Skip to content

YATIRIM

OCAK 2019 SAYI: 128

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT DESTEKLERİNİ 3 MİLYAR TL’YE ÇIKARDI

2018’DE KÜRESEL ÜRETİM, BÜYÜME VE İHRACAT ÜZERİNDE GÖRÜLEN OLUMSUZLUKLAR, KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI, AVRUPA EKONOMİSİNDEKİ YAVAŞLAMA VE ARTAN JEOPOLİTİK RİSKLERE RAĞMEN TÜRKİYE, CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRARAK 168,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT DEĞERİNE ULAŞTI. İHRACATA VE İHRACATÇIYA KAPSAMLI DESTEK PAKETLERİ SUNAN TİCARET BAKANLIĞININ DEVAM EDEN DESTEK PROGRAMLARINA 2019’DA AYRILAN BÜTÇE İSE 3 MİLYAR 104 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANIYOR.

İhracat hedeflerine ulaşmak, aynı zamanda ihracat artışını yapısal ve sürdürülebilir şekilde uzun döneme yaymak için yeni ve doğru politikalar geliştirmek, alternatif pazarlara ve yeni nesil teknolojilere odaklanmak gerekiyor. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı, tüm ihracat desteklerini Türkiye’nin ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlayacak alanları geliştirirken, yeni dönemde de öncelikli olarak küresel alanda ihraç ürünlerinde teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya ve pazarlamaya yatırım yapan firmaların en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. 2018’de küresel üretim, büyüme ve ihracat üzerinde görülen olumsuzluklar, küresel ticaret savaşları, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve artan jeopolitik risklere rağmen Türkiye, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 168,1 milyar dolarlık ihracat değerine ulaşırken, 2019’da ise 182 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor. Küresel korumacılığın arttığı, rekabetin zorlaştığı bir ekosistemde Türk ihracatçılarının 182 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmaları yolunda en büyük destek ise kamudan geliyor. Ticaret Bakanlığının halen devam eden destek programları için 2019’da ayırdığı bütçe, gelişen ihracat portföyüne uygun olacak şekilde 3 milyar 104 milyon TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl toplam 12 bin 255 firmaya destek sağlayan Ticaret Bakanlığı, Yeni Ekonomi Programında ilan edildiği gibi önümüzdeki üç yıllık dönemde kamu kaynaklarının öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak, cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edilmesini planlıyor.

EN BÜYÜK PAY TEKNOLOJİ, MARKALAŞMA VE TASARIMA

Ticaret Bakanlığını destek programları içinde, ihracata yeni başlayacak olan girişimcilerden pazar faaliyetlerini yükseltmek isteyen ihracatçılara ve artık dünya markası olmaya namzet firmalara kadar her ölçekte firmanın kendisine özgü ihtiyaçlarına hızlı ve kolay cevap bulması mümkün. Bu vizyonla, ihracatın yüksek katma değerli dönüşümünü sağlamada en önemli öncelik olan teknoloji, markalaşma ve tasarıma yönelik 2018 yılında verilen toplam 861 milyon TL’lik destek tutarı Bakanlığın destek bütçesinden en büyük payı alırken, yaklaşık 600 firmanın teknoloji, tasarım ve markalaşma faaliyetleri desteklendi. Bu kapsamda Bakanlık, yeni dönemde daha fazla markayı yerli ve milli teknolojilerle dünya pazarlarına taşımak, her sektörden daha fazla sayıda firmanın tasarım ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmak için destek sağlamaya devam edeceği bilgisini paylaşıyor.

FUAR VE TTM’LERE DE DESTEK VAR

İhracatının ürün ve ülke bazında geliştirilmesine yönelik firmalar tarafından en çok kullanılan desteklerden olan fuar destekleri için 2018’de 8 bin 700’ü aşkın firmaya toplam 520 milyon TL’lik kaynak sağlanırken, başta yurt dışında düzenlenen gerek bireysel gerekse milli katılımlı fuarlar olmak üzere firmaların fuar katılımları yeni dönemde en etkin şekilde teşvik edilecek, ulaşım ve nakliye dâhil ihracatçıların harcamaları desteklenmeye devam edilecek.

Yine, yurt dışı pazarlara nüfuz etme ve bu pazarlarda dağıtım kanalları ağının güçlendirilmesi amacına yönelik olarak, Türkiye’de üretilen ürünün ihraç pazarlarındaki reklam ve marka tescil giderlerinin, ihracatçıların yurt dışında münferit olarak açacakları ofis, mağaza ve depoların kira masrafının yanı sıra yurt dışı pazarlarda ihtiyaç duyulan ofis, depo, danışmanlık gibi pek çok unsurun toplu olarak kullanabildiği Türkiye Ticaret Merkezleri için 2018 yılında 120 milyon TL’lik kaynak aktarılırken, bu destek programlarından toplamda 743 firma yararlandı. Bakanlık, bu kapsamdaki desteklerin 2019’da da güçlü şekilde sürdürüleceği bilgisini paylaşıyor.

DESTEK KAPSAMI ÇOK GENİŞ

Diğer yandan, ihracatın ürün ve ülke bazında geliştirilmesi amacına yönelik olarak, ihracatçıların yeni pazarlar ve potansiyel müşteriler keşfetmelerini sağlayan pazar araştırmalarına, yurt dışındaki şirketlerle buluşmalarını sağlayan ticaret ve alım heyetlerine, yurt dışı pazarlarda önde gelen e-Ticaret sitesi üyeliklerine; aynı zamanda yurt dışında şirket satın almak üzere ihtiyaç duyulan analizlere ve ileri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımında finansman giderlerine olan destekler, yeni dönemde de sürecek. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında bu alanlarda 80 milyon TL bütçe tahsis edilirken, 2 bin civarında firma destek kapsamına alınmıştı.

Benzer şeklide, ihracat yaparken firmaların almak zorunda oldukları belgelerin yanı sıra ihracatta avantaj sağlayacak belgeler için yapılacak harcamalara yönelik destekler de 2019’da sürecek. Ayrıca, firmaların ihraç ürünlerini yurt dışındaki küresel ölçekte alıcılara pazarlamaya yönelik en fazla iki yıllık projeleri de Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor. Geçtiğimiz yıl bu alanlardaki 40 milyon TL’lik destekten 856 firma faydalandı.

Bunlara ek olarak, başta KOBİ’lerin uluslararası rekabetçiliğini güçlendirmek ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak üzere, firmaların sektör paydaşları ile kümelenme anlayışı çerçevesinde bir işbirliği kuruluşu vasıtasıyla beş yıl süreyle yürütecekleri URGE projeleri de desteklenmeye devam edilecek. URGE destekleri için 2018’de 192 aktif proje kapsamında 92 iş birliği kuruluşuna toplam 40 milyon TL’lik kaynak sağlandı. Tüm bu destek programlarının nihai hedefi; ihracatçıları yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmek olarak şekillenirken, KOBİ düzeyinden başlayıp her seviyedeki ihracatçıya bu yıl sağlanması öngörülen toplam destek tutarı da 3 milyar 104 milyon TL olarak bildiriliyor.