Skip to content

TİM DEN

MART 2019 SAYI: 130

TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASINA YENİ BİR PERSPEKTİF KAZANDIRILIYOR İNOVASYON HAFTASI BİLGİ EKONOMİSİNİ DE KAPSAYACAK

Katma değerli üretimin ana unsurlarından biri olan inovasyon kavramının toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi...