Skip to content

GÜNDEM

ARALIK 2016 SAYI: 103

Sınai Mülkiyet Kanunu Yürürlüğe Girdi

Sınai Mülkiyet Kanunu TBMM’de kabulünün ardından 10 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sınai hakları tek bir çatı altında toplayan Sınai Mülkiyet Kanunu, uygulamaya ilişkin pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor.

Altısı geçici olmak üzere, toplam 199 maddeden oluşan Sınai Mülkiyet Kanunu, yılın son günlerinde TBMM’de üç gün süren görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından 10 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı modele ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Kanun, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları da kapsıyor. Sınai Mülkiyet Kanunu ile ayrıca Türk Patent Enstitüsü’nün adı “Türk Patent ve Marka Kurumu” olarak değiştirildi. Kurumun kısa adı ise “Türk Patent” olarak düzenlendi.

Türkiye’de uygulanan ilk patent kanunu 23 Mart 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu idi. Aralıksız 116 yıl boyunca Türkiye’deki patent ve buluşların resmiyet kazanması için başvurulan tek belge olan bu kanun, 1995 yılında yürürlüğe giren 551 sayılı Patent Kanun Hükmünde Kararnamesi ile yürürlükten çekilmişti. 551 sayılı Patent Kanun Hükmünde Kararnamesi ise patent konusunda çağdaş hükümler oluşturulmasına rağmen fikri ve sınai mülkiyeti içeren diğer belgelerin tek bir Kanun altında toplanması ihtiyacı nedeniyle beklentileri tam olarak karşılayamıyordu. Bu anlamda TBMM’de hayata geçirilen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Cumhuriyet tarihinin ilk kapsamlı fikri ve sınai mülkiyet haklarını düzenleyen hukuki belgesi olma özelliği de taşıyor.

Kanun’a ve Kanun ile getirilen yeniliklere ilişkin bir açıklama yapan Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, “Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren hükümlerine göre, taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Marka koruması olduğunu belirten işareti, mal ya da ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıranlara da yine bir yıldan üç yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası verilecek. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans ya da rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunanlara da iki yıldan dört yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası öngörülüyor. Taklit malı satanlar, taklit malı üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilen mallara el konulmasını sağlamaları halinde ceza almayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Güçlü bir sınai mülkiyet sistemi, hızlanan başvuru ve tescil süreçleri, yeterli uzman kadrosuna sahip etkin bir Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK), uluslararası entegrasyon, ilkeli çalışma sistemine dahil olan vekillik sistemi ve hızlı çalışan ihtisas mahkemeleri. Bu şartların yerine gelmesi için bu Kanun gerekli zemini oluşturmaktadır” derken, Ankara Patent Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Dericioğlu ise yeni Kanun’un fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda bilincin oluşturulmasına katkı sağlayabileceğinin altını çizdi. Kanun’un tam metnine, http://www.resmigazete.gov. tr/eskiler/2017/01/20170110-9.htm İnternet adresinden ulaşılabilir.