Ülkemizin en hızlı gelişen ihracat kalemlerinden olan makine ve aksamları ihracatı yükselişine 2008’in Nisan ayında da devam etti. Türkiye geneli makine ve aksamları ihracatı 2008’in ilk 4 aylık döneminde bir önceki yıl eş dönemle kıyasla yüzde 36,7 artarak 3 milyar 677 milyon dolar seviyesine yükselmiş durumda. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçılar Birliği (OAİB) iştigal alanına giren ürünler kapsamında belirlenen Türkiye geneli ihracat kayıtlarına göre; 2007 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracat kayıt rakamı 1 milyar 668 milyon dolar iken, bu rakam 2008 yılı aynı döneminde yüzde 40 oranında artış göstererek 2 milyar 335 milyon dolar seviyesine ulaştı.

OAİB’in makine ve aksamları ihracatında en fazla ihracat artışı gösteren pazar İran olurken, mal grupları içerisinde ise savunma sanayisi için üretilen silah ve mühimmatları n yüzde 115 üzerinde artışa imza attığı görülüyor.


EN BÜYÜK ARTIŞ KAĞIT VE MATBAACILIK MAKİNELERİNDE

2008 yılı Ocak-Nisan döneminde geçtiğimiz yılın ilk 4 ayına göre yüzde 97’lik artışla kağıt ve matbaacılık makineleri ve yüzde 63,4 ile ambalaj makineleri aksam ve parçaları ihracatı en hızlı artan mal grupları olarak sıralanıyor.

OAİB iştigal alanına giren ürünler itibariyle, mal gruplarının sektör ihracatından aldıkları paylar incelendiğinde ise; 2008 yılı Ocak-Nisan döneminde inşaat ve madencilikte kullanılan makinelerin yüzde 15,3 pay ile birinci sırayı aldığı görülüyor.

İnşaat ve madencilik makinelerindeki bu ihracat yükselişinin önemli bir bölümünü Rusya Federasyonu’ndan gelen talep oluşturuyor. Yoğun olarak maden işletmeleri açılan ve Türk firmalarının inşaat yatırımlarının milyar dolarlar seviyesinde olduğu bu pazara inşaat ve madencilik makineleri ihracatı da sürekli olarak gelişiyor. Mal grupları arasında sektör ihracatı ndan ikinci olarak en büyük payı alan ihracat kalemi ise yüzde 13,1 oranı ile endüstriyel klimalar ve soğutma makineleri oldu. Kâğıt imalatına ve matbaacılığa mahsus makineler ihracatında ise değer olarak yüzde 96,7 oranında bir artışın olması bu mal grubunda geleceğe dair gelişimin sinyali olarak gösteriliyor. Aynı zamanda tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatı da değer olarak yüzde 40 oranında yüksek artış gösteren dikkat çekici mal gruplarından biri. 2008 yılının ilk dört ayında bu mal gruplarında ciddi ölçülerde artışlar yaşanırken motorlar, büro makineleri ve deri işleme makineleri ihracatı nda ise gerilemeler söz konusu. Motorlar ihracatı değer olarak yüzde 58,5 gerilerken, büro makineleri yüzde 40,4 deri işleme makinelerinde ise sadece yüzde 1,6’lık bir azalma söz konusu.

 

İRAN PAZARI YÜZDE YÜZ BÜYÜYOR

OAİB iştigal alanına giren makine ihracatı nın ilk 10 ülkeye göre dağılımına bakıldığında ise 2008 Ocak-Nisan döneminde en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin Almanya, Rusya Federasyonu ve ABD olduğu görülüyor. Söz konusu dönemde ilk on ülke arasında en büyük ihracat artışı ise yüzde 93 ile İran’a yönelik olmuş. Bu ülkeye ihracatımız ilk dört aylık dönemde 83 milyon dolar olarak gerçekleşmiş durumda. İran pazarının ardından ise yüzde 73 ile en fazla yükselişin İtalya’da olduğu görülüyor. İtalya’ya gerçekleştirdiğimiz makine ve aksamları ihracatı 2007 yılının ilk 4 ayında 59 milyon 849 bin dolar iken bu oran 2008’in aynı dönem aralığında ise 103 milyon 602 bin dolar seviyesine ulaşmış durumda.


MAKİNE SEVDALISI ALMANYA

Makine ihracatımızın en yüksek olduğu ülke olan Almanya’ya 2008 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 26’lık değer artışı ile 222 milyon 589 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiş durumda. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arası nda ikinci sırada yer alan Rusya Federasyonu ise ilk dört aylık süreçte 2007’nin ilk dört ayına göre yüzde 59 oranında gelişme kaydetmiş. Makine ve aksamları ihracatçıları açısından ayrı bir öneme sahip olan Rusya Federasyonu’ndaki bu hızlı yükselişin geleceğe dair umut verici olduğu söyleyen sektör temsilcilileri 2008 yılının diğer aylarında da bu artışın ivme kazanacağına kesin gözüyle bakıyorlar.

