Tarım sektöründeki robotların benim- senmesini arttırmak ve robotik ağını güçlendirmek amacıyla inovasyon araştırmaları için ikinci bir “Açık Çağrı”yı başlatan agROBOfood projesinin çağrı bütçesi 2,7 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Kabul edilen öneri başına 300 bin euroya kadar desteğin söz konusu olacağı projede “Endüstriyel Zorluklar Çağrısı” kapsamındaki tekliflerin şu konulardan (sorunlardan) en az birine çözüm bulması bekleniyor:

  • Optimize edilmiş püskürtme (ilaçlama), iyileştirilmiş çevresel koşulları sağlayabilir mi? (İlaçlama robotları)

  • Robotlar, taze ve işlenmiş gıda endüstrisindeki iş gücündeki çalışma koşullarını iyileştirebilir mi? (Lojistik robotları)

  • Hayvancılık endüstrisindeki robotlar, insan emeğini makinelerle değiştirerek etik zorluklar mı ortaya çıkarıyor? (Hayvancılık besleme için robotlar)

  • Hasat robotları, mevcut makine çözümlerine göre ne gibi katma değer sağlayabilir? (Seçici hasat için robotlar)

  • Hayvancılık çiftliklerini temizlemek için robotlar ne tür yeni iş fırsatları getiriyor? (Temizlik robotları) Her zorluk, bir teknik bileşen ve tamamlayıcı bir bileşenden olmak zorundayken, teknik bileşen (mevcut) robotik teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesini veya iyileştirilmesini; tamamlayıcı bileşen ise yeni tasarlanmış çözümün tamamlayıcı sosyal, ekonomik, çevresel veya etik yönlerinin sosyoekonomik analizini veya değerlendirilmesini gerektiriyor. TARMAKBİR’in yayımladığı duyuruya göre, projeye başvuru için uygunluk kriterleri ise şöyle sıralanıyor:

• Başvuru sahiplerinin KOBİ olması,

• Başvuru sahiplerinin konsorsiyum olarak değil, bireysel olarak başvurmaları,

• Teklifin, belirlenen son tarihten önce sunulması,

• Tekliflerin, işin henüz tamamlanmamış kısmı için finansman talep etmesi. agROBOfood projesi hakkında ayrıntılı bilgilere, sayfada göreceğiniz QR kodu mobil telefonunuz ya da tabletinize okutarak ulaşabilirsiniz. 20 Ekim’de başlayan çağrı döneminin 20 Şubat 2021’de sona ereceğini de hatırlatalım. Yine, proje hakkında detaylı bilgilere, TARMAKBİR Akademik Danışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Behiç Tekin ile iletişime geçilerek ulaşılabilir.