Skip to content

GÜNDEM

MAYIS 2019 SAYI: 132

MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 18’İNCİ GENEL KURULUNU YAPTI

MAKINE İHRACATÇILARI BIRLIĞI (MAİB), 2018 YILI FAALIYETLERI VE 2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMINI GÖRÜŞTÜĞÜ 18’INCI GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTIRDI. MAİB YÖNETIM KURULU BAŞKANI KUTLU KARAVELIOĞLU, GENEL KURULDA YAPTIĞI KONUŞMADA “TÜM ALANLARI GELIŞTIRMEK IÇIN ÖNCE MAKINEYI GELIŞTIRMEK LAZIM. BÜTÜN SEKTÖRLERIN STRATEJISI IÇINDE MAKINE ZATEN VARDIR, OLMAK ZORUNDADIR” DEĞERLENDIRMESINDE BULUNDU.

Makine İhracatçıları Birliğinin 18’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Nisan tarihinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterlik Hizmet Binasında yapıldı. Yönetim ve denetim kurullarının 2018 yılı faaliyetlerinin oy birliğiyle ibra edildiği toplantıda, 2019 yılı faaliyet programı ve bütçesi de onaylandı.

MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Divan Başkanlığını Cenap Rıfat Eke’nin yaptığı Genel Kuruldaki konuşmasında, Türkiye’nin Makinecilerinin geçtiğimiz yıl, son 10 yıldır olduğu gibi yüzde 15’lik ihracat artışı yakaladığının altını çizdi ve “17 yılda makine ihracatını 10 kat arttırdık. Türkiye toplam ihracatından makinenin aldığı payı yüzde 10’a çıkardık. Aynı dönemde dünya makinecileri ise ihracatlarını sadece iki kat arttırabildi. Ortada fevkalade bir başarı var” dedi. Konuşmasında, makinelerin dünyanın en büyük ticaret kalemlerinden biri olduğunu anımsatan Karavelioğlu, “Makine imalatçısının tek sermayesi insandır. Teknoloji üreten bir firmanın durması, bilgisini üreten insanları da elinden kaçırması, başa dönmesi demektir. Bunun için durmamalıyız. Durmamak için de ne pahasına olursa olsun mal satmaya devam etmek zorundayız” diyen Karavelioğlu, makine sektörüne yönelik halen yeterli doğru algının oluşmadığına dikkat çekti ve “Bizim mühendislik becerilerimizi hâlâ sorgulayanlarla karşılaşıyorum. Peki, acaba biz her ay Almanya’ya kilogram değeri 9 dolardan 200 milyon dolarlık makineyi nasıl satabiliyoruz? ABD, kilogram değeri 14 dolardan 100 milyon dolarlık makineyi her ay nasıl bizden satın alıyor? Üstelik de Türkiye’nin ortalama ihracat kilogram değeri 1,36 dolarken! Elbette mühendislik gücümüz var, her şeye rağmen de mühendislik beceri ve gücümüzü yükseltiyoruz. Neden en fazla Ar-Ge yatırımı ve istihdamı diğer sektörlerde değil de makinede gerçekleşiyor?” dedi.

“İTHALATLA BOĞULMAK İSTEMİYORUZ”

Kutlu Karavelioğlu, iç pazardaki daralmanın ihracata olumlu yansıdığını ancak bu kez de çok fazla teşebbüsün ihracata yönelmesi sonucunda ister istemez düşük kalite ve düşük fiyatlar nedeniyle marka değerimizin bundan etkilendiğini söylerken, Türkiye’nin Makinecilerinin ana hedefinin, makine sektöründe açık veren ülke konumundan kurtulmak ve ithalatla mücadele etmek olduğunun altını çizdi. Karavelioğlu, “Makine, ticaret savaşlarının ana konusudur. Makine, petrolü olmayan ülkelerin petrolü olarak kabul edilir. Dünyanın en güçlü ekonomileri rekabetçiliklerini korumak için makine üretimini ana unsur olarak görüp ayrıcalıklı olarak destekliyor. Biz, Türkiye için, ‘Bütün sektörler içinde zaten makine var’ temennisiyle hareket edemeyiz. Tüm bu alanları geliştirmek için önce makineyi geliştirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de bir konuşma yaparken, MAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz ise MAİB’in 2018 Yılı Faaliyet Raporunu Genel Kurula sundu. Genel Kurul, MAİB’in mali ve idari ibrası ile son buldu.