Türkiye’nin en fazla makine ve aksamları ihracatı gerçekleştirdiği üçüncü ülke olan ABD’de tıpkı Rusya Federasyonu gibi önemli yükseliş gösteren bir Pazar olarak dikkat çekiyor. ABD’ye gerçekleştirdiğimiz makine ve aksamları ihracatımızın 2008 yılının ilk dört aylık süreçte geçtiğimiz yılın ilk dört ayına göre yüzde 56 oranında artarak 143 milyon 547 bin dolar seviyesine ulaştığı görülüyor.

Dünya makine teknolojileri ve tasarımı üretimde öncü ülke olan ABD ile ticari ilişkilerimizin ve bilgi paylaşımının önemi konusunda da ihracatçılar faaliyetler yürütmeye devam ederken, bu pazarda hem üretim hem de teknoloji anlamında işbirliği geliştirme gayretinde olduklarını söylüyorlar.

HANGİ ÜLKEYE EN FAZLA NE İHRAÇ EDİLDİ?

Türkiye geneli 2008 yılı Ocak-Nisan döneminde mal grupları bazında en fazla ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ise endüstriyel klimalar ve soğutucular mal grubunun en büyük pazarının İngiltere olduğu görülüyor. İkinci sırada Rusya Federasyonu yer alırken Irak ise endüstriyel klimalar ve soğutucular mal grubu ihracatının en hızlı geliştiği pazar olarak dikkat çekiyor.

İnşaat ve madencilik makinelerinde ise Almanya, Rusya Federasyonu ve İngiltere Türkiye’nin önemli pazarları olmayı sürdürüyor.

Bu mal grubunda Rusya Federasyonu’na yapılan ihracat her geçen ay artarak sürüyor. Kauçuk, plastik, lastik işleme makineleri  ihracatında ise İran ilk sırada yer alırken, Takım tezgahları ihracatında Bursa Serbest Bölgesi liderliğini koruyor. Pompa ve kompresörler de ise Almanya Türkiye için en fazla ihracat yapılan pazarken, savunma sanayine yönelik silah ve mühimmatta ilk 4 aylık süreçte birinci olan Hollanda’ya yaptığımız ihracat dikkat çekiyor. En fazla rulman ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülke ise Almanya. 2008 yılı Türkiye geneli makine ve aksamları ilk dört aylık dönem ihracatı bir önceki yıl eş dönemine kıyasla yüzde 36,7 artarak 3 milyar 677 milyon dolar seviyesinde kaydedilmiş.

 

AMBALAJ MAKİNELERİ

Türkiye ve dünya ticaretinde her geçen yıl önemi artan ambalaj makineleri sektörü ülkemiz ihracatı açısından da oldukça önemli bir noktada duruyor. Türkiye geneli ambalaj makineleri ihracatına bakıldığında da Türkiye’nin bu hızla gelişen pazardan pay alma yolunda önemli adımlar attığı görülüyor.

2007 yılının ilk 4 aylık döneminde 15 milyon 295 bin dolar olan ihracat, 2008 yılının aynı döneminde ise yüzde 63,4 artışla 24 milyon 993 bin dolar seviyesine yükselmiş durumda. Sektör temsilcileri bu yükselişin önümüzdeki aylarda da süreceğine inandıklarını çünkü ambalaj üretiminin artmasıyla özellikle Avrupa’dan, Türki Cumhuriyetleri’nden ve Afrika ülkelerinden kendilerine yoğun talepler geldiğini söylüyorlar. Ülkeler bazında bakıldığında ise diğer mal gruplarında olduğu gibi İtalya’daki yükseliş dikkat çekiyor. 2007 yılının ilk 4 ayında İtalya’ya yapılan ambalaj makineleri ihracatının geçen yılın bu dönemine göre yüzde 484,3 oranında artarak 2 milyon 997 bin dolar seviyesine ulaştığı görülüyor. Diğer taraftan neredeyse İtalya kadar ihracat artışının olduğu bir diğer ülke ise Tunus. Bu ülkeye olan ihracatımız ise 2007 yılının ilk 4 ayına kıyasla 2008’in aynı döneminde yüzde 470,3 oranında artarak 774 bin dolar olmuş. Kazakistan ve Suriye de ambalaj makineleri ihracatımızın en hızlı artış gösterdiği diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Sektör temsilcileri dünyadaki ambalaj pazarının gelişimini sürdüreceğinin ve bu durumun da ambalaj makineleri sektörü açısından büyük fırsatlar doğurduğunun altını çiziyorlar. Türkiye’nin bu alandaki yatırımlarının artırılması gerektiği belirtiliyor.

