Skip to content

SEKTÖRDEN

AĞUSTOS 2012 SAYI: 51

“Türkiye’nin İlk BİOMAS Yakıtlı Termik Santralini Kurduk”

Isı ve enerji sektöründe 1983 yılından bu yana hizmet veren Mimsan Grupson dönemde biomas yakan buhar kazanları üretimi ile dikkat çekiyor.Yakma ve enerji sistemleri üretiminde 30 yıllık deneyime sahip bir endüstrifirması olduklarının altını çizen Mimsan Grup Genel Koordinatörü H. Ahmetİlhan Türkiye’nin ilk biomas yakıtlı termik santralini kurduklarını açıkladı.

Enerjinin farklı formları ile ilgilimal ve hizmet üretimi alanında faaliyet gösteren Mimsan Grup; kömür, doğal gaz, sıvı yakıt, bitkisel ve proses atıklar ileşehir çöplerinin hem yakılmaları, hemde gazlaştırılmaları konusunda faaliyet gösteriyor. Günümüzde toplam beş şirketle çalışmalarını sürdüren firma kazanüretimine 1983 yılında Malatya’da başladı. Zaman içerisinde örnek proje ve uygulamalara imza attıklarını belirten Mimsan Grup Genel Koordinatörü H. Ahmet İlhan; firmalarınınadını Türkiye’de ilk beş kuruluş arasına yazdırmayı başardıklarını belirtti.

Elde edilen enerjinin elektrik, sıcaksu, sıcak hava, buhar ya da kızgın yağgibi muhtelif şekillerde değerlendirildiğininaltını çizen Mimsan Grup GenelKoordinatörü H. Ahmet İlhan; “MimsanGrup’ta enerjiyi daha az maliyetle üretiyoruz. Ayrıca üretim aşamalarımızboyunca ortaya çıkan çevre kirliliği minimum düzeydedir. Böylece daha fazla konfor üretebiliyoruz. Yasallık,ahlakilik, kalite ve toplumsal fayda,sürekli ekip anlayışı bizim vazgeçilmez değerlerimizdir. Enerji girdilerimizde esneklik ve çeşitliliği gözetiyoruz.

Hemen hemen her türlü yakıtı yakabilecekyakma sistemlerimiz mevcut.Tavuk gübresinden tutun da kömürünher çeşidine, biokütleye, araç lastiğine ve elbette doğal gaza ve diğer sıvıyakıtlara kadar her birini verimli birşekilde yakmaktayız” dedi.

Mimsan Grup çatısı altındaki üretim tesisleriniz hakkında bilgi verirmisiniz?

Mimsan Grup olarak 20 bin metrekarekapalı alanda, 400’ü aşkın tecrübeli ve idealist personel, 100’ü aşkın bayi ve servis ağı ile yurt içinde ve yurt dışında müşterilerimiz için çalışıyoruz. CE,EN, ASME, TSE gibi uluslararası kalite normlarına uygun ürettiğimiz ekipmanlarımız,saygın bağımsız denetim firmalarınca da sertifikalandırılıyor.Bu doğrultuda endüstri tesislerinin ihtiyacı olan ısı ve buhar santrallerini anahtar teslim olarak üretip kurduğumuz Mimsan Endüstri Kazanları şirketimiz; akışkan yataklı kabarcıklı ve sirkülasyonlu tip buhar kazanları,kombine kızgın yağ ve buhar kazanları,biomas yakan buhar kazanları, doğalgaz ve sıvı yakıtlı buhar kazanları,elektrostatik baca filtreleri ve atık ısı kazanları üretiyor.

Mimsan EndüstriKazanları her müşterisinin ihtiyaçlarınıdikkate alarak, özel çözümler geliştirir ve enerji maliyetlerini azaltır. Kurduğu tesislerde, enerji verimliliğinin yanısıra çevreciliği de garanti eder.

Çevre maliyetlerini minimize eden çözümleriylede külün çimento ham maddesine dönüştüğü, atıksız sistemler kurar.Mim Sanayi Kazanları firmamızda ise grup şirketlerinin ihtiyacı olan yüksek basınçlı kazanlar ve ağır sanayi makineleri üretimini gerçekleştiriyoruz.

Su borulu kazanlar, termik santralleriçin su duvarları, dramlar, eşanjörler,sirkülasyonlu ve sirkülasyonsuz akışkan yataklı kazanlar, hareketli ızgaralı kazanlar ve ön ocaklar, elektrostatik filtreler, kızdırıcılar, ekonomizörler,multisiklon hava ısıtıcılar ve diğer baca sistemleri başlıca üretim kalemlerimiz arasında yer alıyor. Mim Sanayi Kazanları firmasının tüm kaynakçı personeli bağımsız gözetmenlik firmaları tarafından sertifikalandırılmıştır.

