Skip to content

KİTAP

ŞUBAT 2019 SAYI: 129

DİJİTAL ÇAĞDA SATIŞIN ANAHTARI NEDİR?

Satış 4.0: Dijital Çağın Yeni Satış Modeli adlı kitap, satışın nereden geldiğini ve nereye doğru gittiğini açıklıyor. Özellikle 2000’li yılların dijital ekonomisi her şeyi değiştirdiği gibi hiç kuşku yok ki satışı ve satış pratiğini de değiştirdi. Bu sebeple Satış 4.0, dijital ekosistemin yeni nesil satış modeli olarak ön plana çıktı. Bugünün dijital ekonomi dünyasında bir şirketin başarılı olması için işini offline satış kanalından online satış kanalına taşıması ve her şeyi “daha kolay, daha hızlı, daha iyi ve daha ucuz” yapması gerekiyor. Yeni nesil Satış 4.0 bu konuda şirketlere yeni bakış açıları sunuyor. Satış 4.0 sürecinin en temel yakıtı bağlanabilirlik ve “‘Net’andaş Bağlılığı” ile oluşturulan e-Kabileler Satış 4.0’ın sihirli gücünü oluşturuyor.

İnternette “içerik pazarlaması” Satış 4.0’ın bir aracı ve dijital ekonomide marka reklamının gelecekteki adını içerirken, # etiketi ise markaların sloganı olarak kabul ediliyor. Sosyal medyada insanlar deneyimlerini paylaştıkça, başka insanları etkilemeye başlıyor; etkileyen ve etkilenen karşılıklı birbirlerini besledikçe ve paylaşımın güvenirliliği arttıkça, ilk kez yeni bir kavram oluşuyor: “Kalabalığın Bilgeliği.” Müşteri bağlılığı ve bağlanabilirlilik, farkındalığı arttırır; Satış 4.0’ın beş aşamalı satış sürecini hızlandırır ve satın alma döngüsünü kısaltarak satışı sonuç yapar. Bugünün iş dünyasında Satış 4.0 bir gereklilik değil, zorunluluktur ve satışta başarıyı yakalamak için stratejik davranmanın ön koşuludur.