Skip to content

FİNANS

KASIM 2018 SAYI: 126

GÜNCEL EKONOMİK ŞARTLAR VE BANKACILIK

Gelişmiş ekonomiler; başta ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Japonya olmak üzere, küresel krizden hemen sonra krizin yarattığı ekonomik çöküşü toparlayıp ekonomilerini yeniden canlandırabilmek...