İlk kez 2011’de Hannover Messe Fuarı’nda dünyaya tanıtılan Endüstri 4.0, yepyeni bir ekonomik model inşasında temel yapı taşı olarak hayatımıza girmişti. Siber fiziksel sistemlere dayalı üretim teknolojilerine bağlı olarak gelişen bir dijital dönüşüm sürecini tetikleyen Endüstri 4.0 süreci, halen yaşadığımız salgın döneminde de önemini yitirmedi. Salgın döneminden en az zararla hatta kimi sektörlerde kârla çıkan firmaların anahtar kelimesi dijitalleşme olurken, bu dönemde firmalar her zamankinden daha fazla dijitalleşme adımı attı. Özetle, dijital dönüşümün işletmelere esneklik ve hız kazandırmasının yanı sıra maliyetleri azaltması, insan kaynaklarının verimliliğini arttırması gibi yararları nedeniyle zorunluluk haline geldiği bir süreçten geçiyoruz. Tüm değer zincirlerinin birbiriyle gerçek zamanlı bütünleşmesi ve sürekli iletişim içinde olması, akıllı ve uyumlu bir hale gelmesi ancak dijital dönüşüm sayesinde mümkün olabilecek. Dijital teknolojiler, üretimin yanında iş modellerinin, işin ve insan kaynaklarının dönüşümünü sağlarken, atıkların azalmasına ve verimliliğin artmasına da yol açacak.

MAKİNE SEKTÖRÜNÜN DİJİTAL SÖZLÜĞÜ YAKINDA YAYINDA

Türkiye’nin Makinecileri de bu süreçte makine imalatçılarını dijital dönüşüme hazırlamaya her zaman büyük önem verdi. Bu kapsamda bir süredir, dünyada birçok ülkede örneği olan bir dijital dönüşüm kılavuzu için kavramların Türkçe-İngilizce-Almanca karşılıklarıyla açıklamalarının yer aldığı bir çalışma hazırlığında olan Türkiye’nin Makinecileri, “Dijital Terimler Kılavuzu” çalışmasını yakın bir zamanda tamamlayarak tüm kullanıcıların hizmetine sunacak. Ömür Demir Kızılarslan, Kudret Ceran ve Prof. Dr. Erhan Akın’ın katkılarıyla hazırlanan; 300’den fazla kavramın yer aldığı Dijital Terimler Kılavuzu çalışmasında artık son düzeltmeler yapılırken, Nesnelerin İnterneti, siber fiziksel sistemler, Büyük Veri, yapay zekâ ve ilişkili alt terimlerin yer aldığı bu çalışmada ayrıca 600’den fazla ilgili kavram da yer alıyor. Kılavuzda, sanayi ve üretimle ilgili terimlerin Türkçe-İngilizce-Almanca karşılıklarına yer verilirken, ayrıca terimlerin anlamlandırılması ve kullanımına yönelik açıklamayla, ilişkili yakın kavramlara ve kavram gruplarına yönlendirmeler de yapılıyor. Türkiye’nin dijital dönüşüme geçiş için çabalarını daha da arttırması gereken bu dönemde kavramların doğru anlaşılmasının önemi açık. Türkiye’nin Makinecileri de bu çalışmayla, üç dilde kavramların öğrenilmesini, ilgili referanslara ulaşılmasını hedefleyerek başta sanayiciler olmak üzere tüm paydaşlara bir katkı vermeyi hedefliyor.

“HER AN YENİLENEN, GENİŞLEYEN BİR ÇALIŞMA”

Dijital Terimler Kılavuzu’nda sektöre seslenen Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da çalışmanın öneminden söz ederken, “Her gün yeni teknolojilerle, teknolojilerin ürettiği platformlarla karşı karşıyayız. Her yeni olan doğal olarak yeni bir isme, adlandırmaya ihtiyaç duyuyor. Bu yeni olguların, subjelerin ilk adlandırılması, kavram boyutuna taşınması doğdukları coğrafyanın lisanıyla yapılıyor; isim babası bir bakıma kendi mahreci oluyor. Diğer taraftan değişim ve dönüşümün motoru olan teknoloji, coğrafi sınırda tanımıyor. Sınırı geçince anlaşılır ve uygulanabilir olması bakımından, yeni geldiği ülkenin, coğrafyanın lisanına tercüme edilmesi yetmiyor, anlamlandırılması ve kavramsallaşması da gerekiyor. Günümüz dünyasında anlama ve anlamlandırma oldukça büyük bir öneme sahiptir. Dijital dünyayı oluşturan mekanizmaları, yeni teknolojik gelişmeleri nasıl anlamalıyız? Bunları kendi lisanımıza nasıl aktaracağız? Kendi lisanımızdaki endüstriyel kültürde ve zihniyetimizde karşılığı nedir? Bu kavramları kendi lisanımızda nasıl üretmeliyiz ve de anlamlandırmalıyız? Uluslararası arenada oluşmuş dijital terimleri sadece tercüme ederek daha geniş kesimlere ulaştırmak ya da tersine sadece orijinal dilinde kullanarak sınırlı bir kesimin kullanım alanına hapsetmek doğru bir yöntem olamaz, olmamalıdır. Titiz ve konunun uzmanlarının büyük desteği ile Türkiye’nin Makinecileri olarak Dijital Terimler Kılavuzu’nu kamuoyunun hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çalışma sadece bir sözlük çalışması değildir. Adından da anlaşılacağı üzere karışık ve karmaşık dijital dünyamız için bir kılavuzdur, yol göstermeye yardımcı bir destek çalışmasıdır. Bu çalışmada, genel olarak üretim, ticaret alanındaki önemli dijital terimler İngilizce/Türkçe/Almanca karşılıkları ve kaynakları ile gösterilmeye çalışıldı. Bu bitmiş, tamamlanmış bir çalışma değildir. Her gün yenilenmesi, genişletilmesi gereken bir çalışmadır. İçeriğinin güncel halde tutulabilmesi için bu konuya kendi veya sektörlerinin ihtiyaçları için emek vermiş ve vermekte olan tüm kesimlerden, yararlanıcılardan ve siz değerli okuyucularımızdan katkı ve destek bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulunuyor.