Skip to content

YATIRIM

OCAK 2019 SAYI: 128

KOBİ’LERE YÖNELİK ALACAK SİGORTASI BAŞLADI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN (KOBİ) ALACAKLARINI TAZMİN EDEMEMELERİ DURUMUNDA ZARARLARINI KARŞILAMAK İÇİN YARARLANABİLECEKLERİ “DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI”, RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KOBİ’LERE YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI TEBLİĞİ İLE BAŞLATILDI.

KOBİ’lerin iç piyasadaki alacaklarını devlet güvencesine almayı hedefleyen sistem, 1 Ocak’ta resmi olarak başlatıldı. Buna göre, Bakanlığın oluşturacağı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kurulacak ve bu sigortayla KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. Sistem, ilk aşamada mikro ve küçük ölçekli KOBİ’leri kapsayacakken, teminat sunulacak KOBİ’ler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Sigorta modelinin işletilmesine yönelik operasyonel süreçler ise Halk Sigorta AŞ tarafından yürütülecek. İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından oluşturulacakken, poliçelerin satışı ise sisteme dahil sigorta şirketleri tarafından yapılacak. Buna göre sigorta şirketleri ve KOBİ’ler, SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek; sistem kapsamında 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak.

Alacak sigortasının nasıl işleyeceğine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı tebliğe göre, prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Prim tutarı, en az yüzde 25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilebilecek. Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesi yapılacakken, risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilecek. Skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanacak. Sigorta dönemi içinde meydana gelen zararlar, zararın 2 bin 500 liranın altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2 bin 500 lirayı aşması durumunda ise belirtilen teminat oranları kapsamında Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından ödenecek. Ayrıca KOBİ’ler, en fazla 25 milyon TL’ye kadar olan faturalı ve vadeli alacaklarını sigortalatabilecek. Diğer yandan, sigorta yaptıran KOBİ’ler, sigorta poliçesini bankalara teminat olarak gösterip, finansman ihtiyacını da karşılayabilecek. Sigortayı ise yıllık cirosu 125 milyon TL’nin altında olan KOBİ’ler yaptırabilecek.