Skip to content

KİTAP

NİSAN 2019 SAYI: 131

GÜMRÜK BİRLİĞİ KAVRAMININ MUCİDİ ANLATIYOR: GÜMRÜK BİRLİĞİ NEDİR?

Jacob Viner’ın gümrük birlikleri hakkındaki çığır açan çalışması, tercihli ticaret anlaşmalarının ayrımcı nitelikte olmayan serbest ticaretten farklı ve genelde daha aşağı seviyede olduğu şeklindeki önemli hususa dikkat çekiyor. Tercihli ticaret anlaşmalarının olumsuz yönleriyle ilgili bugün karşı karşıya kaldığımız meseleler artar ve katlanırken, Viner’ın çalışması politika belirleyicilerin görmezden gelemeyeceği kadar önemli bir uyarı olarak gösterilebilir.

“Gümrük Birliği Meselesi” adlı kitap ilk olarak yayımlandığı 1950’deki kadar güncelken, Paul Oslington’ın önsözü de okuyucuya kitabın doğuşuna ilişkin bir açık görüş kazandırıyor. Klasikleşen “Gümrük Birliği Meselesi”nin bu yeniden basımı, yeni bir ticaret öğrencisi neslini bu kavramların ilk ele alınışıyla yeniden tanıştırmakla kalmıyor, onları aynı zamanda Viner’ın neslindeki iktisatçıların takdire şayan beliğ tarzıyla da buluşturuyor.