Makine, yüklemi “üretim” olan her cümlenin adeta öznesi niteliğindeki bir kelime. Günümüz dünyasında tarımdan sanayiye, madencilikten otomotive kadar üretimin tüm aşamasının ayrılmaz bir parçası olan makine sektörü, Türkiye için yakın bir geçmişe kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı bir yapıdaydı. Ancak bugün itibariyle Anadolu’nun dört bir yanına dağılmış üreticiler sayesinde ihracat koşusunu hız kesmeden sürdüren ve yıldızı giderek parlayan bir sektör niteliğinde makine sektörü. Zaten rakamlar da bu gerçeği tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor. Türk makine sektörü, 2007 yılında ihracatını 9 milyar dolara, 2008 yılının ilk dört ayında ise ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 oranında artırarak 3,68 milyar dolar seviyesine çıkartmayı başaran dev bir güç niteliğinde. Türk sanayinin gelişimine kendini adamış olan bu dev sektör, “büyük güçler büyük sorumluluklar getirir” kelimesinin anlamına yakışır bir çalışma disiplini de sergiliyor. Sektörün adeta dinamosu niteliğindeki Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği, sektörün gelişimine ivme kazandırmayı ve Türk makine sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen uygulamaları birbiri ardına hayata geçiriyor. Bu uygulamalardan ilki hatırlanacağı üzere OAİB’in başlattığı girişimler neticesinde yaklaşık iki yıl önce kurulan Ortak Satın Alma Organizasyonu (OSO) A.Ş. idi. Makine imalatçılarının rekabetçiliğini artırmak üzere, satın almaları ortak yapmayı ve yükselen ölçek üzerinden alımları ucuzlaştırmayı hedefleyen OSO, makine imalatında hedeflenen ölçek ekonomisini, satın alma işinde sağlamayı çok kısa bir sürede başardı. Bu sayede özellikle KOBİ’lere, en önemli sorunlarından birisi olan girdi maliyetleri konusunda büyük avantajlar sağlayan OSO sayesinde üreticiler, yaklaşık 25 ana üründe çok ciddi fiyat indirimlerinden faydalanabilme imkanı buldular. OSO, bu sayede iki yıl gibi kısa bir sürede firmaların girdi maliyetlerini yüzde 11 ile yüzde 87 oranı arasında düşürmeyi başardı. Tüm bunların neticesinde ise OSO A.Ş., 2007 sonu itibariyle 100 ortak ile 5 milyar dolar konsolide ciro ve yıllık 1 milyar dolarlık satın almayı başarır hale geldi. OAİB’in Türk Makine Sanayii’ne gelişimine adanan çalışmaları TURQUM® uygulamasıyla da sürdü. “Türk Makinesi Kalitelidir” sloganı ile hazırlıklarına başlanan ve amacı makine sektöründe hedeflenen kaliteyi görsel bir kimlik olarak vurgulamak olan “TURQUM® Ürün Uygunluk Markası” projesi, OAİB’in yoğun çalışmaları sonunda yakın bir gelecekte hayata geçirilecek. Bu önemli proje sayesinde de aynı zamanda nitelikli üretim yapan Türk makinecilerinin dış pazarlardaki kalite imajını güçlendirmek ve bu sayede ihracatın artmasını sağlamak hedefleniyor. Ancak, her iki projeye de hakkını teslim etmek şartıyla, ne OSO, ne de TURQUM® Projesi OAİB’in uzun yıllardır hayata geçirme hayalini kurduğu “Makine Sanayi Sektör Platformu” kadar zor projelerdi.

 

PLATFORM İLE TÜRKİYE’DE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Birçoğumuz için “Biz Türkler nedense bölünmeyi çok seven bir milletiz” tespitinde bulunan OAİB Makine ve Aksamı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adanan Dalgakıran’a katılmamak imkansız. Ancak söz konusu olan Türk makine sektörü olduğunda bu tespitin doğruluğu tartışılır bir nitelik kazanıyor. Zira sektör, OAİB Genel Sekreterliği öncülüğünde kurulan Makine Sanayii Sektör Platformu ile adeta bir imkansı zı başarmış durumda. Makine sanayi gelişmeden Türkiye’nin ve hiç bir sektörün geleceğinin olmadığının bilinciyle hareket eden makine sektörü mensubu 27 dernek, birlik, oda ve OSB’nin işbirliği ile kurulan Makine Sanayii Sektör Platformu ile Türkiye’de başka hiçbir sektöre nasip olmayan beraberlik sürecinin ilk adımları atılmaya başlandı.

