Skip to content

GÜNDEM

MAYIS 2019 SAYI: 132

MAKİNE VERİMLİLİK MERKEZİ İÇİN İLK ADIMLAR ATILDI

İŞ VE İNŞAAT MAKINELERI SEKTÖRÜ ANALIZI ILE VERIMLILIK MERKEZI KURULMASINA DAIR FIZIBILITE HAZIRLANMASI PROJESININ AÇILIŞ TOPLANTISI, 17 NISAN’DA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTIRILDI.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) ortak olduğu, Ankara Kalkınma Ajansının desteklediği “Ankara’da İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi ile Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması Projesi”nin açılış toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin katılımıyla 17 Nisan’da OSTİM’de yapıldı. Söz konusu projeyle; makine imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmaların verimlilik düzeyinin ölçülmesinin yanı sıra verimlilik arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesinin hedeflendiği “Makine Verimlilik Merkezi”ne yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Projede, Ankara Kalkınma Ajansı Bölgesel Yenilik Stratejileri Çalışmasında belirlenen Ankara’nın beş öncelikli sektörü arasında yer alan iş ve inşaat makineleri sektörü pilot alan olarak belirlendi.

Literatür taraması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi Çalışması, anket ve tam sayım sonrasında “Ankara İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Analizi ve Stratejisi Raporu” ile “Makine Sektörü Verimlilik Merkezi Fizibilitesi” sonuçlarına ulaşılacak olan proje altı ay sürecek.

Projenin açılış toplantısında MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, İŞİM Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Halide Rasim, İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede değerlendirmelerde bulunurken, İŞİM Kümesi Ankara üyelerinin katılımıyla bir çalıştay da gerçekleştirildi.