Skip to content

ÜLKE

ARALIK 2018 SAYI: 127

ORTA AVRUPA’DAKİ YATIRIM ÜSSÜ: MACARİSTAN

Tuna ve Tizsa Nehirleri ile üç eşit parçaya bölünen Macaristan topraklarının büyük bölümü verimlidir. Toprakların yüzde 63’ü tarımsal üretime elverişliyken, bu oran...