 

Cemal Ayla

Ambalaj Makinecileri Derneği Başkanı

Kar edip karın içinden Ar-Ge çalışmalarına kaynak ayırmalıyız. İç piyasada ekonomik krizden ötürü bir durgunluk, ödeme ve tahsilât sıkıntısı var. Bu durum da doğal olarak makinecileri ihracata ağırlık vermelerine neden oluyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi düşük karla da olsa ihracat çarkını döndürmek, ikincisi ise iç piyasadaki tahsilat sorununa çözüm geliştirmek. Çünkü iç piyasada ödemeler konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz.

Bununla beraber bu kalemlerde yerli üretime ikame edilen ithalat oranı nedir ve bu makinelerde kullanılan hammadde ve yan sanayi ürünlerinde ithalat artışı ne olmuştur diye değerlendirmek gerekiyor. Ben büyümeye bu açıdan şüpheli bakıyorum.

Geçtiğimiz haftalarda Interpack Fuarında katılımcı olarak makine sergiledim ve gördüm ki, ambalaj makinelerinde özellikle Hindistan ve Çin kaliteyi çok hızlı artırıyor.

Şyat konusunda da bizden daha avantajlı oldukları için hızlı bir şekilde sektördeki paylarını artırıyorlar. Biz de büyüyoruz ama karlılığımız aynı oranda büyümüyor.

İşin bir de ithalat ayağına bakacak olursak, ambalaj makineleri sektöründe ithalatın ihracattan yaklaşık on kat fazla olduğunu görüyoruz. Bu da üzerinde önemle çalışılması gereken bir durum. Makinelerimizin büyük bölümünde ithal ürünler kullanmak zorunda kalıyoruz, teknik eleman ve finans sıkıntıları yaşıyoruz.

Kar edip o karın içinden Ar-Ge çalışmalarına kaynak ayırmalısınız. Bu çalışmanın sonunda yeni teknolojiyi ürününüzde kullanmalı ve bu ürünü iç pazardaki sanayicilerin fabrikaları nda çalıştırıp, deneyip, geliştirip sonra ihracata yönelmelisiniz ki yaptığınız makine dışarıda sizin ve ülkemizin adını kirletmesin, firmanız da gelişip global rekabete katılabilsin. Ancak bu şekilde başarılı olabilirsiniz ama biz bu imkânların çoğuna sahip değiliz.

 

KISA HABERLER

Özarma Ambalaj'ın gözü Irak pazarında Ambalaj makineleri alanında faaliyet gösteren Özarma Ambalaj, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda ve ambalaj sektöründeki teknolojik gelişmelere paralel olarak ambalaj makineleri ve malzemeleri üretiyor. Pazarın durgunluk içinde olduğunu dile getiren Özarma Ambalajın Ortağı Çağan Armağan bu durgunluğu aşmanın yönetimini şöyle açıklıyor: “Ekonomi ibreleri büyümeyi gösterirken, kırılganlık da artıyor.

Tekel yaygınlaşıyor. Gelen yabancı sermayenin durması durumunda kaçınılmaz görünen krizi görüp bunun için tedbirlerimizi alıyoruz. Sağlam adımlarla büyümeye çalışıyoruz. Doğu bölgemiz ve Irak pazarında söz sahibi olup, oralardan partnerler bulup beraber işbirliği yapmak, önümüzdeki dönem yatırım planlarımız arasında önceliklidir. Bu şekilde işbirliği yapmak isteyen kuruluşların taleplerini değerlendirmeye alıyoruz. İPAF gibi değerli organizasyon ile prestijimizi artırıp yeni müşteri ve pazarlara ulaşmak istiyoruz"

 

ENDÜSTRİYEL KLİMALAR VE SOĞUTUCULAR

 

Türkiye geneli makine ve aksamları ihracatının şampiyon mal grubu olan endüstriyel klimalar ve soğutucuların 2008 yılı Ocak-Nisan döneminde 640 milyon 651 bin dolar seviyesine ulaştığı görülüyor. Bu ihracat rakamının 306 milyon 627 bin dolarlık kısmı ise OAİB tarafı ndan gerçekleştirilmiş durumda. OAİB’in endüstriyel klimalar ve soğutucular ihracatı ise 2008’in ilk 4 aylık döneminde yüzde 15,2 oranında artış göstermiş.

Türkiye’nin en fazla endüstriyel klimalar ve soğutucular ihraç ettiği ülke ise İngiltere. Ancak en önemli endüstriyel klima ve soğutucuları alıcısı olan İngiltere’ye yönelik ihracatımızın 2008’in ilk 4 aylık süreçte değer olarak yüzde 28,6 oranında azalması düşündürücü bir gelişme.

