Skip to content

KAPAK

OCAK 2019 SAYI: 128

REKABETTE GÜÇLÜ OLMAK DİJİTAL DÖNÜŞÜME BAĞLI

Küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye ulaşmak için kesinlikle çok gelişmiş makine ve imalat sanayisine sahip olmamız gerekli. Bu da günümüz koşullarında ancak Endüstri 4.0 konseptli, diğer bir adıyla “Dijital Dönüşümlü” makine imalat sanayisi ile mümkün olabilir.

Makine sektörü hem ihracatımız açısından hem de Türkiye sanayisinin geleceği için önem arz ediyor. Çünkü dünya ile rekabet edebileceğimiz, katma değeri oldukça yüksek sektörlerin başında geliyoruz. Bugünkü koşullarda en hızlı sonuç alabileceğimiz ve dünyada söz sahibi olmamızı sağlayacak sektör olarak da makine sektörünü gösterebiliriz. Ancak bu konuda ihracatımızın artması için yapılması gereken çok şey var.

Makine sektörümüz için, akıllı otomasyon sistemleri ve Endüstri 4.0’a geçiş kesinlikle öncelikli hedefimiz olmalı. Aksi halde gerek ülke içerisinde gerekse dünyada rekabet edemez duruma gelerek bir daha hiçbir şekilde gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşamayabiliriz. Dünya ile aynı zamanda ülkemizde Endüstri 4.0 konuşulmaya başlandı, bunun avantajı kullanılarak doğru adımlar atılmalı. Bu konuda gereken adımlar atılmaz ve gelişme sağlanmaz ise uzun vadede nelerle karşılaşılabileceği, rekabet gücümüzün çok zayıflayacağı bilinmelidir.

Ekonomimizi oluşturan işletmelerin büyük çoğunluğunun KOBİ ölçeğinde olmasının yanı sıra birçok sektöre yönelik üretim sağlamasıyla ekonomik büyümeyi de yakından destekleyen makine sektörü de genelde KOBİ’lerin yoğun olduğu bir sanayi sektörüdür. Bu nedenle KOBİ’ler için özel bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Kritik önem taşıyan KOBİ’ler için Dijital Dönüşüm/Endüstri 4.0’a geçişlerini kolaylaştırıcı düzenleme, teşvik ve stratejiler oluşturarak ilerlemek zorundayız. Çünkü Dijital Dönüşüm/ Endüstri 4.0’ın doğru uygulanması ve uygulanırken kaynak yaratılması noktasında KOBİ’lerimizin kesinlikle yardıma ihtiyaçları olacak. Bu destek de devlet tarafından sağlanmalı.

Endüstri 4.0 kavramının artık dünyada hızla yerleşip yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde, ülkemizde pek çok kamu veya özel sektör kurumlarına görevler düşmekle beraber özellikle en büyük görevin ENOSAD’a düşmekte olduğunun bilincindeyiz. Buradan hareketle ENOSAD olarak Türkiye makine sanayisine hizmet etmek için Endüstri 4.0 sürecinde gerek ulusal gerekse uluslararası üyelerimizle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz.

Türkiye olarak gerek jeopolitik avantajımız gerekse genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamızın avantajını kullanarak, Dijital Dönüşüm/Endüstri 4.0’ı sadece tesislerinde kullanan değil, aynı zamanda içinde olan, geliştiren ve uygulayan ülke konumunda olmalıyız. Bunun için de makine sektörü, en uygun ve hızlı olarak uygulayıp geliştirebileceğimiz, ülkemiz ekonomisinin ve ihracatının yıldızı parlayan bir sektörü olarak karşımızda duruyor.