ABD’nin hegemonik rolü bitti mi? Çin yeni küresel hegemon olabilir mi? Çin’in kısıtları ve Batı’nın avantajları nelerdir? Hızlı küreselleşme, Doğu Asya’da yüz milyonları yoksulluktan çıkarırken, neden başka bölgelerde belirsizlik ve popülizmi harekete geçirdi? Postpopülist arayışlar nelerdir? Kapitalizmin sonu mu geldi? 2010’larda Türkiye’de popülizm nasıl yükseldi? Siyasi güç yoğunlaşması, rant ekonomisi ve diplomatik yalnızlık sarmalı sürdürülebilir mi? Yoksa, ilk kritik kavşakta, bu kısır döngü kırılabilir mi? 2020’lerin başında Türkiye’de yaratıcı bir kadro, kapsayıcı bir toplum sözleşmesi ve destekleyici bir alternatif sosyosiyasi iktidar koalisyonu kurgulanabilir mi? Hangi toplumsal katmanlar, hangi dışlanmış kesimler hedeflenmeli? Türkiye’nin dönüşüm ajandası neleri içermeli? Siyasi, ekonomik, toplumsal ve diplomatik hangi kurumsal reform adımları atılmalı? Prof. Dr. Ali Tekin, “Üretken Döngüye Geçiş” adlı kitabında, 2020’lerin küresel ve yerel koşullarında, Türkiye için üretken/erdemli bir döngüye geçişi mümkün kılabilecek kurumsal dönüşüm dinamiklerini irdeliyor ve “Türkiye’nin geleceğinden neden ümitli olmalıyız?” sorusuna yanıt ararken, geçmiş, bugün ve gelecek dengesini nasıl yakalayabileceğimize odaklanıyor.