Güçlümü hendis kadrosu ve modern yazılımlarıile tasarlanan bu ürünlerimiz; TSE,EN, ASME gibi uluslararası kalite standartlarına göre üretilir ve yine saygınbağımsız gözetmenlik kuruluşlarınca sertifikalandırılır. 1957 yılında kurulan Sungurlar Enerji de 2007 yılında Mimsan Grup bünyesine katıldı. Sungurlar Enerji geniş arşivi ve köklü geleneği ile ülkemizin önde gelen endüstri tesislerine kurduğu co-generation tesisleriyle sanayimize enerji ve güç vermeye devam ediyor. Anahtar teslimi atıkısıdan elektrik üreten santraller, ortave büyük ölçekli termik santrallerin montaj müteahhitliği, atık ısıdan elektrik üreten santrallerin anahtar teslimi yapımı, termik santrallere yönelik mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri Sungurlar Enerji’nin çalışma alanlarını oluşturuyor.

Mimsan Isı Teknolojisi de grubumuz bünyesinde, kalorifer kazanları ve diğer ısı cihazlarının üretim vepazarlaması alanında faaliyet yürütenbir diğer şirkettir. Buradaki üretim programımızda; katı yakıtlı manuel ve otomatik yüklemeli kat kaloriferleri,sıvı yakıtlı kalorifer kazanları, doğal gaz yakıtlı kalorifer kazanları, tam yoğuşmalıdoğal gazlı kalorifer kazanları,panel radyatörler ve sıcak su hazırlayıcılarıve ısıtma sistemleri ile ilgili diğer cihazlar yer alıyor. Dökümaş Malatya Metal İşleme Merkezi firmamız yüksek ısı ve aşınmaya dayanıklı özel alaşımlı çeliklerin, üretim ve pazarlamasını yapıyor.

Üç tona kadar olan parçaları dökebilen tesisin, yıllık üretim kapasitesiise 5 bin tondur. Endüstriyel kazan ızgaraları, kalorifer kazan ızgaraları,termik santral kömür kırıcıları ve yedek parçaları, çimento fabrikalarının çelik döküm yedekleri ve özel alaşım gerektiren yedek parça ve ekipmanları;geniş laboratuvar imkanları ile donatılmış tesisimizde üretilen yüksek kaliteli ürünlerimiz arasındadır.

Ürünlerinizi geliştirirken Ar-Geçalışmalarınız nasıl işliyor?

Mimsan Grup teknolojik işbirliği yaptığıbaşta TÜBİTAK ve üniversitelerimiz olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında pek çok kurum ve kuruluşla beraber yoğun bir Ar-Ge faaliyeti yürütüyor.Yenilikçilik, bizim Mimsan Grup olaraken baskın özelliğimizdir. Bu anlamda personelimizin yüzde 15’inin üniversite mezunu olduğu ve yüzde 10’nun da Ar-Ge bölümlerimizde çalıştığı bilgisini verebilirim. Bunun yanında tüm ürünlerimiz “CE” belgelidir ve grup firmalarımızın tamamı “ISO9000 Sistem Kalite Belgesi” sahibidir.

Kalorifer kazanlarında su sirkülasyonlu kapak ve ızgaralar; Mimsan Grup olarak bizim patentli bir yeniliğimiz olup yıllardır bu sistemi başarılı bir şekilde uyguluyoruz.Türkiye’nin ilk biomas yani ağaç kabuğu ve bitkisel atıklarla çalışan termik santrali, firmamızca tasarlanıp üretildi. Dört yıldır başarı ile çalışanbu tesisimiz 6 MW gücünde bir elektrik santralidir.

Makinelerinizde yaptığınız yenilikler nelerdir?

Ülkemizin düşük kalorili yerli kömürlerini çevreci ve verimli olarak yakabilmek için tasarlanan ve üretilen akışkan yataklı kazanlarımız bazı yenilikleri çeriyor. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabilirim: Normal akışkan yataklı kazanlar yüzde 60 kapasite altında çalışamazken bizim ürünümüz bölünmüş ocak teknolojisi sayesinde yüzde 30 kapasite ile çalışabiliyor. PLC kontrol uygulaması sayesinde yüksek yanma verimliliği ve ileri otomasyon, uzaktan kontrol ve iletişim imkanlarıyla donatılmıştır.

Firmamızca üretilen akışkan yataklı kazanların kömürleri, çimento hammaddesi olarak çimento fabrikaları tarafından kullanıldığı için külber taraf maliyeti oluşturmuyor ve hatta külden gelir bile elde edilebiliyor. Tek kazan ile hem kızgın yağ, hem bu harelde edilmesi özelliği dünya genelinde bir ilktir ve biz bu uygulamayı başarıyla sürdürüyoruz. Böylece bu iki akışkana aynı anda ihtiyaç duyan tesisler için çok büyük avantajlar sağlıyoruz. Endüstri tesislerinde baca kirliliğinin önlenmesi için dünyada yıllardır kullanılan elektro statik baca filtresi, ülkemizde ilk kez grup şirketlerimizce üretilmeye başlandı.Böylece, alımı için ülkece yurtdışına döviz transfer ettiğimiz bir ürünü ilk kez yerli teknoloji ile biz ürettik.

Bu filtre sayesinde artık orta boy endüstri tesislerinde baca gazı kalitesi uygun maliyetlerle karşılanabiliyor. Su borulu kazanların su duvarları, ülkemizde ilk kez yine grup şirketlerimizin kendi teknolojileriyle üretiliyor. Bu üretim kalemiyle biz termik santral ekipmanlarından birini daha yerlileştirmeyi başardık.

Büyük kapasiteli yüksek basınçlı buhar kazanlarının (termik santral) düşük kalorili yerli kömürleri çevreci ve yüksek verimli olarak yakabilmeleri için uzun yıllardır dünyada üretilen ve yüksek bedellerle ülkemize ithal edilen dolaşımlı tip akışkan yataklı kazanlar artık firmamızın ürün portföyüne girmiş bulunuyor.

Tüm bunların haricinde enson teknoloji ürünü yoğuşmalı kazan üretimiz de devam ediyor.

Mimsan olarak en son hangi fuara katıldınız?

Mimsan Grup şirketleri olarak sektörümüzü ilgilendiren fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. EİF 2011 Enerji Zirvesi’ne altın sponsor olarak katkıda bulunduk. Burada standımızı ziyareteden katılımcılara hologram çalışmalarıyla Türkiye’de ilk defa Mimsan tarafından üretilen elektrostatik bacafiltresi (ESP), akışkan yataklı kazan,biyokütle geri dönüşüm projeleri hakkında görsel ve sözlü bilgilendirmeler yapıldı.

Aynı zamanda Mimsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan ve grup şirketlerinden Sungurlar Enerji’nin Genel Müdürü H. Yalçın Özayrı oturumlarda fuar ve zirve katılımcısı siyasetçi ve üst düzey bürokratlara birer teknik sunum yaptılar. Ayrıca Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima,Havalandırma Sistemleri Fuarı olan Sodex 2012 Fuarı’na Mimsan Isı Teknolojisi ve Mimsan Endüstri Kazanları olarak iştirak ettik ve standımız bu fuarda büyük bir ilgiyle karşılandı.

“CİROMUZUN YÜZDE 20’SİNİ İHRACAT OLUŞTURUYOR”

Mimsan Grup şirketlerinin cirosunda ihracat payının yüzde 20 olduğunu açıklayan Mimsan Grup Genel Koordinatörü H. Ahmet İlhan; “Her geçen yıl bu oranı artırma arzusundayız. Bu noktada en önemli pazarlarımızı Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Asya ülkeleri oluşturuyor” dedi.

Makine sanayinde sizce ne gibi sorunlar yaşanıyor?

Uzun süredir sektörde faaliyet gösterenbir firma olarak gözlemlediğimizbelli başlı sorunlar tabi ki mevcut.Bunlar arasında en önemlilerini şöyleözetlemeye çalışayım: Kalifiye; yanialanında yeterli donanıma, niteliğe sahippersonel kıtlığı sorunlarımızın başındageliyor. Patlama ve iş kazası riskitaşıyan basınçlı kapların sebep olduğupek çok ölüm ve yaralanmalı kazalar bu denetimsizlik nedeniyle oluşuyor.Bu saydıklarıma ek olarak; sanayimizin yeni ve güçsüz olduğu dönemlerde,sanayicimize çevre ve baca kirletme tolerans ve hoşgörüsü ile muamele edilirdi. Şimdilerde sanayimizin gerekli güç ve kapasiteye ulaşmış olmasına,çevre yatırım maliyetlerinin de oldukça düşmüş olmasına rağmen çevreyi ve atmosferi kirletme hoşgörüsünün halen devam ettiğini görüyoruz.

