Skip to content

GÜNDEM

OCAK 2019 SAYI: 128

MAKFED’İN 20’NCİ ÜYESİ EMOSAD OLDU

TÜRK MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL REKABETTE GÜÇLENMESİ ANA AMACIYLA SEKTÖREL BÜTÜNLEŞMEYİ HEDEFLEYEN MAKİNE İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (MAKFED) ÜYE SAYISINI 20’YE YÜKSELTTİ. ELEKTRİK MOTORLARIYLA İLGİLİ SEKTÖRÜ İLGİLENDİREN HER TÜRLÜ KONUDA BİLGİ SAĞLAMAK VE MESLEKİ ALANDA ÇALIŞMALAR YAPMAK AMACIYLA KURULAN ELEKTRİK MOTORLARI SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (EMOSAD), MAKFED’İN 20’NCİ ÜYESİ OLDU.

Sektör paydaşlarının bir araya gelmesiyle 4 Mayıs 2016 tarihinde kurulan EMOSAD, Türkiye’de elektrik motorları sanayisinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, ihracatın güçlenmesi, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin markalarının uluslararası yelpazede tanınmış markalar haline getirilmesi, üretime ilişkin teknik, enerji verimliliği, çevre uyumu konularında çalışma yapılması ve sektörün teknolojik gelişmesine önayak olunması ana amaçlarıyla çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek, ulusal ekonomik politikaların oluşturulması ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunacak özellikle AB başta olmak üzere uluslararası sektörel entegrasyonu sağlayacak, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirecek, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara duyuracak faaliyetlere odaklanan EMOASAD, tüm bunların yanı sıra sektörün enerji verimliliği çalışmaları, çevre uyum yasaları ve yönetmelikleri üyeler ve sektör adına yerine getirmek için de önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını İbrahim Yıldırım’ın üstlendiği EMOSAD’ın halen 11 üyesi bulunuyor. İbrahim Yıldırım, Türkiye’nin son yıllarda enerji verimliliği alanında kaydettiği ilerlemelere rağmen gelişmiş ülkelere kıyasla “enerji yoğun” ekonomilerden biri olduğunun altını çizerken, “Enerji yoğunluğu, ekonomi ve sanayideki yapısal değişiklikler, enerji tüketim yapısındaki değişimler, nihai kullanıcıların kullandıkları ekipmanlar ile sanayide uygulanan verimlilik önlemleriyle yakından ilişkilidir.

Türkiye’nin gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek olan enerji yoğunluğunun düşürülmesi ve enerji verimliliği alanında iyileştirmeler yapılması, sürdürülebilir kalkınma açısından önem arz ediyor. Türkiye’de net elektrik tüketiminin yüzde 47,2’si sanayi kesimince tüketiliyor ve sanayide kullanılan elektriğin yüzde 70’ten fazlası elektrik motorlarını kullanıyor. Diğer bir deyişle Türkiye’nin toplam net elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 35’i imalat sanayi faaliyetlerindeki elektrik motorlarınca tüketiliyor. Dolayısıyla sanayimizde hâlihazırda kullanılan ve toplam içerisinde yüzde 88’lik büyük bir paya sahip olan düşük verimli elektrik motorlarının dönüşümü, enerji verimliliğinin yükseltilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu motorların tümünü daha verimli olanlarıyla değiştirmenin yılda yaklaşık 8 milyar TL elektrik tasarrufu sağlayacağı, yatırımın geri dönüş süresinin ise iki yıldan daha kısa olacağı öngörülüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.