Skip to content

KİTAP

ŞUBAT 2019 SAYI: 129

KAYNAKLARI DOĞRU KULLANMAK MI? ÜRÜNLERİN ÖMRÜNÜ UZATMAK MI?

Endüstri Devriminden sonra üretim ve tüketim artık doğrusal bir değer yaratma modeli üzerine inşa edildi. Bu modelde ham madde elde edilir, üretim gerçekleşir, üretime bağlı atıklar oluşur ve kullanım sürecinin ardından ürün atık halini alır. Modele göre, üretim sırasında oluşan yan mamuller ve ömrünü tamamlayan bir ürün artık değersizdir. Kaynakların ve doğanın sürdürülebilirliği için mevcut durumun uzun vadede devam ettirilmesi mümkün değilken, üretim ve tüketim süreçlerine ilişkin yapısal dönüşümlerin hızla hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. Üretime ve tüketime yönelik çağdaş yaklaşımlarla ürünlerin ve bileşenlerinin bu değersizleşme sürecinden çıkarılması (ürün ömrünün arttırılması), sistem içindeki değerin olabildiğince korunması sağlanmalıdır. Böylece kaynak ve enerji verimliliği sağlanırken, atığın hacmi ve niteliğinde çevre yönlü bir iyileşme sağlanabilir. “Döngüsel Ekonomi” işte bu amaca hizmet edebileceği düşünülen olguları konu ediniyor.