Skip to content

KAPAK

MAYIS 2017 SAYI: 108

Sektörün Stratejik Yol Haritası Hazır

Türk makine sektörünün tüm birikimini konsolide ederek, mevcut bilgiyi küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler ışığında yorumlayıp, üyelerinin ve paydaşlarının kullanımına sunmayı...

Sektörün Gelişimi Birlikte Harekete Geçmeye Bağlı

Göreve geldiğimiz günden itibaren yapacağımız her işin sistematik, hedefleri belirlenmiş ve ölçülebilir olmasına dikkat ettik. Aynı zamanda bu çalışmaları...

Sektör Kendi Stratejisini İlk Defa Kendi Hazırladı

MAİB, görev tanımı itibarıyla ihracat işlemleri ve tanıtımdan sorumludur. İlgili mevzuatta Ar-Ge ile ilgili vecibeler de mevcuttur. TİM’in de öncülüğünde...