Skip to content

KİTAP

EYLÜL 2018 SAYI: 124

Ne Kadarı Yeterli?

İnsan türü Neolitik Dönem’den itibaren hep daha fazlasına talip olma anlayışını güdüyor. Halen de kapitalizmin her anlamda yaşamımızı ele geçirdiği bir dünyanın içerisinde bulunuyoruz.