Skip to content

YATIRIM

EKİM 2018 SAYI: 125

MAKİNE SEKTÖRÜNE DÖVİZ SERBESTİSİ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 6 EKİM’DE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. BUNA GÖRE MAKİNE SATIŞ VE KİRALAMALARI DÖVİZ CİNSLERİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ no: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ no: 2018- 32/51), 6 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, makine ve teçhizatın (menkul) satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün kılındı. Adalet Bakanlığı Hukuk Sözlüğü’nde menkul “taşınır; taşınır mal” olarak tanımlanırken, hukukçular tarafından da “taşınabilen, taşınırken bozulmayan, mali değeri olan ve hacze haiz olan her tür mal” şeklinde açıklanıyor. Dolayısıyla, üretim ve teslimat yöntemine bakılmaksızın makine imalat sektörlerine konu olan tüm makine, ekipman, teçhizat ve bunları tamamlayıcı sistemlerin Tebliğ’in 6 ve 7’nci bentlerinde ifade edilen “menkul” ibaresi dahilinde olduğu değerlendiriliyor. Bununla birlikte 32 Sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin de döviz cinsinden kararlaştırılması mümkün olacak. Tebliğ’de yer alan ilgili maddeler şöyle:

(6) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(7) Türkiye’de yerleşik kişilerin; kendi aralarında akdedecekleri, iş makineleri dâhil taşıt kiralama sözleşmeleri dışında kalan, menkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(10) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.