Diğer taraftan ise Rusya’ya yönelik bu mal grubundaki yüzde 37’lik artış İngiltere’ye olan azalmayı dengeliyor. Endüstriyel klimalar ve soğutucular mal grubu içerisinde ihracatın en fazla yükseliş kaydettiği pazarın ise Ukrayna olduğu görülüyor. Bu ülkeye olan ihracatımız 2008 yılı Ocak Nisan döneminde değer bazında yüzde 92 artışla 19 milyon 419 bin dolar seviyesine ulaşmı ş durumda. Ukrayna’nın ardı ndansa yüzde 37,9 yükselişle 23 milyon 756 bin dolara yükselen Rusya endüstriyel klimalar ve soğutucular ihracatımızda ikinci sırada yer alıyor. Bu mal grubunda İngiltere haricindeki ülkelere yönelik ihracatı mızın artmaya devam etmesi sektörün ilerleyen aylarda da yükselişine devam edeceğini gösteriyor

 

Ersan Bakanay

İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği Başkanı

2008 yılında bu iyi başlangıcımızı devam ettireceğimizi düşünüyorum. Sektörümüzün Ocak ayından Mart’a kadar geçen sürede ihracatı 429 milyon dolar olmuş. Nisan ayında ise 211 milyon dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Toplam ihracatımız 640 milyon dolar. Bu rakamlar göz önüne alındığında, geçen yıla göre ciddi bir artış olduğu fark edilmekte. Bu önemli artışın yılın geri kalan kısmında da artarak devam edeceği kanısındayım. Soğutma sektörü diğer sektörlerden daha farklı bir konumda. Kriz söylentilerinin soğutma sektörünü çok fazla etkileyebileceğini düşünmüyorum.

Ekonomik kriz, bazı sektörleri neredeyse hiç etkilemezken, bazı sektörleri ise geçen senenin Ekim ayından bu yana çok ciddi olarak durgunluğa sürüklemiş durumda. Ancak bizim sektörümüz değişen iklim koşulları sebebiyle git gide daha çok ilgi gören bir sektör olduğundan, krizden çok fazla etkilenmiyor. Rusya ve Ortadoğu ülkeleri, ihracatımızda en önemli pazarlarını oluşturuyor. Bunların dışında, bazı fabrikaları mız da direk olarak Avrupa’ya ihracat gerçekleştirmek üzere faaliyetlerini sürdürüyorlar. 2008 yılında bu iyi başlangıcımızı devam ettireceğimizi ve pazarlarımızı genişleteceğimizi düşünüyorum.

 

KISA HABERLER

ISK-Sodex ilgi çekti

Hannover Messe Sodeks Fuarcı lık tarafından organize edilen ISK-Sodex 2008 İstanbul Fuarı, 8-11 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezin de yapıldı. Fuarın açılışını Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ile Hannover Messe Sodex, Hannover Messe International, DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER ve TTMD'nin üst düzey temsilcileri gerçekleştirdi.

Açılış töreni sırasında öğrenci yarışmalarında derece alanları n ödülleri de sunuldu. 52 bin metrekare net stand alanı, 800 stand ve bin 350 toplam katılımcı firma ile ISKSodex fuarı, net stant alanı bazında Türkiye'nin en büyük fuarı oldu. Ayrıca, ISK ve Tesisat sektöründe dünyanın önde gelen ilk beş fuarı arasındaki yerini pekiştirdi.


İNŞAAT VE MADENCİLİK MAKİNELERİ

İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları Türkiye genel ihracatının Ocak-Nisan 2008 döneminde yüzde 54 oranında yükselişe imza attığı görülüyor. 2007’nin aynı döneminde 232 milyon 573 bin dolar olan ihracat 2008’in ilk 4 ayında 358 milyon 193 bin dolara ulaşmış durumda. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları nın ihracat rakamları ülkelere göre incelendiğinde ise en fazla ihracatın 42 milyon dolarla Almanya’ya gerçekleştirildiği görülüyor.

İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları ihracatının en fazla yükseliş yaşadığı ülke ise Libya. Bu ülkeye 2007’nin ilk 4 ayında 4 milyon 712 bin dolar olan ihracat yüzde 180 artış ile 13 milyon 203 bin dolara ulaşmış durumda. Bu mal grubunda Ukrayna ve Azerbaycan’a yapılan ihracatta da üst düzey yükselişler olduğu görülüyor. Ukrayna’ya yapılan inşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları ihracatının yüzde 162 arttığı, Azerbaycan’a olan ihracatın ise yüzde 115 dolayında yükseldiği izleniyor. İnşaat ve madencilikte kullanılan makineler aksam ve parçaları ihracatındaki bu üst düzey yükselişlerin ilerleyen aylarda da süreceği tahmin ediliyor. Diğer taraftan bu mal grubundaki en önemli pazarlardan biri olan Rusya Federasyonu’ndaki yüzde 94’lik yükseliş de sevindirici olan bir başka gelişme.

 

Faruk Aksoy

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Genel Sekreteri

 

Yıl sonunda ihracatımızın yüzde 30 civarında artmasını bekliyoruz. İş makineleri ihracatımız, beklentilerimizin de üstünde bir şekilde her geçen gün hızla artıyor. Aynı zamanda bekoloder, ekskavatör, yükleyici, forklift, kırıcı, kompresörler gibi sıfır iş makinelerinde ihracatımız artış gösterdi. İhracat rakamlarımızın 2007’in ilk dört ayıyla kıyaslandığı nda yüzde 54 artmış olması da bunun en açık göstergesi.

