Tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler,aksam ve parçaları ürün grubunda 2013 yılının Ocak-Nisan döneminde gerçekleştirilen ihracatın değeri 204,7 milyon dolar olarak kaydedildi. 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler, aksam ve parçaları kaleminde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke yüzde 258 artışla İtalya oldu. İtalya’ya 2012 yılının Ocak-Nisan döneminde 8,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam 2013 yılının aynı döneminde 31,9 milyon dolar değerine yükseldi. Listenin ikinci sırasında yer alan ABD’ye 2013 yılının Ocak- Nisan döneminde tarım ve ormancılıkta kulla - nılan makineler, aksam ve parçaları kaleminde gerçekleştirilen ihracat 20,5 milyon dolar olarak hesaplandı. Listenin üçüncü sırasında bulunan Fransa’ya 2013 yılının Ocak-Nisan ihraç edilen ürünlerin değeri 12 milyon dolar olurken dördüncü sıradaki Azerbaycan’a aynı dönemde gönderilen ürünlerin değeri de 9,7 milyon dolar olarak kaydedildi. Beşinci sıra daki Irak’a 2013 yılının Ocak-Nisan döneminde ihraç edilen ürünlerin değeri 7,9 milyon dolar oldu. İhracat artışının en fazla yaşandığı ilk üç ülke sıralamasında ise yüzde 617,6 ile Gürcistan ilk sırada yer alırken, yüzde 258 ile Arjantin ikinci ve yüzde 258 ihracat artışıyla da İtalya üçüncü oldu.