Skip to content

KAPAK

OCAK 2019 SAYI: 128

İTHALATIMIZI AZALTIRKEN İHRACATIMIZI ARTTIRDIK

EFSİAD üyelerimiz savunma, otomotiv, metalürji, seramik, demir çelik gibi tüm sektörlere yönelik endüstriyel fırın imalatı yapan üreticiler ve tedarikçilerden oluşuyor. Yapmış olduğumuz fırınlar, kullanıldıkları yerlerde işlevleri açısından büyük önem taşıyor ve bu yönüyle de ülkemiz sanayisi için kritik önem teşkil ediyor.

Endüstriyel fırın üretimi, tüm mekanik işlevlerin yanı sıra yüksek sıcaklık da içerdiği için daha emek yoğun bir iş olarak tanımlanabilir. Metalürji ve malzeme bilimi, makine mühendisliği, elektrik-elektronik ve otomasyon gibi multidisipliner bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektiriyor. O nedenle sektör paydaşlarımız zor bir konuda faaliyet gösteren, işini seven cefakâr insanlardır diyebilirim.

Mevcut üyelerimizin Türkiye’de gerçekleşen endüstriyel fırın imalatının yüzde 70’ini üstlendiğini söyleyebilirim. EFSİAD olarak yaptığımız araştırmalarda, sektörümüzün son beş yıllık ithalat ortalamasının 215 milyon dolar, ihracatının ise 92 milyon dolar seviyesinde ilerlediği görülüyor. 2018 yılı verilerine baktığımızda ise durum ülkemiz lehinde ilerleme kaydediyor. 2018 yılında ithalatımız 170 milyon dolar seviyesine gerilerken, ihracatımız ise 110 milyon dolara yükselmiş durumda.

Söz konusu endüstriyel fırınların dünyadaki dış ticaret hacmi de yaklaşık 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. Türkiye olarak endüstriyel fırınların toplam dünya ticareti içerisinden 2017 yılında yüzde 1’in altında pay alırken, bu yıl yüzde 20’nin üzerinde artışla yüzde 1,2 pay alır hale geldik. Geçmiş yıllara göre kat ettiğimiz ilerleme, doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve memnuniyet vericidir.

2018 yılında döviz kurlarında yaşanan hızlı artış ve yerli yatırımların yavaşlaması tüm sektörler gibi bizleri de olumsuz etkiledi. Ancak emek yoğun işimizde fırın üreticilerinin belirli oranda maliyetlerinin azalmasına imkân sağlayan bu süreç, üreticileri fiyat olarak daha iyi rekabet edebilir bir hale de getirdi.

Tüm bunların sonucu olarak ümidimiz ve kanaatimiz, sektör paydaşlarımızın 2019 yılında ve sonrasında gerek dünya ticaretinden gerekse de iç pazardan daha yüksek pay alacağı yönünde. O nedenle EFSİAD olarak, sektörümüz için daha çok yapılacak işler ve kat edilecek aşamaların olduğunu görüyor ve bu konuda dernek olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. En basit yaklaşımla, her ticari kurum gibi üyelerimizin de hedefi daha çok satış yapmak. Bunun yolu da ithal edilen endüstriyel fırın miktarını azaltabilmek için Türkiye’deki yatırımcıları yerli fırın kullanımına ikna etmekten ve ihracatımızı arttırmak için dış pazarlarda kendimizi daha çok tanıtmaktan geçiyor.

Elbette her iki pazara da belirli kalitede ürünleri sunmamız, bunun için de sürekli kendimizi geliştirmemiz kaçınılmaz. Biz de bu yönde üyelerimizin gelişimi için eğitimler, yurt dışı geziler düzenliyor, fuar katılımları organize ediyoruz. 23 Şubat tarihinde, gerek yerli gerekse yabancı pazarlarda daha büyük pay sahibi olabilmek için neler yapabileceğimizi tartışmak amacıyla tüm üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğimiz bir çalıştay planladık. Burada hem sektörel stratejimizi oluşturacak hem de pazardan alınan payın arttırılması konusunda yol haritamızı belirleyeceğiz. 2019 yılının sektörümüz ve ülkemiz için daha güzel günler getirmesini diliyorum.