Skip to content

BAŞKANDAN

MAYIS 2018 SAYI: 120

Batı’nın Elinde Son Kale: Makine

Endüstri 4.0 kavramı, bir süredir gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri. Gün geçmiyor ki bu konuya dair bir makaleye, beyanata veya tartışmaya şahit olmayalım ve bunlar arasındaki çelişkiler zihnimizi zorlamasın. Bu kavramı içselleştirmek bir tarafa; anlamak için dahi ne kadar gayret edersek yazılıp çizilenleri ne kadar çok okur, sorgular ve tatbikatı nasıl olacak diye sorgularsak, bir o kadar daha yeni soru ve eksikle yüz yüze kalıyoruz.