PLATFORM, BİRLİK İHTİYACININ BİR ÜRÜNÜ

Makine Sanayii Sektör Platformu’nun kuruluş amacına yönelik belki de en güzel cümleler Platformun İcra Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu’na ait. Platformun amacını, “Platform fikri, birliktelik ihtiyacının ürünü. Birlikte düşünmek, birlikte çözüm geliştirmek, bilgimizi, imkanlarımızı paylaşmak, sorunları dayanışarak aşmak, sektörü düzenleyen, etkileyen tedbir ve tasarruflara yön verebilecek güce kavuşabilmek” sözleriyle özetleyen Kutlu Karavelioğlu, makine sektörüne yönelik ilk derneklerin Türkiye’de 1950’lerde kurulduğunu, Alman Federasyonu’nun ise 1980’de kurulduğunu belirtirken acı bir gerçeğinde altını çiziyor: Türkiye geride başladığı yarışta adımlarını diğerlerinden çok daha hızlı atmak durumunda. Türk Makine Sanayii’nin bir Platforma ihtiyacı ise işte tam bu noktada var. Yani dünya pistinde rakiplerinden oldukça geride başladığı yarışta, onlardan daha hızlı koşarak arayı kapatmak noktasında. Platform fikrinin oluşumu ile ilgili olarak ise Kutlu Karavelioğlu şunları söylüyor: “Bence, bu fikrin sektöre mal oluşu, 21 Aralık 2005'te Bursa'da 9 derneğin katılımıyla yaptığımız ilk toplantı iledir. Bir akşam yemeği idi. Oldukça canlı geçmişti, bu iş tutacak diye ayrıldığımızı hatırlıyorum. Fakat beklediğimiz hızla ilerlemedi. Bu arada İhracatçı Birliğimiz de gelişiyordu, bir çok projeler peş peşe hayata geçirildi. Güzel olan, sektörün projeleri birlikte sahipleniyor oluşu ve yönetimlere gelen arkadaşlarımızın projeleri aldıkları yerden ileri götürmeleri oldu; Platform düşüncesi de böylece canlı kaldı. Nihayet somutlaşma aşaması, OAİB'nin de sürece dahil olmasıyla yakalandı ve 16 Şubat 2007’de Kuruluş Protokolü ile Çalışma İlkelerimizi imzaya açtık. 26 dernek, birlik ve sektörel kuruluş katıldı. Bazılarının tüzük değişikliği yapması gerekti; meşakkatli bir süreç idi. Sayın Mahmut Akıllı’ya ve mesai arkadaşlarına müteşekkiriz, süreci fevkalade başarılı bir şeklide nihayete kavuşturdular. 5 Kasım 2007’de ilk Başkanlar Kurulu toplantımızı yaptık. 12 Mart 2008’de yaptığımız ikinci toplantıya kadar yapılanmamız, web sitemiz, çalıma araçlarımız, dokümanlarımız tamamlandı.”

SEKTÖRÜN MİLADI 12 MART 2008 OLABİLİR

Dilerseniz zamanı biraz geriye alalım ve 12 Mart 2008 tarihine geri dönelim. Makine sektöründe güç birliği yapılması ve ortak akılla stratejik kararların alınmasını sağlamak amacıyla 27 farklı Dernek, Oda, Birlik ve Organize Sanayii Bölgesi tarafından Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği öncülüğüyle kurulan “Makine Sanayii Sektör Platformu”, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısını Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de katılımıyla 12 Mart 2008’de Ankara'da gerçekleştirdi. Artık sektörün yüzde 80’inin temsil edildiği Makine Sanayii Sektör Platformu, arkasındaki dev destekle makine ve yan sanayisini dünyada lider konuma getirme hayalini gerçeğe dönüştürmek yolunda somut adımlar atabilirdi. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de bu birlikteliği sonuna kadar destekliyordu.

Toplantıda konuşan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, makine ve aksamı ihracatının 9 milyar dolardan 12 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, Türk makine sektörü açısından 27 önemli aktörün bir çatı altında toplanması nın bilgi paylaşımı ve güç birliği açısından çok önemli bir proje olduğunu söyleyerek Platform’un yanında olduğunu vurguladı. Kürşad Tüzmen toplantı da şunları söyledi: “Türk makine sektörü açısından 27 önemli aktörün bir çatı altında toplanması, bilgi paylaşımı ve güç birliği açısından büyük bir projedir. Kanaatimce, platformun en önemli görevi, üyelerini geleceğe hazırlamak olacaktır. Gelecek bilgi, gelecek inovasyon, gelecek bağlamlar üstü işbirliğidir. Almanya, ABD, Japonya gibi ülkeler, gelişmiş ülkeler sektörde birinci ligi oluştururken, Çin izlediği politikalar neticesinde dünyada 3. büyük ihracatçı konumuna ulaştı. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri hızla ihracatlarını arttırıyor. Avrupa'da 6. büyük makine imalatçısı olsak da, bu stratejik sektörde daha yüksek bir performansa ihtiyaç duyduğumuz açıktır. Bu performansın gösterilmesinde Platform’a büyük görevler düşecektir” diye konuştu.

