Skip to content

TİM DEN

ŞUBAT 2019 SAYI: 129

İHRACATÇININ YOL HARİTASI 5G OLACAK

TÜRKIYE İHRACATÇILAR MECLISI (TİM) , IHRACATÇILAR IÇIN ILK KEZ YENI VIZYON VE YOL HARITASI NITELIĞINDE İHRACAT 2019 RAPORUNU AÇIKLADI. TİM’IN BU YIL ILAN ETTIĞI “İHRACATTA SÜRDÜRÜLEBILIRLIK VE YENILIKÇILIK” YILI KAPSAMINDA HAZIRLADIĞI RAPOR, IHRACATÇIYA GENIŞ KAPSAMLI VE KATMA DEĞER YARATMAYA YÖNELIK BIR EYLEM PLANI ILE IHRACATÇININ YOL HARITASI NITELIĞINDEKI 5G YOL HARITASINI BIR ARAYA GETIRIYOR.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni döneminde bir ilke imza atarak, ihracatçılar için vizyon ve yol haritası niteliğinde “İhracat 2019 Raporu ”nu hazırladı. Beş bölümden oluşan raporda; TİM’in “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı olarak ilan ettiği ve 2019’da hayata geçireceği İhracatta İlk Adım Seferberliği, Kadın Konseyinin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi projelerden oluşan eylem planı ile 5G (Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemleri) yol haritasına yer verildi. 2019’da öncelikli hedeflerinin Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen 182 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olduğunu söyleyen TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılında ihracatta yeni proje ve stratejiler üzerine yoğunlaşacağız. TİM Kadın Konseyinin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Projesi, 5G Yeni Vizyon, İhracatta İlk Adım Seferberliği, transit ticaret ve mikro ihracatın kayıt altına alınması, rekabetçi hizmet ihracatı, ihracat yapan firma sayısındaki artışın sürdürülmesi ile teknoloji, inovasyon, Ar-Ge, markalaşma stratejimizin güçlendirilerek ‘İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik’ temel rotamız olacak. Ayrıca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da sıklıkla dile getirdiği, ihracatta dijitalleşme, blokzincir teknolojisinin dış ticarete uyarlanması, e-Ticaretin geliştirilmesi gibi başlıklar da bu yıl gündemimizden düşmeyecek konular arasında yer alacak. Açıkladığımız rapor, tüm çalışmalarımızı tek bir kaynakta toplayan, hem dünyadaki trendlere ışık tutan, hem ihracatımızın durumunu analiz eden hem de hedef ürün ve hedef pazarlarımızı tespit eden çok kıymetli bir çalışma. Çok açık olarak ifade etmek isterim ki, raporun amacı, ihracatta kırmayı hedeflediğimiz rekorların da ötesindedir: Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye hedefliyoruz. Buna da daha çok ihracat, daha nitelikli ihracat ve daha yenilikçi ürünlerle ulaşabiliriz” dedi.

HEDEFLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 5G YOL HARİTASINDA YER ALACAK

TİM’in yılın bütününe ışık tutacak nitelikte hazırlayacağı raporların ilki olan ve her yıl tekrarlanacak olan raporun ilk bölümünde, dünyada ve Türkiye’de 2018 yılı analiz ediliyor. İkinci bölümde ise 2019 yılında ekonomi dünyasındaki beklentiler ele alınırken, dünya ekonomisinde bu yıl neler yaşanabileceği, küresel anlamda öne çıkması muhtemel önemli gelişmelere odaklanılıyor; bu kapsamda da ihracatçılara bu yıl ihraç pazarlarında neler yaşanabileceğine dair öngörüler sunuluyor.

Raporun üçüncü bölümde; 2019 yılında Türkiye’yi nelerin beklediğine, ekonominin ve ihracatın nasıl şekilleneceğine, makro verileri nelerin etkileyebileceğine değinilirken, bu soruların yanıtları aranıyor ve aynı bölümde ayrıca hedef pazarlarda yaşanabilecek önemli gelişmeler de ele alınarak, firmalara bu gelişmeler konusunda bilgiler aktarılıyor. Raporun dördüncü bölümü ise TİM’in ihracatçılara, ekonomi dünyasıyla paylaşacağı katma değerli araştırmalar için önemli bir örnek oluşturuyor. Bu bölümde, uluslararası kabul görmüş ekonomik modellerden biri olan “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük” olarak bilinen RCA modeli kullanılarak, ürünler ve ülkeler bazında hedef pazarlar analiz ediliyor ve güçlü olduğumuz ürünlerde küresel konumumuz belirleniyor. Raporun son bölümünde de TİM’in 2019 yılı yol haritası sunulmuş. Bu çerçevede TİM’in hangi çalışmaları yürüteceği, hedeflere ulaşabilmek adına hangi faaliyetleri gerçekleştireceği gibi hususlar, 5G olarak ifade edilen yol haritasındaki başlıklar altında yer alıyor.

İhracat 2019 Raporuna, TİM’in resmi İnternet adresinden de ulaşılabilir.