Dünya çalkalanıyor, dünya değişiyor, dünyada bir şeyler

oluyor.

Neler olup bittiğini ancak toz duman yatıştıktan sonra tam

olarak anlayabileceğiz, ancak o zaman da iş işten geçmiş

olacak. Sahnede yerimizi almamız gerek. Buna hakkımız ve

gücümüz var. O nedenle biz makine ihracatçıları olarak küreklere

asılıyoruz.

Yılbaşından bu yana geçen altı aylık dönemde ülkemiz ihracatı

yüzde 36 oranında artarken makine ve aksamları ihracatı

nı yüzde 39 artırdık. Makine ile ilgili bütün alt sektörleri

dahil ettiğimizde ilk altı aylık ihracatımız 6 milyar dolara

yaklaşıyor. Bu ihracat anlık olarak veya konjonktürel nedenlerle

artmıyor. Türk makine ve teçhizat imalatı sektörü 1997

yılına göre üretimini yüzde 85’e yakın bir oranda artırdı. Bu

oranın üzerine sadece motorlu kara taşıtları üretimi çıkabildi.

Toplam imalat sanayi ise aynı sürede üretimini yüzde 43

oranında artırdı. Bu veriler bize sektörümüzün uzun soluklu

bir koşuya başladığını gösteriyor.

Genç makine sektörümüz ülke ortalamalarının üzerinde bir

oranda hedefine koşuyor. Bizler buna mecburuz. Yüce Atatürk’ün

“Atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş

gibi doğacaktır” dediği ülkemizin, bunu gerçekleştirebilmesi

için üretmesi gerekiyor. Üretimin merkezinde ise bulunan

temel unsur makine. Bugün üzerimize giydiğimiz giysileri,

yediğimiz gıdaları, bindiğimiz otomobil ve uçakları ve günlük

hayatımızda kullandığımız her şeyi üretmek için makineye

ihtiyacımız var. O nedenle makine sektörü her sektör için

önemli. Ona gözümüz gibi bakmalı, ihtimam göstermeliyiz.

Dünya ekonomik sisteminin hızlı bir şekilde değişim gösterdiğ

i bugünlerde makine sektörü bu değişimde üzerine düşeni

yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. Sektörümüzün

çelik bilekli, nasırlı elli çalışanları bunun için gece gündüz

demeden gayret göstermektedir.

Hedefimiz, sanayileşmiş ülkelerin hepsinde olduğu gibi makine

sektörünü sanayimizin merkezine oturtmak ve ülkemize

rekabet gücü kazandıracak makineleri üretmektir.