Bu sorunlar sizce nasıl çözümlenebilir?

Ülkemizin başta Mimsan olmak üzere kazan ve basınçlı kap sanayisi şirketleri,en kaliteli verimli çağdaş sistemleri kurmaya muktedirdir. Müşterilerimiz bunu talep etmeli ve kamu da denetlemelidir. Yerli firmalar olarak bizler yine; çevre teknolojilerine sahip olduğumuzu, çevre yatırımlarının maliyetinin düştüğünü, sanayicimizi zorlamayacak en çevreci sistemleri kurabildiğimizi ifade etmek istiyoruz.

Türkiye’nin enerji politikaları hakkında düşünceleriniz nedir?

Ben ülkelerin bu soru çerçevesinde ikiyeayrıldığını düşünüyorum: Enerjisinikullanabilen ve kullanamayan ülkeler.Biz Mimsan olarak ülkemizi, enerjisinikullanabilen ülkeler arasına taşımayakararlıyız. Ülkemiz büyüyen ve gelişenbir pazar olup özellikle enerji alanındaçok ciddi bir kapasiteye sahip. Grupolarak yurt dışından ithal edilen enerjiekipmanlarını tesislerimizde üreterekithalatın azaltılmasına da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evet, enerji vazgeçilmezdir;ancak göz ardı edilmemesi gereken bazı şartlar da bulunuyor. Bu şartlardan ilki, enerjinin ucuz olmasıdır.Bir diğeri de bu enerjinin çevreci,temiz ve güvenli olmasıdır.

Son olarakda enerjinin milli olması elzemdir.Biliyorsunuz ki enerji ihtiyacını ucuz ve yerli kaynaklarla karşılayabilen ülkeler oldukça şanslı kabul ediliyor. Bazı ülkeler ise enerji ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip olmasına rağmen bu potansiyeli kullanamıyor. Ülkemiz bence, maalesef bu kategoride bulunuyor ve enerji konusunda dışa bağımlılığı devam ediyor. Mimsan Grup olarak bizler; ülkemizin enerji sektöründeki ihtiyaçlarının farkındayız.

28 yıllıkistikrarlı çalışmalarımız ile yukarıda bahsi geçen üç şartın karşılanabileceği bir enerji üretiminin mümkün olduğunu gösterdik. Tüm üretim ve faaliyetlerimizde minimum atık ve kirlilik,maksimum verim prensibiyle çalışıyor ve enerji maliyetlerini oldukça azaltacak ürünler, sistemler geliştiriyoruz.Mimsan Grup şirketlerinden Sungurlar Enerji, 53 yıllık tecrübe ve birikimiyle enerji maliyetlerini azaltacak özel çözümlere konsantre olmuştur. Fabrika atıklarından, şehir çöplerinden, zirai atıklardan ve baca gazlarından enerji üreten başarılı çalışmalar ortaya koymuştur.

Çay çöpü, ağaç kabuğu, talaş,ayçiçeği kabuğu, pamuk şifti Mimsan Grup şirketlerinin kolektif çabası ile başarıyla enerjiye dönüştürülüp ekonomiye kazandırılıyor. Çimento ve kimya sanayindeki atık ısıların geri kazanıldığı ve enerji üretildiği başarılı uygulamalar yıllardır sorunsuz çalışıyor. Yine Mimsan Grup şirketleri gerek termik santrallerin ekipman üretimi, gerekse montajı konusunda başarılı çalışmalar yapıyor. Tek dairelik kat kaloriferindenbinlerce evin ısıtıldığı bölge, şehirısıtma kazanlarına; küçük bir işletmenin buhar kazanından büyük endüstri kazanlarına kadar geniş bir yelpazedeki kalorifer, buhar ve enerji kazanlarında imalat ve montaj tecrübemiz bulunuyor.

Bu kazanların; doğal gaz, fuel-oil, kömürya da biyokütle yakan türleri portföyümüzde yer alıyor. Ülkemiz ve firmamız kömür ve katı atıklardan enerji elde etme konusunda çağdaş ve temiz enerji konseptini yakaladı diyebilirim. Firmamızın sunduğu ve kurduğu sistemler sayesinde kazan daireleri; kapısında paspas,zemininde seramik, bilgisayar başında beyaz önlüklü operatörlerle işletilen nezih mekanlara dönüşüyor. Atık külleri çimento fabrikalarına pazarlanarak işletmelere atık geliri elde etme fırsatlarıda sağlanıyor. Bacalardan iç karartıcı siyah dumanlar yerine beyaz bir bulut çıkması, sanayicimize üretim heyecanı ve istihdam gururu yaşatıyor.