Üretici Şrmalarımızla, üyelerimizle görüşmelerimizden de sevindirici haberler alıyoruz. Yıllık iş makineleri ihracat olarak üretim kapasitesi, yüzde 33’ler seviyesindeydi. Bu oran yaklaşık olarak yüzde 40-45’lere çıkmaya başladı. Aynı zamanda, geçen senenin sonuna doğru Avrupa, Afrika, Asya ve özellikle Türki Cumhuriyetlerle, Rusya, Amerika ve Ortadoğu ülkelerinin arasında yer aldığı 50 ülkeye Türk iş makineleri ihracatı yapıyoruz. İhracat ve pazarlama stratejilerimizi verimli bir şekilde hızla devam ettirerek, hem ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmayı, hem de zaten ihracat yapmakta olduğumuz ülkelerdeki pazar payımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Yurtdışı satışlarımızda yüzde 80 oranında distribütör firmalarımız ağırlıklı yer tutuyor. Yüzde 20 oranında da imalatçı firmalarımız söz sahibi. İmalatçı firmalarımızın, talep edilen 42 çeşit üründen sadece 5-6 tanesini üretebiliyor olmaları bu dağılımın sebebi olarak görülüyor. İş makinelerinde, yurt içi pazarında ise ilk dört ayda yüzde 44,4 oranında bir daralma gerçekleşti. Yıl sonunda ihracat olarak, geçen seneye göre en az yüzde 30 civarında bir artış beklemekteyiz. Yurtiçi pazarda ise yüzde 30 civarında bir düşüş tahmin ediyoruz.

 

KISA HABERLER

Dünya devleri bu fuardaydı

E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri tarafından düzenlenen ve İMDER tarafından desteklenen ANKOMAK 2008, ülkemizde düzenlenen ve UŞ (Uluslararası Fuarlar Birliği) tarafından onaylı “tek iş makineleri” fuarı konumunda. 300’ den fazla yerli yabancı katılımcı firma tarafından 500’e yakın markanın sergilendiği ANKOMAK Fuarı, Borusan Holding , Çukurova Holding, Enka Holding , Hidromek, HMF, Mastaş, Sanko Holding, Sif, Sabancı Holding, Volvo başta olmak üzere gerek ülkemizde, gerekse dünyada sektörün önemli firmalarının katıldığı “geleneksel buluşma noktası” halini aldı. Caterpillar, Hyundai, Komatsu, Volvo, JCB, Daewoo, Hitachi, Hidromek, Liebher gibi dünyaca ünlü markaları ağırlayan ANKOMAK Fuarı, yaklaşık 45 bin metrekare alanda düzenlendi ve Rusya, Uzak Doğu, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar, Ortadoğu, Doğu Akdeniz, ve Kuzey Afrika’dan 30 bin üzerinde ziyaretçi katıldı.


KAUÇUK, PLASTİK VE LASTİK İŞLEME MAKİNELERİ

Kauçuk, plastik ve lastik işleme makineleri mal grubu içerisindeki en dikkat çekici ve sevindirici gelişme Suudi Arabistan’ a ve İran’a yapılan ihracatın artmış olması. İran’a 2007 yılının ilk 4 aylık döneminde 1 milyon 376 bin dolar olan kauçuk, plastik ve lastik işleme makineleri ihracatı 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 307 oranında artarak 5 milyon 608 bin dolara ulaşmış durumda. Aynı zamanda İran’ın en fazla kauçuk, plastik ve lastik işleme makineleri ihraç ettiği ülke olduğu görülüyor. Suudi Arabistan’a yönelik ihracat ise yüzde 652 oranında bir artış rekoruna imza atarak geçen yılın ilk 4 aylık döneminde 131 bin dolarken 989 bin dolara yükselmiş. Diğer taraftan Mısır da bu mal grubu içerisinde en fazla ihracat artışı gerçekleşen ülke durumunda. Mısır’a yönelik kauçuk, plastik ve lastik işleme makineleri ihracatımız yüzde 288 oranında artarak 1 milyon 175 bin dolar seviyesine yükselmesi de dikkat çeken bir diğer önemli gelişme. Bu mal grubunda ihracatın en fazla olduğu ülke İran iken genel makine ihracatımız içerisinde önemli bir paya sahip olan Rusya Federasyonu’nun da kauçuk, plastik ve lastik işleme makineleri mal grubu içerisinde ikinci sıraya oturduğu görülüyor. Bu ülkeye yapılan ihracat da yüzde 31 oranında artarak 4 milyon 257 bin dolar seviyesine ulaşmış durumda.

