Skip to content

FİNANS

OCAK 2019 SAYI: 128

2019: YAVAŞLA AMA DURMA, DÜŞERSİN

Önce ABD ile başlayalım; 2018 sonunda ortaya çıkan durgunluk (resesyon) beklentisine kesinlikle katılmıyorum. Getiri eğrisinde yaşanan bozulma, yani iki yıllık getirilerin beş yıllık getirilerin üzerine...