Dış pazarlarda yaşanan olumsuzluklara rağmen, 2012 ve 2013 yılında makine ihracatımız artışını sürdürdü. 2014 yılında ise dış pazarlardaki koşulların geçmiş iki yıla göre daha iyi olmasını bekliyoruz.

Bu nedenle 2014 ihracat hedefini 16 milyar dolar olarak belirledik. Beklentilerimizin altında olmasına karşın makine üretimi ve ihracatımız artmaya devam edecektir. Yıllardır belirttiğimiz gibi, makine ihracatı 100 milyar dolara ulaşmaz ise genel ihracatın 2023 yılında 500 milyar dolar olması çok zordur. Makine üretimimizin teknoloji ile beslenmesi ve katma değerinin yükselmesi, sadece 2023 hedeflerine ulaşmamızı sağlamayacak, ülkemizin geleceğinin sağlam temellere oturmasının da garantisi olacaktır.

2013 yılında Almanya’ya ihracatımızda yüzde 10 artış oldu, ABD’ye ise yüzde 16. Bu iki ülke gibi gelişmiş ülkelere mevcut şartlarda bu oranlarda ihracat gerçekleştirmemiz bizleri sevindiriyor ve cesaretlendiriyor. 2014 yılında dünya ticaretinde, özellikle de gelişmiş ülkelerdeki toparlanma beklentisi, ihracatımıza ivme kazandıracak. Avrupa pazarının gelişimi sektör için çok önemli. Bu pazara yönelik de olumlu beklentilerimiz var.

Makine sektörümüz 200’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile ABD ve Rusya’nın da önemli destinasyonlar olduğunun bilincindeyiz. Bu pazarlarda çeşitli tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz. Hollanda, Brezilya ve Endonezya’nın yanı sıra Rusya ve ABD için de tanıtım atağına geçiyoruz. 2014 yılında bu pazarlarda daha etkin olacağız. Makine Tanıtım Grubumuzu söz konusu ülkelerde 2014 yılında daha çok göreceksiniz.

Yeni yılın makine sektörümüz için verimli olmasını diler ve sek töre gönül vermiş fedakar firmalarımızın dünyanın her köşesindeki
mücadelesini desteklemeye devam edeceğimizi önemle vurgulamak isterim.