 

Hayrullah Yelkenci

Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı

Sektörün en önemli sorunu girdi maliyetlerinin yüksek olması. Sektörümüz bu yılın ilk dört ayında, yaklaşık 35,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve geçen senenin ilk dört ayına göre ihracatını yüzde 50,5 oranında artırmış durumda. Tabi ki bu durum sevindirici. Ancak bunun dışında sektörümüz önemli sorunlar yaşıyor. Bu sorunların başında üretim girdi maliyetlerindeki yükseklik geliyor. Aynı zamanda banka kredi faizlerinin çok fazla olması, AR-GE yetersizliği, uluslararası tanıtım eksikliği, üretimdeki kalitenin istenilen seviyede olmaması ve de en önemlisi ara mamul alımlarındaki KDV oranının düşürülmemesi, sektörün baş etmek zorunda kaldığı sorunlar arasında yer alıyor. İhracattaki artış oranının sevindirici olmasına rağmen, bahsettiğim sorunlar üreticiyi ve ihracatçıyı, orta ve uzun vadede olumsuz etkileyerek yatırımların baltalanmasına sebep oluyor. İhracatımızı Avrupa Birliği ülkeleri dışında, ağırlıklı olarak Rusya, Türkî Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkelerine yapıyoruz. Aynı zamanda bu ülkelere dönük ihracatımızın dünya ekonomisindeki durgunluktan da çok fazla etkileneceğini düşünmüyorum.

Zaten böyle bir gerçeklik olsaydı, yılın ilk dört ayında bahsettiğimiz rakamlara ulaşamazdık. Büyük ihtimalle yılsonu ihracatımız, bir önceki seneye göre yüzde yaklaşık olarak, 30-35 oranında bir artış gösterecek. Bu oran da bizim açımızdan oldukça tatmin edici boyutlarda. Plastikte bölgesel oyuncu olmak Türkiye’nin plastik sektöründe büyüme hızının yıllık ortalama yüzde 15 olduğunu dile getiren PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Yelkenci, Türkiye'nin doymamış

 

K I S A H A B E R L E R

pazar durumunun sektörün gelişimine olumlu yönde katkı sağladığını belirtti.

Türkiye plastik sektörünün yıllık büyüme hızının ortalama yüzde 15 olduğunu belirten Yelkenci, Avrupa ve Amerika gibi pazarlarda plastik tüketiminin azaldığına Türkiye’de ise artış gösterdiğine dikkat çekti. Türk plastik sektörünün her yıl büyümeye devam ettiğini ve Türkiye için büyük katma değer yarattığını vurgulayan Yelkenci, "Sektörün bu büyümeyle 2014'te Almanya ile birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en yüksek plastik işleme kapasitesine sahip olmasını tahmin ediyoruz. Türkiye bu büyüme hızıyla önemli bir bölgesel oyuncu haline gelebilir" şeklinde konuştu. İPAF'da çok zengin ürün grupları Bir gün süreyle 1 Mayıs 2008’de İzmir KültürPark’ta kapılarını açan İPAF'2008 11.Uluslararası Plastik & Ambalaj Teknolojileri ve Ürünleri Fuarı, farklı ve zengin ürün gruplarıyla öne çıktı. Fuarda plastik bölümünde enjeksiyon kalıplama makinelerinden geri dönüşüm sistemlerine, ambalaj makineleri bölümünde ise yatay tip ve zarf tipi paketleme sarma makinelerinden parça alma-yönlendirme robotlarına kadar pek çok ürün sergilendi.

POMPA VE KOMPRESÖR

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde pompa ve kompresör ihracatındaki en dikkat çekici gelişme İtalya pazarına yönelik ihracatın yüzde 159,4 artması. Bu pazara 2007 yılının ilk çeyreğinde 5 milyon 188 bin dolar ihracat gerçekleştirilirken 2008 yılının aynı dönemindeki ihracatsa 13 milyon 458 bin dolara yükselmiş. Başka mal gruplarında da, İtalya ihracatında, değer bazında

çok üst seviyelerde artış trendinde olması bu ülkenin ihracat açısından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Diğer taraftan Azerbaycan da İtalya gibi mal grupları içerinde hızlı yükselişlere imza atan bir diğer ülke olarak pompa ve kompresörlerde de yüzde 96 seviyesinde yükselişle dikkat çekiyor.

Pompa ve kompresör ihracatı 2008 yılının ilk 4 ayında 202 milyon 237 bin dolar olarak gerçekleşerek geçen yılın ilk 4 ayına oranla yüzde 27,2 oranında artış göstermiş. En fazla pompa ve kompresör ihraç ettiğimiz ülke ise 44 milyon dolarla Almanya olmuş.

Aydın Trafo’dan motor yanmasını önleyen kompresör Aydın Trafo, ilk Türk akuple(birleştirilmiş) kompresörü üretimini gerçekleştirdi. İki ay süren AR-GE ve 4 aylık test çalışması sonunda pistonlu akuple kompresör üretimiyleTürkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Aydın Trafo Genel Müdürü Emre Tüjümet, "Akuple kompresör

ile kayışla sağlanan bağlantıyı iptal ederek direkt kompresöre bağladık. 3 ay süren deneme sürecinin ardından ürünü, hizmet verdiğimiz başka bir fabrikada denedik. Yoğun test aşamalarından sonra seri üretime başlayacağız" diye konuştu.

