Ülkemizin Güney Amerika’ya makine ihracatı üç yılda iki katına çıktı. 2011 yılındaise makine ihracatımızın yüzde 16,4 oranında arttığı ülkelerin makine ithalatında;Türkiye’den en fazla dövme makineleri satın aldıkları görülüyor. Güney Amerika’ya 2011 yılında makine ihracatımız 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılan Güney Amerika’da13 ülke bulunur. Panama Kıstağı; Kuzey Amerika ile Güney Amerika’yı birbirinden ayırır.Güney Amerika; batıda Büyük Okyanus,kuzeyde ve doğuda Atlas Okyanus’u tarafından sınırlandırılır. Kıtanın kuzeybatısında ise Kuzey Amerika ve Karayip Denizi bulunur.İhracat ve ithalat hareketlerini incelediğimiz Güney Amerika ülkeleri arasında Kolombiya, Venezüella, Guyana,Surinam, Ekvator, Peru, Brezilya, Şili,Bolivya, Paraguay, Uruguay, Arjantin ve Falkland Adaları yer alır. Yüz ölçümü bakımından dünyada dördüncü olan Güney Amerika; nufüs bakımından ise en büyük beşinci kıtadır.

127 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE MAKİNE İHRAÇ ETTİK

Güney Amerika 2011 yılında makine ve aksamlarında toplam 78 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. Güney Amerika’nın 2011 yılı verilerine göre makine ve aksamlarında gerçekleştirdiği ithalat 23,3 milyar dolar ile en fazla ABD’den oldu. ABD’yi, 14 milyar dolar ile Çin ve 7,3 milyar dolar ile Almanya takip etti. 2011 yılında bir önceki yıla göre ilk 10 ülke içerisinde en fazla ithalat artışı gerçekleşen ülke yüzde 35,1 ile Çin oldu.Türkiye, Güney Amerika’nın makine ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında 33. sırada yer alıyor.

Güney Amerika 2011 yılında Türkiye’den 127milyon dolar değerinde makine ithalatı gerçekleşti.Güney Amerika’nın 2010 yılında makine ve aksamları ithalatı 67milyar dolar değerinde oldu. En fazla ithalat gerçekleştirdiği ilk üç ürün grubu sırasıyla “Otomatik Bilgi İşlem Makineleri ve Üniteleri”, “Dozerler, Greyder, Skreyper, Ekskavatör,Küreyici, Yükleyici” ve ”Matbaacılığa Mahsus Baskı Makineleri, Yardımcı Makineler” oldu.

2010 yılında“Otomatik Bilgi İşlem Makineleri ve Üniteleri” ürün grubu ihracatı 7milyar dolar olarak gerçekleşti ve Güney Amerika’nın toplam ihracatının yüzde 10,4’ünü oluşturdu.

EN FAZLA DÖVME MAKİNELERİ İHRAÇ ETTİK

Güney Amerika ile Türkiye arasında uzun zamandır makine sektörüne yönelik ihracat ve ithalat gerçekleşiyor.Makine ve aksamları sektöründe ülkemizile Güney Amerika arasındaki dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhinedir.

Dış ticaret dengesi 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 613 azalış göstererek 38 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2011yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 38,6 artarak 292 milyon dolar kaydedildi.

Güney Amerika’ya makine ve aksamları sektöründe en fazla “Metalleri Dövme,Çekiçleme, Kalıpta Dövme, Kesme,Taslak Çıkartma, Şatafatlama, Karbürleri İşlemeye Mahsus Makineler”kalemini ihraç ediyoruz. Söz konu mal grubundan 2011 yılında gerçekleştirilen ihracat değeri 25,4 milyon dolar değerinde kaydedildi.

2011’de en fazla ihraç edilen ilk on ürün arasında 2010 yılına göre en fazla ihracat artışı yüzde 1.122 ile “Kendine Özgü Bir Fonksiyonu Olan Diğer Makinalarve Mekanik Cihazlar” ürün grubundangerçekleşti.

