Skip to content

YATIRIM

HAZİRAN 2018 SAYI: 121

Yatırımların Devri Kolaylaşıyor

EKONOMI BAKANLIĞI’NIN, YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ’DE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞI, RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GIRDI. BUNA GÖRE, TAMAMLAMA VIZESI YAPILIP YAPILMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, IŞLETMEYE GEÇIŞ TARIHINDEN ITIBAREN BEŞ YILLIK SÜREYI DOLDURMAMIŞ YATIRIMLARIN BÜTÜN OLARAK DEVRI, TEŞVIK BELGESI ÜZERINDE UNVAN DEĞIŞIKLIĞI YAPILMAK SURETIYLE UYGUN GÖRÜLECEK.

Değişiklik uyarınca, Teşvik Belgesi Müracat Formu’na yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı eklenecek. Tahsis belgesi, sadece büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında belge düzenlenen yatırımlar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan organize sanayi bölgelerindeki yatırımlar için aranacak. Tebliğ ile yatırım tamamlama vizesi için istenecek belgelere, daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu” eklendi. Bu raporun getirilmesi halinde; yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren yatırım takip formu, makine ve teçhizatla ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri, varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler, teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin yeminli mali müşavir onaylı liste ya da rapor, gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcama listeleri ile yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve yetkili kişilerce imzalı taahhütname aranmayacak.