verimli işbirliklerine arabuluculuk yapıyor. BCCT bünyesinde yer alan İş Geliştirme Bölümü de her iki ülkede karşılıklı işbirliği, yatırım ve ortaklık yapmak isteyen şirketlerin iş geliştirme potansiyeline ivme kazandırıyor.

Türkiye-İngiltere ticaretinin güncel durumu için neler söyleyebilirsiniz? İki ülke arasında ticaret sizce gerçekleşme potansiyelini ne ölçüde karşılıyor?

Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki dinamiklerinin diğer AB üyesi ülkelere oranla daha aktif bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda Türk yatırımcıların İngiltere pazarındaki varlığını güçlendirmeleri de geleceğe yönelik umudumuzu artırıyor. Bu arada İngiliz yatırımcılar da Türkiye’nin dinamik pazarını gözden uzak tutmuyor. Bu anlamda, Brexit sonrası Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin, Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinden daha hızlı bir ivme kazanabileceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla, uzun vadede fayda sağlamak adına vizyonu şimdiden ortaya koyarak hazırlıklarının yapılması, ortak iş konseyi başta olmak üzere ileriye dönük olasılıklar üzerinde fikir üretecek yeni mekanizmaların da şimdiden hayata geçirilmesinde büyük fayda olduğunu söyleyebiliriz. Birleşik Krallık ve Türkiye’deki ticaret ve hizmet sektörleri, birbirlerinin karşılıklı etkileşiminden kaynaklanan olumlu ve yapıcı bir deneyim kazanıyor. Ancak uzmanlar her iki ülkenin de ekonomilerinin artık bütünleyici bir anlayışla daha çok üretime dönük projeleri düşünmeye başlamalarının da zamanı geldiğini belirtirken, bu konuda iki ülkenin ekonomik yapılarının birbirlerini bütünleyici özelliklerine yoğunlaşan projeler de ivme kazanıyor.

Odanız, İngiltere pazarına açılmak isteyen Türk üreticilere ne tür hizmetler sunuyor? Bu hizmetlerin içerikleri ve ölçütlerinden söz edebilir misiniz?

BCCT, Türk firmalarıyla iş yapmak isteyen Birleşik Krallık firmalarını Türkiye ekonomisi ve şirketleri hakkında bilgilendirirken, üyeleri adına Birleşik Krallık’taki ticaret ve sanayi odaları ve ticaret bakanlığı ile ilişkileri geliştiriyor. BCCT’nin her iki ülkedeki şirketlere sunduğu ticari danışmanlık hizmeti kapsamında Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye ziyaretler gerçekleşirken, bu ziyaretlerde ağır makine sanayisi, otomotiv, enerji, hızlı tüketim ürünleri, çevre teknolojileri, sağlık, inşaat, iletişim teknolojileri gibi sektörlerdeki firmalar başta olmak üzere; Türkiye’de iş imkânları ve ortaklık arayışları için görüşmelerde bulunuluyor. Odanın verdiği danışmanlık hizmetleri içerisinde ise iş ortağı arama, ikili toplantı organizasyonları ve pazar araştırmaları en çok talep edilen servisler arasında yer alıyor.

BCCT’den hizmet almak için ne yapılmalı?

BCCT’nin hizmetleri öncelikle üyelerinden başlar. Oda, üyelerine hem Türkiye hem de İngiltere’de geniş iş ağı imkânı sağlıyor. Üyemiz olmayan ancak BCCT’nin hizmetlerinden yararlanmak isteyen kuruluşlar ise BCCT İş Geliştirme Bölümü ile iletişime geçebilir. Bu bölümümüzde İngiltere-Türkiye arasında proje geliştirmek, yatırım olanaklarını değerlendirmek isteyen şirketlere de yardımcı oluyoruz.

BCCT’nin özellikle odaklandığı sektörler var mı? Türk üreticiler sizce hangi sektörlerde daha rekabetçi olabilir?

BCCT kayıtlarına göre; Türkiye pazarına doğrudan veya distribütör aracılığıyla giriş yapan Birleşik Krallık firmalarının çoğu enerji, sağlık, mühendislik-teknik, kimya ve lojistik alanlarında faaliyet gösteriyor. BCCT’nin desteğiyle bu firmalar distribütör bulmak, müşteri edinmek ve fabrika kurmak yoluyla son üç yılda Türkiye’de varlıklarını artırdı. BCCT’den yoğun hizmet desteği talep eden sektörlerin başında ise mühendislik, enerji, mekanik, metal (demir- çelik), eğitim, sağlık, inşaat, kozmetik ve yiyecek-içecek sektörleri geliyor.

İngiltere ile ticaret yapmak zor mudur? Türk makine üreticileri, ülkenize yapacakları ihracat öncesinde odanız ile nasıl bir işbirliği geliştirebilir? İngiltere’ye ürün/hizmet satmak için üreticilerin dikkat etmesi gereken temel başlıklar neler olmalı?

İngiltere ile ticaret yapmak, kuralları öğrenip gerekli takipleri yaptığınız takdirde oldukça kolaydır. BCCT olarak, B2B olan her başvuruya çözüm önerisi bulmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, makine üreticileri de iki ülkenin karşılıklı pazar ve ekonomilerine katkı sağlanabilecek ürün ve hizmetler geliştirilebilir. İngiltere, katma değer yaratma ve nitelikli marka oluşturma bakımından büyük deneyim sahibidir. Türkiye’nin üretimde katma değer yaratacak yatırım potansiyeli ile Birleşik Krallık’ın katma değerli, nitelikli marka oluşturma deneyiminin yeni projeler için sinerji doğuracağına inanıyoruz. Cazip yetkinlikleri olan, yüksek kaliteli üretime sahip olması da Türkiye’yi rakiplerinin önüne geçiriyor ve İngiliz yatırımcıların ilgisini çekiyor.