İhracatta aynı dönemde en çok azalma yüzde 42,3 ile “Ev veyaÇamaşırhane Tipi Yıkama Makinaları (Yıkama ve Kurutma Tertibatı Bir Arada Olanlar Dahil)” ürün grubunda yaşandı.Güney Amerika’dan makine ve aksamları ithalatımızda ilk sırayı “Buldozerler,Greyderler, Toprak Tesviye Makinaları, Skreyperler, Mekanik Küreyiciler, Ekskavatörler” aldı.

2011yılında ilk 10 ürün arasında en fazla ithalat artışı yüzde 458,2 “Hasat veHarman, Çim Biçme Makinaları ile Yumurta ve Tarım Ürünlerini Büyüklüklerine Göre Ayıran Makineler”grubunda gerçekleşmiş olup ithalat değeri 1,7 milyon dolardır. Toplam ithalatımız 2011 yılında 165 milyon dolar olarak kaydedildi.

GÜNEY AMERİKA 13 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE MAKİNE İHRAÇ ETTİ

Makine, Güney Amerika’nın toplam ihracatının yüzde 2,7’sini oluşturuyor.Güney Amerika 2011 yılında makine ve aksamları sektöründe toplam 13 milyar dolar ihracat yaptığı görülüyor. Güney Amerika’nın 2011 yılı verilerine göre;makine ve aksamlarında gerçekleştirdiği ihracat 2,7 milyar dolar değeriyle en fazla ABD’ye oldu.

ABD’yi 1,2 milyar dolarla Meksika ve 921 milyon dolar değeriyle Almanya takip etti. 2011yılında ilk 10 ülke içerisinde en fazla makine ihracat artışı gerçekleşen ülke yüzde 60 ile Bolivya oldu.Türkiye, Güney Amerika’nın makineihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında18. sırada yer alıyor. Türkiye’ninmakine ve aksamları sektöründe 2011yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde62,8 artış gösterdi. Türkiye’nin ihracat rakamı 165 milyon dolar seviyesine yükseldi.

BM İstatistik Bölümü Verileri’ne göre;Güney Amerika’nın 2010 yılında makineve aksamları ihracatı 14 milyar dolar oldu.

En fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ürün grubu sırasıyla “İçten Yanmalı, Pistonlu Motorların Aksam ve Parçaları”, “Dozerler, Greyder, Skreyper,Ekskavatör, Küreyici, Yükleyici vb.” ve ” Hava-Vakum Pompası, Hava/Gaz Kompresörü, Vantilatör, Aspiratör”oldu. 2010 yılında “İçten Yanmalı,Pistonlu Motorların Aksam ve Parçaları” ürün grubu ihracatı 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Güney Amerika’nın toplam ihracatının yüzde11,3’ünü oluşturdu.

Güney Amerika’ya makine ve aksamları sektöründe en fazla metalleri dövme makineleri ihraç
ediyoruz.

GÜNEY AMERİKA, TÜRK DEMİR ÇELİĞİNİ KULLANIYOR

Ülkemiz ile Güney Amerika arasındaki 2011 yılı dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhine açık veriyor.

2011 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 52 oranında artarak 6 milyar dolar olarak kaydedildi.Güney Amerika’ya genel ihracatımızda ilk sırayı “Demir ve Çelik”, ikinci sırayı “Motorlu Kara Taşıtları, Traktör,Bisiklet, Motosiklet ve Diğer Aksam ve Parçalar“ alıyor.

Üçüncü sırada ise “Makine ve Aksamları” yer alıyor.“Demir ve Çelik” ürün grubundan 2011yılı içerisinde gerçekleştirilen ihracat değeri 628 milyon dolar değerine ulaştı. Bir önceki yıla göre yüzde 60,8 oranında artışın yaşandığı kalem,toplam ihracatımızda da önemli bir paya sahip. Güney Amerika’ya toplam ihracatımız 2011 yılında 1.8 milyar dolar değerinde kaydedildi.

Aynı yı liçerisinde 2010 yılına göre en fazla ihracat artışı ise “Elektrikli Makina ve Cihazlar, Aksam ve Parçaları” ürün grubundan gerçekleşti.Güney Amerika’dan genel ithalatımızdaise ilk sırada “Mineral Yakıtlar, MineralYağlar ve Müstahsalları, Mumlar”bulunuyor. 2011 yılı içerisinde gerçekleştirilen ithalat değeri 762 milyon dolar değerindedir. Güney Amerika’ya toplam ithalatımız 2011 yılında yüzde53 oranında artış göstererek 4,5 milyar dolar değerinde kaydedildi. Aynı yıl içerisinde 2010 yılına göre en fazla ithalat artışı “Suda Yüzen Taşıt ve Araçlar”grubundan gerçekleşti.

