Skip to content

GÜNDEM

AĞUSTOS 2018 SAYI: 123

Potansiyel Pazarlara 35 Yeni Ticaret Merkezi Açılacak

EKONOMİ İLE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIKLARININ TEK BİR ÇATIDA BİRLEŞTİRİLMESİYLE TEŞKİLATLANDIRILAN TİCARET BAKANLIĞI, YENİ DÖNEMİN TİCARET YOL HARİTASINI AÇIKLADI. İHRACAT TEMELLİ EKONOMİK BÜYÜMENİN DEVAM EDECEĞİNİN VURGULANDIĞI AÇIKLAMADA, ETKİN VE ÜLKELERE ÖZEL STRATEJİLERLE YENİ PAZARLARA GİRİLECEĞİNİN; ÇİN, LATİN AMERİKA, HİNDİSTAN, MEKSİKA VE AFRİKA GİBİ POTANSİYEL PAZARLARDA 35 YENİ TİCARET MERKEZİNİN AÇILACAĞININ ALTI ÇİZİLİYOR.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte, iki köklü bakanlık olan Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları tek bir çatıda birleştirilmiş ve ticaretin tek bir merkezde toplandığı, oldukça donanımlı ve güçlü bir Ticaret Bakanlığı ortaya çıkarılmıştı. Ticaret Bakanlığı, yeni dönemde vizyonunu, “En küçük esnaftan başlayarak en büyük üretici ve ihracatçıya tek merkezden hizmet” olarak konumlandırıyor. Ticaret Bakanlığı, yeni dönemde proaktif stratejiler izleyerek, Türkiye’nin önünü açmak ve ülke ekonomisinin gelişimini hızlandırmak için çalışacakken, ana hedef olarak Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseltmeyi belirlemiş durumda. Bu vizyonun mihenk taşı ise yüksek katma değerli, teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya dayalı ihracat.

Bu kapsamda, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ve küresel ekonomide öne çıkan sektörlerin özellikle destekleneceğini açıklayan Bakanlık, bunun için, yazılım, yapay zekâ gibi yüksek teknoloji içeren ve daha fazla katma değer sağlayan alanlarda yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurulacağını; Türkiye’nin ihracat atağının artarak devam edeceğini ve ülkelere özel stratejilerle yeni pazarlara girileceğini bildiriyor. Çin, Latin Amerika, Hindistan, Meksika ve Afrika gibi potansiyel pazarlara yönelileceğinin işaretlerini paylaşan açıklamada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki yatırım ve ticaret fırsatlarının da yakından takip edileceği; Türk firmalarının bu coğrafyalarda başarılı girişimlerde bulunmalarının destekleneceği de vurgulanıyor. Ayrıca, açıklamada, ticaret hacmini artırmak için potansiyel pazarlarda 35 yeni Ticaret Merkezi’nin de açılacağına yer veriliyor. Benzer şekilde, yurt dışı fuar desteklerinin devam edeceğine de dikkat çekilen açıklamada, fuar düzenlenen ülkeyle ilgili şirketlere teknik ve lojistik destekler verilecek.

TİCARETTE DİJİTALLEŞME ÖN PLANA ÇIKACAK

Bu çerçevede, yeni dönemde, ticarette dijitalleşme ve e-Ticaret ön planda olacak. e-Ticarete konu ürünlerde “Türk Malı” imajının korunmasına yönelik uygulamalar geliştirilecekken, çalışmalar en iyi uygulama örnekleri takip edilerek ortaya koyulacak. Bu dönemde, STK’lar ve özel sektörle birlikte hareket edilerek, doğru ve etkili adımlar atılacağının vurgulandığı açıklamada, Türk ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tercih edilir, aranır ve istenir olması için yoğun çalışmalar yapılmaya devam edileceğinin altı çiziliyor.

Destekler ve buna ilişkin mevzuatın gözden geçirilerek çağın gerekleri ve hedeflere göre yeniden tasarlanması da Ticaret Bakanlığı’nın yeni dönem hedefleri arasında yer alıyor. Tasarım ve markalaşmaya da yeni bir bakış açısıyla yaklaşmayı planlayan Bakanlık, bu kavramları girişimciler, sanayiciler ve iş insanlarının benimsemesini sağlamanın önemine işaret ederken, yolun uzun olduğunu ancak ilk adımın ihracat olduğunu vurguluyor.

İHRACATÇI VE KOBİ İÇİN FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLIĞI

Yeni dönemde ihracatçı ve KOBİ’leri finansman anlamında rahatlatacak çalışmalar yapılacağına da değinen Bakanlık, Türk Eximbank enstrümanlarının çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi ile bankanın sağladığı finansman imkânlarından daha fazla iş insanının yararlanmasını da gündemine almış durumda. Bakanlık, bu doğrultuda, KOBİ’lere sağlanacak finansal desteklerde de yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutacak.

Öte yandan, gümrük kontrollerinde tüm laboratuvar işlemleri tek noktada birleştirilecekken, geçmişte ayrı ayrı bakanlıkların yaptığı analizler tek seferde yapılacak. Böylelikle iş insanları hem maliyet hem de zaman bakımından tasarruf sağlayacak ve Türkiye, ticaretin en kolay ve en güvenli şekilde yapıldığı dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirilecek.

TİCARET DİPLOMASİSİ ETKİN ŞEKİLDE KULLANILACAK

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığı, Türk üreticisinin ticaret savaşları ve korumacı politikalardan en az seviyede etkilenmesi, Türkiye’nin ekonomik hedeflerinin geliştirilmesi için elindeki tüm araçları kullanmaya devam ederken, ticaret diplomasisi de etkin şekilde kullanılacak. Bu kapsamda da yeni dönemde, Türkiye’nin AB üyesi ülkeler ve yakın coğrafyadaki ülkelerle olan mevcut ticari ilişkilerini güçlendirmek için gerekli tüm teknik ve ekonomik açılımlar sağlanacak.