MAİB ve MTG hedef pazar olarak belirlediği Rusya’ya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Basın toplantıları, fuarlar, ticaret heyetleri ve diğer faaliyetler kapsamında devam eden bu uzun soluklu etkinliklerle Rusya pazarında kalıcı olmayı amaçlıyoruz. Üretim kalitesi ve verimliliğini artırmayı hedefleyen Rusya için gerekli makineleri sağlayacak en yakın ortak Türkiye’dir. Türkiye’nin Rusya’daki bütün makine sektör ihtiyaçlarına yönelik üretim yapabilecek kabiliyeti mevcut. Türkiye GSYİH’sinin yüzde 2,4’ünü üreten ve geçen yıl 14,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren makineciler, coğrafi avantajını da kullanarak Rusya pazarında büyüyecektir. Rusya’nın makine ithalatında Çin ilk sıradayken Türkiye ise 16’ncı sırada yer alıyor. Hedefimiz ilk beşe girmek ve bu hedef doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Rusya’nın 2014 yılı makine ithalatı yüzde 10 azaldı. Ancak bu dönemde Rusya’ya makine ihracatımız yüzde 8 arttı. Rusya’nın özellikle gümrük mevzuatında yapacağını düşündüğümüz kolaylaştırıcı düzenlemelerle iki ülke ticaretinde daha da olumlu gelişmeler yaşanacak. Rusya son dönemde daha çok üretime yönelik teknoloji yatırımlarına ağırlık veriyor. Rusya’ya makine satan yabancı firmalar ülkeye yatırım da yapıyor. Türk firmalarının da Rusya’da temsilciliklerinin bulunması son derece önemli bir konu. Önümüzdeki yıllarda Rusya, üretim için gerekli makineleri ithal ederek, üretim tesislerinin niteliği ve niceliğini artıracak. Türk makine sektörü ile Rusya arasında kurulacak işbirliği köprüleri iki taraf için de kazanç sağlayacaktır.