2011 yılında Güney Amerika, Türkiye’den 127 milyon dolar değerinde makine ithalatı gerçekleştirdi.

GÜNEY AMERİKA’DAN ÇİN MALINA RAĞBET

Yüzde 4,7 oranında ithalatını artıran Güney Amerika, 2011 yılında, 464 milyar dolar değerinde ürün ithal etti.Güney Amerika ülkelerinin 2011 yılı verilerine göre tüm ürünlerde gerçekleşen ithalat, 114 milyar dolar ile en fazla ABD’den oldu. ABD’yi, Çin ve Brezilya takip ediyor. Buna rağmen Çin pazarda rekabeti zorluyor. İlk on ülke sıralamasında en fazla ithalat artışı kaydedilen ülke 2011 yılında yüzde 37,6 oranıyla Çin’de oldu.

Güney Amerika’nın Türkiye’den yaptığı ithalat1,8 milyar dolar değerini buldu. Güney Amerika’nın ithalatında ülkemiz 32’nci sırada yer alıyor.2010 yılında, Güney Amerika’nın fasıllar bazında en fazla ithalat gerçekleştirdiği ilk üç ürün grubu sırasıyla “Makina ve Aksamları”, “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Mumlar” ile ”Elektrikli Makine ve Cihazlar, Aksam ve Parçaları” oldu. 2010 yılında “Makina ve Aksamları” ürün grubu ithalatı 67 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Güney Amerika’nın toplam ithalatının yüzde 15’ini oluşturdu.

Güney Amerika’ya toplam ihracatımız 2011 yılında 1,8milyar dolar değerinde kaydedildi.

 

HOLLANDA’YA İHRACATI ARTTI

Birleşmiş Milletler (BM) İstatistik Bölümü verilerine göre; Güney Amerika’nın genel ihracatı 2008 yılında 523 milyar dolar değerindeydi. Ancak söz konusu sene dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz kıtanın ihracatını büyük oranda etkiledi.

2009 yılı kayıtlarında Güney Amerika genel ihracatının 407 milyar dolara gerilediği görülüyor. Ancak 2010 yılında kendini toparlayan ihracat yüzde 27 oranında artarak 516 milyar dolara;2011 yılında ise yüzde 11,1 artarak 574milyar dolara yükseldi.

Krizin etkilerinin ortadan kalktığı ülkenin tüm ürünlerde gerçekleştirdiği ihracatta ABD 133 milyar dolar değeriğle birinci sırada bulunuyor.

 

Listede Çin 104 milyar dolarla ikinci, Brezilya ise 31 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. 2010 yılına göre yüzde 97,9oranıyla Güney Amerika’nın en fazla ihracatartışı gerçekleştirdiği ülke olarakHollanda dikkat çekiyor. 2011 yılında Hollanda’ya 23 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Almanya’ya gerçekleşen ihracatta ise yüzde 16,9 azalış olduğu görülüyor.Güney Amerika’nın genel ihracatındaTürkiye ise emin adımlarla artışını sürdürmeye devam ediyor. 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 oranında genel ihracatını artıran Türkiye sıralamada 4,5 milyar dolar değeriyle 24’üncü sırada yer alıyor.

Güney Amerika’nın fasıllar bazında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üçürün grubu sırasıyla “Mineral Yakıtlar,Mineral Yağlar ve Müstahsalları,Mumlar”, “Metal Cevherleri, Cüruf veKül” ve ” Bakır ve Bakırdan Eşya” oldu.“Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahsalları, Mumlar” ürün grubuihracatı Güney Amerika’nın toplam ihracatının yüzde 24,5’ini oluşturuyor.

Güney Amerika 2011 yılında makine ve aksamlarında toplam 78 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi.

