Skip to content

GÖSTERGELER

ARALIK 2017 SAYI: 115

MAKFED-Erdemir, Makine İmalat Sektör Programı Gerçekleştirildi

Çelik üretiminde Türkiye’deki faaliyetlerine devam eden Erdemir, 17 Ocak 2018 tarihinde Zonguldak’taki üretim tesislerinde makine üreticilerini ağırladı.

Etkinliğe, MAKFED üyesi 17 derneğin yanı sıra sektör firmalarından 70’e yakın temsilci katıldı. Erdemir’in başarılı organizasyonu ve ev sahipliğinde verimli geçen programdan üst düzeyde istifade edildiğini söyleyen MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, Türk çelik sektörü üretiminin tonaj bakımından dünyada sekizinci, Avrupa’da ise Almanya’nın ardından ikinci sırada yer aldığını aktardı. “Türkiye 15,3 milyon tonla dünyanın dokuzuncu büyük çelik ihracatçısıdır” diyen Bakır, şöyle devam etti: “Buna karşın 17 milyon ton çelik ithalatıyla ülkemiz yedinci sıradadır. 108,1 milyon tonla Çin ise en çok çelik ihraç eden ülkedir. Gelişmişlik göstergesi olarak da kabul edilebilen kişi başına nihai çelik tüketiminde Güney Kore, 1.130 kilogramla ilk sırada yer alırken, Türkiye 420 kilogramla altıncı sırada yer alıyor. Ülkemizin çelik üretiminin yüzde 75’i inşaat sektörüne yönelikken tüketimin de ortalama yüzde 47’si yine inşaat sektörüne yönelik gerçekleştiriliyor. Makine sektörü ise tüketimden yüzde 21,5 oranında pay alıyor. Dolayısıyla temel müşterisi olması itibarıyla makine sektörü, çelik piyasasındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkileniyor.”

ORTAK FAALİYETLER GELİŞTİRİLECEK

Makine imalat sanayisi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE); ana metal sanayisi, elektronik sanayisi (bileşenler, devre kartları gibi) ve elektrikli teçhizat gibi temel girdilerini sağlayan sanayilerin Yİ-ÜFE endeks değerlerinin çok altında kaldığını vurgulayan Bakır, “Özellikle ana metal ve elektronik sanayisinden sağlanan girdilerin endeks değerlerinde 2016 yılı sonunda başlayan ve 2017’nin ilk dokuz ayında yaşanan hızlı artış, makine imalat sanayisi girdi maliyetlerini önemli ölçüde yükseltti. Bu maliyetler de sektörün ürün fiyatlarına yansıtılamadı. İlk dokuz ayda 2016 yılına göre endeks değerlerindeki artış ana metal sanayisinde yüzde 21,4 olurken makine imalat sanayisinde ise yüzde10,57 düzeyinde kaldı” dedi. Etkileşim halindeki söz konusu iki sektörün rekabet güçlerinin artırılması ve ortak faaliyetler geliştirilmesinin planlandığı bilgisini veren Bakır, söz konusu alanları şöyle sıraladı: Makine sektörü çelik kullanımı envanterinin oluşturulması (kalite, miktar ve ithal oranı), makine sektörü çelik malzeme termin programı iyi uygulama örneği geliştirilmesi, makine sektörü ihtiyaçları bakımından öncelikli çelik yatırım alanlarının tespiti, MAKFED ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ortak eğitim programları/ seminerleri düzenlenmesi. Bakır, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Malzemenin teknolojik gelişmelerdeki rolünün öneminden hareketle, başta çelik olmak üzere malzeme seçimi ve kullanımına yönelik olarak eğitim programlarının MAKFED Akademi bünyesinde artırılarak sürdürülmesi konusu da kısa vadeli planlarımız arasında yer alıyor.”