Pistonlu akuple kompresörün, kullanıcıya fiyat, kullanım süresi ve verimlilik avantajları sunduğunu ifade eden Tüjümet, dik ve yatay olmak üzere iki tipte tasarladıkları kompresörlerin, yer açısından kullanıcıya kolaylık sağladığı nı dile getirdi.

Tüm modellerde kullanılan termik korumalı basınç şalteri ile elektrik dalgalanmalarından kaynaklanan motor yanmalarının önüne geçildiğini belirten Tüjümet, "Mercedes marka otomobillerde kullanılan özel Kolbenscmidt piston ve krom kaplı sekmanlar ile ürünümüzün dayanıklılığını artırdık. Şyat açısından da yüzde 20'ye varan avantaj sunuyoruz. İlk etapta 5.5 beygirgücündeki kompresörlerimizin gücünü 2008'de de sürecek AR-GE çalışmalarıyla ve deneme testleriyle 7.5 ve 10 beygire yükselterek, akuple kompresörlerin seri üretimine geçeceğiz" dedi.

RULMANLAR

Türkiye rulman ihracatı 2007 yılının ilk 4 aylık döneminde2008’ in aynı dönemine göre yüzde 31,7 oranın da artış göstererek 32 milyon 613 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Almanya’ya yapılan ihracatın ise yüzde 53 oranında artış göstermesi rulman ihracatımızın birinci sırada yer alan bu ülkenin gelişimini ilerleyen aylarda da istikrarlı bir şekilde sürdüreceğini gösteriyor. Rulman ihracatımızın ilk 4 aylık süreçte en hızlı artışı gösterdiği ülke ise İran. İran’a bu yılın ilk 4 ayındaki ihracatımızın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 oranında artarak 1milyon 154 bin dolara ulaştığı görülüyor. Diğer mal grupları içerisinde de hızlı yükselişlere imza atılan İran pazarına rulman üretimi yapan firmalarımızın da ilgi gösterdiği fark ediliyor. İran’dan sonra ise en hızlı ihracat artışı Fransa’da yanşamış durumda. 2008 yılının ilk dört ayında Fransa’ya yapmış olduğumuz ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,9 artarak 5 milyon 380 bin dolar seviyesine ulaşmış durumda. Rulman ihracatımızda önemli ölçüde gelişen diğer pazarların ise İspanya ve Rusya Federasyonu olduğu görülüyor. Yüzde 15,4 azalış ile gerileyen tek Pazar ise ABD.

 

Ahmet Aslan

Ortadoğu Rulman Sanayi Genel Müdürü

2008 rulman sektörü açasından zor bir yıl olacak. Rulman sektöründe, Türkiye’deki ihracatçı konumundaki tek firma biziz. Bizim rakamlarımız da geçen seneye göre aşağı yukarı aynı seyretmekte. Şu ana kadar, maalesef bir artış gösterdiğimizi söyleyemeyeceğim. İhracatımızın aynı seviyede kalmasının sebebi de dünya çapında yaşanan ve ülkemizi de etkileyen ekonomik kriz.

Yılın ilk dört ayında ihracatımızın bu seviyede olmasını da yılın geri kalanı açısından olumsuz bir sinyal olarak algılıyoruz. Bu nedenle 2008 yılı için endişeleniyoruz. Batı pazarlarında, otomotiv ve makine imalatı geriye gidiyor. Biz de batı pazarlarına iş yaptığımız için, Uzakdoğu ve Asya’daki artışlar bizi pek ilgilendirmiyor. En önemli ihraç pazarlarımız olan Almanya, İtalya, Fransa ve Amerika’ya otomotiv ve makine imalatlarının düşmesinden ötürü, şu ana kadar geçen seneki ihracat değerlerimizi aşamadık. Ne yazık ki, 2008 yılının, rulman sektörü açısından zor bir yıl olacağı kanaatindeyim.

 