Fatih Çam
Baykal Makine İhracat Sorumlusu

“Yoğun olarak ihracat gerçekleştirilen,canlı pazarlar var”

“Baykal Makina olarak 15–20 yıldırGüney Amerika’ya makine ihraç ediyoruz.Firmamız bünyesinde yer alan ürünlerimizin hepsi, ihraç kalemlerimizi oluşturuyor. Güney Amerika’da Brezilya, Kolombiya, Peru ve Şili özellikle büyüyen ve gelişime açık ekonomik yapılarıyla yoğun olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz canlı pazarlar konumunda bulunuyor. Bu ülkeler haricinde Paraguay’da da makinelerimiz mevcut.

Paraguay’ın denize kıyısı olmaması dolayısıyla ürünlerin bir de kara yoluyla nakledilmesi söz konusu.Bu durum ekstra para ve zaman kaybına neden oluyor. 2011’e kadar Arjantin de yoğun olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz bir ülkeydi. Fakat son birkaç yıldır Arjantin hükümeti ithalat konusunda büyük kısıtlamalar getirdiği için yoğun talep olmasına karşın ülkede ithalat konusunda genel bir sıkıntı mevcut. Orada iş yaptığımız firmalar aracılığıyla bu sorunların giderilmesi konusunda girişimlerde bulunuyoruz.Yakın zamanda Güney Amerika’ya bir seyahatimiz olacak ve tüm bu durumları birebir tetkik edip firma olarak değerlendireceğiz.”

Gül Nalçacı
Çukurova Makina İhracat Satış Yöneticisi

“Büyük oyunculara karşı rekabet için gümrük oranları düşürülmeli”

“İş makineleri sektöründe hızlı büyümegösteren Güney Amerika bölgesinde özellikle Brezilya pazarı; Çin, Hindistan,Amerika’nın ardından gelen dünyadaki 4’üncü en büyük pazar konumunda yer alıyor. Bunun yanında Şili, Arjantin,Kolombiya, Peru ve diğer ülkeler geleceküç yılda büyüme eğilimi içinde olanbölgenin önemli diğer pazarları arasında bulunuyor.

Bu nedenle firmamız,2009 yılında dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin etkilerini kompanse etmek amacıyla yeni pazar arayışlarına girerek rotasını Güney Amerika’ya çevirdi.Gerekli pazar çalışmaları, işbirliği görüşmeleri ve ürün adaptasyonları yapıldıktan sonra 2010 yılında ilk olarak Brezilya pazarına, onun ardından da Şili,Arjantin ve Kolombiya pazarlarına Çukurova bayilik ağı kuruldu. Bu ülkelerdeki müşterilerimize ürünlerimizi ulaştırma olanağına kavuştuk.

Bölgeye ihracatımızın başlamasının ardından üretim ve satış adetlerimiz yüzde 30 oranında arttı;ancak bölge ülkelerinin ithalata uyguladıkları yüksek gümrük oranları bölgede üretim yatırımı yapan, düşük işçilik ve enerji maliyetleri ile avantaj sağlayan sektördeki büyük oyuncularla Caterpıllar, JCB, NewHolland gibi firmalarla rekabetimizi olumsuz yönde etkiledi.

Uygulanan gümrük oranlarının düşürülmesi için yapılabilecek ticaret anlaşmaları, bunun yanı sıra ihracat pazarlama giderlerine sağlanacak desteklerin artırılması ve üretici olan ihracatçı firmaların üretim maliyetlerini etkileyen enerji giderlerinde sağlanabilecek indirimlerin,Türk firmalarının rekabet gücünü artırabileceği kanaatindeyim.”

Serhan Çelik
Durmazlar Makina Satış Bölüm Şefi

“Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde ihraç lisansı problemi var”

“Durmazlar olarak Güney Amerika’dayer alan tüm ülkelere yaklaşık 10 yıldır ihracat yapıyoruz. Firma olarak ürettiğimiz bütün makineleri ihraç ediyoruz.Bu bölgeye yönelik her ay düzenli olarak üç, dört konteynır ürün çıkışı gerçekleştiriyoruz. Güney Amerika’nın bazı ülkelerinde ihraç lisansı problemi var; fakat bu ihracat yapan tüm firmaları ilgilendiren genel bir problem. Bahsettiğim bu lisans sorunu haricinde yaşadığımız bir sıkıntı olduğunu söyleyemem.”