Skip to content

KAPAK

TEMMUZ 2017 SAYI: 110

Boş Durma, Boşa Çalışma

Verimlilik, günümüz dünyasının ekonomik sorunlarını çözümlemede kullanılan anahtar kavramlardandır. Bir anlamda kalkınmanın itici gücü de olan verimlilik artışları, başka sektörleri de harekete...

Sektör, Entellektüel Birikimini Ortaya Koyuyor

Makine imalat sektörü 2002’den itibaren, yani MAİB’in üst örgüt vasfıyla kurulmasıyla birlikte makro meselelerini anlatmak ve çözümlerini önermek için önemli bir...

Verimlilik Odaklı Destek Modelinin Hayata Geçirilmesi Gerekiyor

Klasik iktisada göre yatırımlarla tasarruflar arasındaki birebir ilişki nedeniyle ekonomik büyümeyi sağlamak için tasarrufların artırılması gerekir. Teknoloji, verimliliği...