Skip to content

GÜNDEM

KASIM 2017 SAYI: 114

TARMAKBİR, Sektörü Buluşturdu

Bu yıl 11’incisi düzenlenen “TARMAKBİR Sektör Buluşması” 23-26 Kasım tarihleri arasında Türk tarım makineleri imalat sektörünü bir araya getirdi.

Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Toplantısı ile eş zamanlı şekilde düzenlenen 11’inci TARMAKBİR Sektör Buluşması, 42 üye firmanın yanı sıra Başbakanlık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın toplam 18 farklı biriminin yetkilileri, 15 üniversite adına bölüm başkanları ve akademisyenler, tarım, tarım makineleri ile makine imalat sektöründe faaliyet gösteren 13 birliğin yetkilileri, fuarcılık ve finans sektöründen temsilcilerinin yanı sıra diğer sektör paydaşlarının katılımıyla, 23-26 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Programın açılış konuşmasını TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal yaparken, TARMAKBİR Genel Sekteri Selami İleri tarafından gerçekleştirilen sektörel sunumun ardından Prof. Dr. Ediz Ulusoy tarafından “Küresel Dünyada Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve TARMAKBİR” konusu ele alındı.

PANEL VE OTURUMLARDA SEKTÖR SORUNLARI TARTIŞILDI

Moderatörlüğünü Bereket Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. Reklam Müdürü Ömer Kuloğlu’nun yaptığı beş ayrı oturumda ise paydaş bakanlıkların güncel uygulamaları, finans ve devlet destekleri ile kamu-üniversite ve sanayi işbirliği, Ar-Ge ve inovasyon konuları ele alındı. Bu oturumlar kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına düzenlenen ilk panel oturumuna Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden Hakan Kavruk, Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü’nden Hamdi Taşbaş, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Osman Arı ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden Uğur İlkdoğan katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına düzenlenen ikinci oturumun konuk isimleri ise Sanayi Genel Müdürlüğü’nden Fatih Özçınar, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden Alparslan Bulut ile Türk Standartları Enstitüsü’nden Dr. Cemal Yıldızeli oldu.

Finans ve Devlet Destekleri başlıklı ilk oturuma Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Ali Rıza Oktay, Türk Eximbank’tan Gülpervin Curaoğlu ve KOSGEB’den Kazım Akgün katılırken, ikinci oturumda ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden Haluk Çağlar ile Tarım ve Kırsal Kalkınma yı Destekleme Kurumu’ndan Ali Ateş, Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölümü’nden Ferhat Pişmaf, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Şubesi’nden Erol Apaydın ve PANKOBİRLiK Satın Alma ve Pazarlama Şubesi’nden M. Serdar Çalışkan konuşmacı olarak panele katıldı.

“Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon” başlıklı oturumda ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nden Hakan Bal; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden Mustafa Gezici ile Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Sait Ertürk ve Tarım Makinaları Derneği’nden Prof. Harun Yalçın görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Programın son bölümünde ise Türk Tarım Ortak Girişimi adına Sumer Tömek Bayındır “Türk Tarım Makinaları Ortak Girişimi”, Feyz Hayvancılık İşletmesi adına Sencer Solakoğlu “Akıllı Tarım ve Çiftlik Yönetimi”, TÜYAP Fuarcılık adına İlhan Ersözlü “Agro Türk 2019” ve Alman menşeli DLG Service GmbH adına Katharina Staske “Agritechnica Asia” başlıklı çağrılı sunumlarını gerçekleştirdi.

SEKTÖR İÇİN ORTAK SİNERJİ OLUŞTURULDU

Her yıl sektör temsilcilerini ilgili bakanlıklarla aynı platformda buluşturarak sorunların karşılıklı tartışılması ve çözüm üretilmesine ilk elden olanak sağlayan TARMAKBİR Sektör Buluşması’na bu yıl Türkiye’nin farklı yerlerinden 140 temsilci katılırken, iki gün süren oturumlarda yeni teknolojiler ve dünyadaki gelişmeler ele alındı; sektörün geleceğe ilişkin hedefleri ile tarım ve gıda sektöründeki gelişmeler değerlendirildi; imalatçıların deneyimleri ve bilgi birikimleri paylaşılarak ortak bir sinerji oluşturuldu.