Şirketlerimizuluslararası standartlar ile EN ve ASME kalite normlarına uygun yaptığı imalatlarla saygın ve bağımsız gözetmenlik kuruluşları tarafından da sertifikalandırılıyor.Kısaca söylemek gerekirse Mimsan Grup olarak; ucuz, çevreci ve milli enerji üretimi için sistemler kuruyoruz.Ülkemizin enerjisini kullanabilen ülkelerarasına girmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Ülkemizdeki kazan vebasınçlı kap üreticileri;en kaliteli, verimli,çağdaş sistemleri kurmaya muktedirdir.Yatırımcılar bunu talep etmeli ve kamu da denetlemelidir.

AHMET İLHAN KİMDİR?


Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde1966 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya Doğanşehir’de tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yöneticiliği bölümünden mezun oldu. 1988 yılında Mimsan’da yönetici olarak başladığı kariyerine bugün Mimsan Grup Genel Koordinatörü olarak devam ediyor. KBSB Yönetim Kurulu Üyeliği, MÜSİAD ve TUSKON Üyeliği, Malatya TSO Meclis Üyeliği ve MİAD Malatya Temsilciliği görevlerini de sürürden İlhan, evli ve iki çocuk babasıdır.

“CARİ AÇIĞIN ÇÖZÜMÜ YERLİ TEKNOLOJİ”

Türkiye’nin birinci gündeminin cari açık olduğunu vurgulayan İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yerli kaynaklara uygun olarak dizayn edilmiş yerli teknolojiler oluşturmadan cari açığın azaltılmasını beklemek tam bir hayaldir.Cari açığı azaltıcı faaliyetler, enerji deve enerji teknolojilerinde yerlileşme seferberliği ile başlar.”

Firmanızın gelecek hedeflerinden sözeder misiniz?

Bu yılın ilk sekiz ayında hedeflerimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik.Teknolojik kapasitemizi artırmaya yönelik müşterilerimizin baskısı altındayız.Bu nedenle Ar-Ge bütçemizi dahayılın yarısında tükettiğimizi söyleyebilirim.Mimsan Grup şirketleri olarak önümüzdeki süreçte ise termik santral yapım ve işletmesinde yeteneklerimizi artırmak, anahtar teslim termik santral konsorsiyumlarında etkin bir partner olmak ayrıca Türkiye ve yakın Orta Doğu bölgesinde katı yakıtlı termik santral pazarında daha iyi rol almak için çalışmalarımıza azim ve heyecanla devam ediyoruz. 2023’e kadar en az iki şirketimizi ISO 500 arasına taşımak gibi bir amacımız var.

Önümüzdeki süreçte grubumuza bağlı tüm şirketler, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak dış denetim alıyor ve şeffaf bir mali sistem ile yönetiliyor olacak. Bilgi, teknoloji ve Ar-Ge’nin temel belirleyici olduğu bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. 2023 yılı bilgi ve teknolojiye yatırım yapmayan şeffaf bir yönetim sistemine sahip olamayan kurumların silineceği bir yıl olacak.Ülke olarak bugünkü cari açığımızın 2023’e taşınmamasını gönülden arzu ediyoruz. Yine şu anki mevcut durumda var olan enerjide dışa bağımlılığımızın 2023 yılında tamamen ortadan kalkması arzusundayız.

Bunun için iddialıbir sanayi firması olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye de hazırız. Firma olarak ilerleyen yıllarda da en önemli yatırımlarımızı Ar-Ge ve inovasyon alanlarında yapmaya devam edeceğiz. 2012 yılında 3 milyon TL ayırdığımız Ar-Ge bütçemizi daha da artırma hedefindeyiz. Makine ve teknik altyapımızı geliştirmek için gereken yatırımlarıda yapmaya devam edeceğiz.Firma olarak her yıl büyüme trendimizi aksatmadan sürdürmeyi hedefliyoruz.Son olarak şunları ifade etmek isterimki; Mimsan Grup değişim ve gelişime verdiği önemle değer üreten yenilikçi bir markadır. Rekabeti fark yaratarak yapmak bizim en önemli taktiğimizdir.

Verimlilik ve çevrecilik ürün ve hizmetlerimizin en temel özelliğidir. Firmamız aynı zamanda İstanbul TicaretOdası’nın bu yıl 5’incisini düzenlediği Başarılı KOBİ Yarışması’nda (49 ili kapsayan3. ve 4. bölgenin) En İyi KOBİ’si seçilerek ödüle layık görüldü.