Özteknik Rulman 22. Yılını Kutluyor

Merkezi Konya’da bulunan ve 15 farklı firma çatısı altında bulundurarak çeşitli sektörlere hizmet veren Özteknik Rulman A.Ş, değirmen sektöründe ise kayış ve kasnağı birlikte tedarik ederek müşterilerine tam çözüm sunmayı planlıyor. Özteknik Rulman A.Ş.Teknik Danışmanı Endüstri Mühendisi Yusuf Uçak,1986 yılında 3 kardeş tarafından aile şirketi olarak kurulan firmalarının faaliyetine rulman alış-satışı yaparak başladığını söyledi. Kuruluşunun 22.yılını kutlayan firmanın zaman içinde büyük ilerlemeler kaydederek, faaliyet alanını artırdığını belirten Uçak,”Günümüzde toplam 15 firma ile sanayi, gıda, ajans, yazılım, enerji ve maden alanlarında faaliyet göstermekteyiz.İşletme hakkı satın alınmış olan krom kaynak suyu ve mermer madenlerinin işletilmeye başlanması çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak 2008 yılında madenleri işletmeye başlamayı planlamaktayız” dedi. Yusuf Uçak, Özteknik A.Ş. şirketleri içinde bulunan Özteknik Rulman A.Ş, Selçuklu Rulman Ltd. Şti, ŞŞ Rulman Ltd. Şti, Türkiye’nin ikinci rulman fabrikası Anadolu Rulman A.Ş.(ART), MGM Rulman (Macaristan), MTK + Rulmanları (Almanya ve Belçika) ve Küresel Rulman’ın rulman sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydetti. 2008 yılının ilk dört ayında, ihracatta geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 32’lik bir büyüme gerçekleştiren rulman sektöründe ithalat bir anda durdurulamasa da imalata ve dış pazarlarda büyümeye önem verilmesi gerekiyor.

Türkiye’nin gelişmesi ve modernizasyonu için yaşamsal öneme sahip olan Türk Makine Sektörünün, uluslar arası pazardaki binde 4’lük ihracat payını yukarılara taşıması sektörün önünde acil bir görev olarak duruyor.

Süreci bu çerçeve ekseninde değerlendiren Uçak, firmanın alış-satış olarak başladığı rulman ticaretinde, artık hem ithalatçı hem de imalatçı olduğunu ve 2008 yılında imalatadaha da ağırlık kazandıracak yatırımlara yöneldiklerini belirtti.TAKIM TEZGÂHLARI

2008 yılının ilk 4 aylık dönemindeki ihracat verilerine bakılldığında takım tezgâhları mal grubunda yüzde 40,6’lık bir ihracat artışı olduğu görülüyor. Bu mal grubu içerisindeki ihracat 2007’nin ilk çeyreğinde 178 milyon 862 bin dolar olarak gerçekleşirken 2008 yılının aynı döneminde 251 milyon 400 bin dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Takım tezgâhlarındaki en büyük ihracat artışı ise Bursa Serbest Bölgesi’nde gerçeklemiş. 2007 yılının ilk 4 aylık döneminde Bursa Serbest Bölgesi’nden yapılan 22 milyon 292 bin dolarlık ihracatın yüzde 8,4 artışla 24 milyon 165 bin dolara ulaştığı görülüyor.

Takım tezgâhlarında ihracatın en fazla arttığı ülke ise İtalya olmuş. Yüzde 145,1 seviyesinde olan bu yükselişle ilk dört ayda İtalya’ya 7 milyon 837 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiş. Diğer taraftan Polonya da yüzde 112,9 artış oranı ile dikkat çeken pazarlar arasında yer alıyor. Son yıllarda birçok mal grubunda ihracat artışı yaşanan İran’da takım tezgâhları ihracat artışının yüzde 96,8 seyisinde yükseldiği görülüyor.

Takım tezgâhları mal grubunda hiçbir ülkeye ihracatın değer bazında azalış sergilememesi de bir başka önemli veri. Bu mal grubunda en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin ortalama ihracat artış oranın yüzde 40 olması da bunun bir göstergesi.

 

KISA HABERLER

Takım tezgâhları sektörü destek bekliyor

Mega Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Okçu yaptığı basın açıklamasında, takım tezgâhları sektörünü değerlendirerek, sektöre verilen finansal desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Sektördeki en büyük beklentinin, çalışan firmaların hizmet ve ticari kalitelerinin kontrol kazanması olduğunu kaydeden Okçu, "Yedek parça tedarikinde gümrük mevzuatı nın gerçekçi olması da diğer beklentiler arasında" dedi.

Sektör açısından önemli bir eksiğin eğitim yetersizliği olduğunu kaydeden Okçu, eğitimli personelin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

 

CECIMO Türkiye sektörünü başarılı buluyor

Takım Tezgahları Sektörünü temsil eden Makina İmalatçıları Birliğinin de üyesi olduğu CECIMO (Avrupa Takım Tezgahı İmalatçıları Ekonomik İşbirliği Komitesi) nin yayınladığı bilgilere göre, Türkiye’nin de dahil olduğu 15 Avrupa ülkesinde 2007 yılı tezgah imalat ve ihracatı bakımından iyi bir dönem olduğu görülüyor. 2007 yılı içinde 15 ülkedeki imalat, bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak 22,3 milyar Euro’ya ulaşmış ve bugüne kadar erişilen en yüksek imalat değeri gerçekleşmiş durumda. CECIMO’nun sektör gelecek tahminlerine göre ise 2010 yılına kadar dünya pazarında takım tezgâhlarına olan talebin ve buna bağlı olarak satış ve imalatın artacağı yönünde.