Skip to content

GÜNDEM

EYLÜL 2018 SAYI: 124

Tarımsal Mekanizasyonun Bugünü Ve Geleceği Tartışıldı

31. ULUSAL TARIMSAL MEKANİZASYON VE ENERJİ KONGRESİ, BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE 5-7 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TARIM MAKİNELERİNDEKİ SON GELİŞMELER VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİNİN ELE ALINDIĞI KONGREDE TÜRK TARIM ALET VE MAKİNELERİ İMALATÇILARI BİRLİĞİ (TARMAKBİR) GENEL SEKRETERİ SELAMİ İLERİ DE TÜRK TARIM MAKİNELERİ SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL DURUMUNU KATILIMCILARLA PAYLAŞTI.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen kongrenin açılış töreninde konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, nüfus artışıyla birlikte yükselen ihtiyaçlar doğrultusunda, tarım ve gıda üretiminin 2050’ye kadar yüzde 60 artacağının öngörüldüğünü kaydetti. Bu anlamda Türkiye’nin stratejik değişimi ve dönüşüm sürecinin en iyi örnekleri arasında bulunan tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmanın öncelikli hedeflerden birisi olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ulcay, “Artık devletler salt tarımsal üretime odaklanmak yerine, alanın teknolojisine, Ar-Ge’si ve inovasyonuna da yatırım yapıyor. 42 bin kilometrekare yüzölçümü ile Konya büyüklüğündeki Hollanda’nın her yıl 90 milyar doların üzerindeki tarımsal ihracatının altında verimli üretim modeli ve Ar-Ge yatırımları var. Milli tarımsal üretim faaliyetlerimizin etkinliğini artırmak, ekonomikliğini sağlamak ve çalışma şartlarını iyileştirmek açısından ziraî mekanizasyona geçiş çok önemli. Bu sayede Türkiye olarak tarım ve hayvancılık gelirlerimizde artış sağlarken, yeni teknolojilerin sektörde uygulanması ile birlikte üretim süreçlerini daha hızlı ve daha az iş gücü ile tamamlayarak kaynak tasarrufu sayesinde rekabet gücümüzü arttırabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Ziraî değer artışı ve tarım makineleri sanayisindeki gelişmelerle birlikte yeni yatırım ve istihdam alanları oluşacağını da dile getiren Prof. Dr. Ulcay, “Bundan 10 yıl önce 250 milyon dolar dış ticaret açığı veren tarım makineleri sektörü, bugün 800 milyon dolara yaklaşan ihracat hacmiyle yaklaşık yüzde 15 dış ticaret fazlası veriyor. Bu dönüşüm, yeni yatırımlar sayesinde gerçekleşti. Ancak devlet tarafından sağlanan tarımsal kalkınma destekleriyle önemli mesafeler kat etmiş olsak da tarım ve hayvancılık alanında yeni yatırımlarının artması ve istihdamın güçlendirilmesi için dönüşüm projelerine devam ederek ülkemizin büyümesini sürdürmeliyiz. 6,5 milyon insanın geçimini sağladığı tarımsal üretimde dünyanın 10’uncu büyük üreticisiyken, iş gücü verimliliğinde 30’uncu, arazi verimliliğinde ise 21’inci sıralarda olmayı kabul etmemiz mümkün değil. Daha güçlü bir Türkiye için daha güçlü bir ekonomiye geçişte bilginin üretimin her alanına transferi stratejik bir değer taşıyor. Düzenlediğimiz bu tür bilimsel buluşmalar da bu geçişin nüvesini oluşturuyor” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili ise konuşmasında kongre kapsamında 46’sı sunumlu, 13’ü poster olmak üzere toplam 59 tebliğin sunulacağını açıkladı ve 200 kişinin katıldığı kongrenin bilim camiası, sektör ve üreticiler için önemli katkılar sağlayacağına inandığının altını çizdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede, TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri de “Türk Tarım Makineleri Endüstrisinin Genel Makine Endüstrisi İçindeki Yeri, Sektörün Öncelikli Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.