‘Çevreye uyumlu yapıda makineler üretme’ esasına dayalı olarakbaşlatılan BLUecoMPETENCE girişimine Türkiye firmaları da katılabilecek. BLUecoMPETENCE girişimi için tasarlanan logoya sahip olabilmek için firmaların Makine İmalatçıları Birliği’ne (MİB) üyeolmasının yanı sıra komisyon şartlarını uygulamış olması gerekiyor.

AB Komisyonu, Enerji KullananMamuller Direktifi’nin Uygulanması konusundaçalışmalarına devam ediyor.Makine sektörünün farklı imalat konularıyla ilgili kurallar ve düzenlemeler hazırlayan komisyon ve Alman Makina İmalatçıları Birliği (VDMA),son olarak BLUecoMPETENCE girişimini başlattı.

Makinelerin sadeceenerji tasarrufu değil, çevreye uyumluyapıda olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bu girişimle firmalar kendi logolarına ek olarak BLUecoMPETENCE logosunu taşıyabilecek.Firmaların bu girişime katılmaları,gönüllülük esasına dayanıyor. Firmalar saptanacak hedeflere uygun tasarımda makine imalatı yapmaları ve bu girişimi koordine etme ve denetleme üzere yetkilendirilen ülke imalatçı birliklerine (Türkiye’de Makina İmalatçılarıBirliği) üye olmaları kaydıyla bu çalışmaya katılabilecek ve şartları yerine getirdikten sonra özel olaraktasarlanan amblemi kullanma hakkına sahip olacak.

MİB, CECIMO üyesi birlik olması nedeniyle bu girişimiTürkiye’de temsil ederek söz konusu girişime katılacak. MİB üyesi firmalarile sözleşme yapacak. Bunun yanı sıra görevi gereği önümüzdeki günlerde sağlanacak gelişmeleri ve alınacak bilgileri üyelerine aktaracak.

BLUecoMPETENCE nedir?

BLUecoMPETENCE, makine sektöründefaaliyet gösteren firmaların çevreye duyarlı imalat yaptığını belgelendirmek üzere geliştirilen bir çalışma olarak lanse ediliyor. Firmalarbu çalışmaya katılarak makinenin kullanım döneminde enerjiyi tasarruflu harcayacağını, çevreye zararsız hammadde kullanılacağını, işlemesırasında kullanılan sıvıların en azaindirileceğini, diğer girdilerin de enekonomik şekilde kullanılması içinçalışma yapılacağını taahhüt edecek.

Ayrıca imal ettikleri tezgahların hurdaya ayrılma ve geri dönüşüm aşamasında da yardımcı olacaklar.

Katılımcıların enerji tasarrufuna önem vermeleri, çevrenin korunması yanında diğer sektörlerin daha ekonomik ve daha verimli imalat yapmalarınada olanak sağlayacak.Ülke birlikleri, BLUecoMPETENCEMachine Tools girişiminin kendi ülkelerindeki firmalar ve enstitülerle ilk kontak noktasıdır. Gerekli şartları sağlayan ve bu çalışmaya katılmak isteyen firmalar ve enstitülerin herbiri ile ülke birlikleri sözleşme imzalayacak.

Firmalar bu girişime katılarakbelirlenecek kriterlere uygun ve devamlılık gösteren çalışma yapacaklarınıtaahhüt etmiş sayılacak. Buçalışmaya katılan firmalar BLUecoMPETENCEAlliance Member logosunu kullanacak. (BLUecoMPETENCE MachineTools logosunu kullanamazlar).Firmalar veya enstitüler ülke birlikleri kanalı ile bu girişime üye olabilecek. Buçalışmaya katılan firmaların tespit edilecek yıllık aidatı ödemeleri gerekiyor.

Takım tezgahı sektörünü CECIMO temsil edecek

Girişimin takım tezgahlarına ait bölümünün yürütülmesini MİB’in de üyesi olduğu Avrupa Takım Tezgahı İmalatçıları Birliği (CECIMO) üstlendi.Sadece CECIMO ve CECIMO’ya üye olmuş bulunan ülke birliklerinin üyeleriBLUecoMPETENCE Machine Toolsgirişimine katılabilecek. Uygulama sadece Avrupa’da takım tezgahı imaleden kuruluşlar ile bu sektöre yönelik çalışmalar yapan enstitülere (örneğin;araştırma enstitüleri) açıktır. Katılımcılar şu üç işlemden en az ikisini gerçekleştiriyor olmalıdır; “tasarım”,“imalat ve montaj”, “satış”.

MİB de logoyu kullanacak CECIMO ve CECIMO üyesi ülke birlikleri (MİB), bu çalışmada yer aldıklarını göstermek üzere BLUecoMPETENCEMachine Tools logosunu kullanacak.BLUecoMPETENCE Machine Tools,kuruluşların kendisinin beyanda bulunması prensibine dayanıyor.Firmalar, eriştikleri değerleri kendilerideklare edecekler ve sözleşmede verilen imkanlar listesinde yer alan önkoşullardan hangilerini karşıladıklarını gösteren doküman ve raporların yer alacağı dosyayı firma bünyesinde saklayacaklar. Ülke birlikleri ve CECIMO,firmalardan belirtilen ön koşulların sağlandığının belgelenmesini talepetme hakkına sahip olacak.