Teknoloji yarışının son hızla devam ettiği çağımızda; eğitimli, meraklı ve heyecanlı genç nesillere ihtiyacımız var. 2023 hedeflerimize ulaşmak ve geleceğin Türkiye’sini güçlendirmek ve zenginleştirmek için stratejilerimizi bu doğrultu da belirlemeliyiz. Türkiye, kişi başına düşen milli gelirini 10 bin dolara çıkardı ancak 30 bin dolar seviyelerine ulaşabilmemiz için kendimizi yeniden kurgulamamız şart.Ülkelerin geleceğini belirleyen gençleri teknoloji üretmeye özendirecek
politikalar geliştirmeli ve bu yöndeki kampanyaların sayısını arttırmalıyız.

Teknoloji üretmek özel sektörün tek başına yapabileceği bir şeydeğildir. Bunun arkasında çok büyük bir desteğin olması gerekiyor.Örneğin, TÜBİTAK ciddi Ar-Ge teşvikleri veriyor. Bu kaynakları özel sektör daha iyi değerlendirebilir. Devletin desteği ile vizyon sahibi girişimcilerimizin ortak çalışmaları sayesinde katma değeri yükseküretimler gerçekleştirebiliriz. Ancak çağımız da sadece üretmek yetmemektedir; pazarlamanın önemi de hat safhalara ulaşmıştır. Bu alanda da çalışmalarımızın sürmesi gerekmektedir.

Makine Tanıtım 
Grubu, Türk makinecilerini yurt dışında ve yurt içinde marka değeriniyükseltmek adına pek çok projeye imza atmaktadır. Aynı zamanda bir ülkenin gelişiminde makine sektörünün ne denli önemli olduğunukamuoyuna ve devlet kademesinin üst düzeyindeki yöneticilerine anlattık. Makine sektörüne yönelik bir farkındalık yarattık. Artıkmakine üretimi devlet tarafından stratejik sektör ilan edilmiştir.

Şimdi bu stratejilerin en ince ayrıntısına kadar belirlenmesi ve netleştirilmesi gerekiyor. Bunun en önemli ayağını da gençlerin eğitimlerininve teknolojiye olan meraklarının geliştirilmesi oluşturuyor.Sadece okullarda değil, televizyon programlarında, çizgi filmlerde, sokakta, evde teknoloji geliştirmenin önemi anlatılmalı. Yeni nesiller bu vizyon çerçevesinde yetiştirilmeli. Eğitim sistemi bu doğrultu da yapılandırılmalı. İşte o zaman Türkiye, teknolojik üstünlüğüne ulaşıp, ekonomisi gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşacaktır.