Skip to content

KAPAK

OCAK 2019 SAYI: 128

İHRACATIMIZ YÜZDE 24 ARTTI; 2023’TE 1 MİLYAR DOLARI GEÇECEĞİZ

Sektörümüzün yurt içi ve yurt dışı tanıtımı için iki ayrı kulvarda çalışmalar yürütüyoruz. Yurt içinde sektörümüz üreticilerinin hitap ettiği tekstil üreticisi firmalarla ilişkilerini kuvvetlendirmek amacıyla iş birliği çalışmalarımız her geçen gün artıyor. Bu bağlamda geçen yıl Moda Hazır Giyim Federasyonu ile yaptığımız iş birliği ile bunun güzel bir örneğini ortaya koymuştuk. Bu iş birliği çerçevesinde tekstil üreticilerinin ihtiyacı olan her türlü yerli makine ve yedek parçalarının tanıtılması için güzel bir birliktelik elde ederken, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneğiyle de benzer bir iş birliği protokolü yaptık. Bu yeni protokol uyarınca, tekstil terbiye sektörünün ihtiyacı olan her türlü modernizasyonu ve yeni makine teminini sağlamak için üyelerimizle birlikte yerli tekstil makinelerinin avantajlarını anlatma fırsatı yakalamış olduk. Bu iş birlikleri çerçevesinde tekstil sektörünün yurt dışından yüksek fiyatlara ithal ettiği makine ve yedek parçalarına karşılık yerli ve milli üreticilerimizin daha iyi kalitede ve fiyat avantajında olan ürünlerini tanıtma fırsatı buluyoruz.

Bununla birlikte yurt dışında sektörümüzün hedef bölgeleri olan Bangladeş, Hindistan, Vietnam, Pakistan, Mısır, İran ve Özbekistan gibi ülkelerde gerek fuarlarla gerekse de workshop çalışmalarıyla üreticilerimizin makine ve yedek parçalarının tanıtılmasına katkı sağlıyoruz. Özellikle 18 ülkede tekstil kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleri, üreticilerimizin yurt dışındaki tanınırlıkları ve pazar paylarındaki güçlerini arttırmaya fayda sağlıyor.

Ayrıca, yerli makine kullanımlarında alımların kolaylaştırılması için gerek Eximbank gerekse de KOSGEB ile teşvik süreçlerini yakından takip ediyoruz. Gerek imalat için gerekse imal edilen makinenin yurt içi kullanıcısına ulaşımı için gerekli finansman desteğinin sağlanması hususundaki girişimlerimiz, her platformda dile getiriliyor. Yurt içinde üretimi söz konusu olan makine ve yedek parçaların yurt dışından ithali konusunda da Ticaret Bakanlığının korumacı önlemlerini daha da geliştirmesi yönündeki tavsiye ve girişimlerimizin sürdüğünü söylemeliyim.

Türk tekstil makinelerinde, özellikle terbiye makinelerinde dünyada çok iyi durumdayız. Boya terbiye makineleri ihracatımız ithalatımızdan 2,5 kat daha fazla. Ayrıca dünyanın birçok bölgesinde anahtar teslim boyahaneler kurabilme kapasitesine sahip üreticilerimiz de bulunuyor. Bunun yanı sıra dokuma ve iplik makineleri, sektörümüzde en yoğun ithalata konu olan makinelerdir. Bunun lehimize dönüşebilmesi için de iyi bir planlama ile bu tür makinelerde yerlileştirme çalışmaları yapılması gerektiğinin altını çizmeliyim.

Sektörümüz her yıl ortalama yüzde 20 büyüyor. 2018 yıl sonu itibarıyla yüzde 24’lük artışla 750 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Mevcut pazarlardaki etkinliğimizi arttırmanın yanında yeni pazarlara da açılarak ihracatımızı her yıl güçlendiriyoruz. İthalatımız ise 2018’de 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yerli makine kullanımının özendirilmesi ve tanıtılması için üzerimize düşen vazifeyi yapmamız durumunda, bu ithalat tutarının önümüzdeki yıllarda düşmesini de ümit ediyoruz. Dünya tekstil makineleri pazarının ihracat hacmi 2018’de 25 milyar dolar ile 28 milyar dolar arasında gerçekleşti. Bunun da en büyük alıcıları Çin, ABD ve Hindistan oldu. Türkiye, her yıl 2 milyar dolara yakın tutarda tekstil makinesi alımı yapıp 750 milyon dolar da tekstil makinesi satan bir ülke olarak, bu pazarda önemli bir yer tutuyor diyebiliriz.