Skip to content

KİTAP

MART 2019 SAYI: 130

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE SOSYEKONOMİK BİR ANALİZ

Dr. Mahfi Eğilmez, “Değişim Sürecinde Türkiye” başlıklı kitabında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından aydınlanma çağını yakalama çabaları ve sanayileşmeyi hayata geçirmesi, ilerici kadroların nasıl oluştuğunu analitik bir yaklaşımla aktarıyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar yaşanan toplumsal olayları inceleyerek toplumsal değişimi ve bu değişimin toplumu nasıl etkilediğini anlatan kitap, bu anlamda, taşıdığı “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme” alt başlığının hakkını sonuna kadar veriyor.

Osmanlı İmparatorluğunun son yılları, aynı zamanda dünyadaki imparatorlukların biterek ulusların ortaya çıkışı, aydınlanma çağının başlamasıyla kapitalizmin ilk aşamalarını da barındıran çalkantılı bir dönemdi. Kitap, Osmanlı İmparatorluğunun, ümmetçi yapısını kıramaması ve tam aydınlanma çağına ayak uyduramamasıyla arada kalmasını toplumsal tespitlerle aktarırken, modern Türkiye’de sosyoekonomik değişim gerçekleşmiş olmasına rağmen halen sanayi burjuvazisinin oluşmamış olduğunun altını çiziyor. Osmanlı’dan Cumhuriyete, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, tablolar ve istatiksel verilerle Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik analizini roman tadında veren kitap, sadece ekonomi tarihi tutkunlarını değil hepimizi derinden etkileyecek tespitleriyle ilgiyi hak ediyor.