MAKİNE SEKTÖRÜ ARTIK TEK SES, TEK GÜÇ

Makine Sanayii Sektör Platformu’nu “Makine sektörünü, tek bir ses ve güç haline getirmek için atılmış bir adımdır” diye tanımlayan OAİB Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, Platform ile hedeflenenleri şu sözlerle özetliyor: “Türkiye, teknolojiyi ithal eden bir ülke ve bu ithalatla üretim yapıyor. Teknolojiyi ithal ettiğiniz sürece, dış ticaret açığınızı da kapatabilmeniz mümkün olmaz. Dış ticaret açığında iki ana kalem vardır. İlki petrol, ikincisi yatırım ve ara mallar. Petrol bulma ümidimiz yok, ama elimizde böyle bir sektör var. Halihazırda Türk özel sektörünün dış borcunun büyümesindeki en büyük etkenlerden birisi de yatırım malı yani makine ithalatı. Türkiye hızla büyüyor, Ama teknoloji üretmiyor, teknolojiyi satın alıyor. Makineyi ithal ediyor, ucuz işgücüyle malı üretim satmaya çalışıyor. Ama artık deniz bitti. Ya bu sektörlerde katma değerli ürüne döneceksiniz, yada makine sektöründe olduğu gibi katma değeri yüksek sektörleri büyüteceksiniz. Makinenin, bütün diğer sektörlerin altyapısını oluşturmak gibi stratejik bir özelliği var. AB de makine sektörünü sadece stratejik değil temel sektör olarak kabul ediyor. Ve bu sektörü korumak, geliştirmek için her şeyi yaparı m, gerekirse yeniden destek veririm diyor. Türk ekonomisinin lokomotifi makine ve yan sanayi olacaktır. Çünkü, makine sektörü gelişmeden, ne Türkiye’nin, ne de hiçbir sektörün geleceği olmayacaktır. Oysa uygun teknolojiyle üretim yaparsak tekstilcinin de gıdacının da tüm sanayi dallarının da ihtiyacını üretebileceğiz. Platform sayesinde bu yolda ilerlemesi gereken sektörü, tek bir güç tek bir yumruk haline getirmeye çalışıyoruz. Biz sektörün birleşmesi ve belli alanlarda yan sanayiye dönüşmesi seçenekleri üzerinde çalışıyoruz. Sektörel Platform da, OSO da, Teknoloji Havzaları da bu uğurda atılmış adımlar.”

PLATFORMUN GİZLİ KAHRAMANI MAHMUT AKILLI

Makine Sanayii Sektör Platformu üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz söyleşilerde tüm üyeler tarafından özellikle altı çizilen bir konu ise bu platformun oluşturulması ndaki en büyük katkının OAİB Genel Sekreteri Mahmut Akıllı tarafından sağlandığıydı. Dilerseniz son olarak da Makine Sanayii Sektör Platformu’nun gizli kahramanı OAİB Genel Sekreteri Mahmut Akıllı’nın sözlerine kulak verelim. Mahmut Akıllı, Platformun amacını şu sözlerle özetliyor: “Platform, Türk Makine İmalat Sektörü'nün diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, makine sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, AB entegrasyon sürecindeki sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynayacak sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla bünyesinde toplamak amacıyla oluşturuldu.”

Genel Sekreter Mahmut Akıllı, Platform konusunda görüş alışverişinde bulunularak protokolün imzalanması amacıyla Dernek, Birlik, Oda ve Organize Sanayi Bölgelerinin Genel Sekreterliklerince ziyaret edildiğini ve OAİB dahil 27 Dernek, Birlik, Oda ve Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş protokolünü imzalaması ile Makine Sanayii Sektör Platformu'nun kuruluş çalışmalarının 2007 yılının Temmuz ayında tamamlandığını belirtirken, Platform’un Türk makine sanayisine getireceği ivmeye yönelik inancını ise şöyle ifade ediyor: “Üye kuruluşları n, Makina Sanayii Sektör Platformu altında yürütülecek çalışma ve etkinliklere katılarak ve görev üstlenerek verdiği ve bundan sonra vereceği destek; inanıyoruz ki Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında gelen ve son yıllarda gösterdiği ihracat performansı yla diğer sektörlere örnek olan Türk Makine Sektörü'ndeki büyüme ve gelişmeye katkı sağlayacaktır. Türk Makine Sektörü'nün üretim süreçleri kalitesi, uluslararası piyasalarda yer alma ve pazarlamadaki yetkinlik gibi diğer ülkelere göre sahip olduğu avantajlarını geliştirerek dünya piyasalarında hak ettiği yeri alması, sektörün önündeki engellerin kaldırılmasına bağlıdır. Ortak bir çaba ile kurulmuş olan Makine Sanayii Sektör Platformu söz konusu engellerin kaldırılmasında önemli rol oynayacaktır.

Genel Sekreterliğimiz ile Türk Makine İmalat Sanayii ve onu oluşturan alt sektörler adına görev yapmakta olan dernek, birlik ve diğer mesleki örgütlenmelerin temsilcileri ile ilk adımlarını attığımız sektörel ve mesleki birlikteliğimizin başarıya ulaşacağına duyduğumuz inançla; dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen ortak çalışmalar için Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğimiz adına tüm üye kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

Şimdi de dilerseniz sözü başta Platform’un İcra Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu olmak üzere Platform’un kurucu üyelerine bırakalım...

 

 

SPOT:

“ Makine sanayi gelişmeden Türkiye’nin ve hiç bir sektörün geleceğinin olmadığının bilinciyle hareket eden makine sektörü mensubu 27 dernek, birlik, oda ve OSB’nin işbirliği ile kurulan Makine Sanayi Sektör Platformu ile Türkiye’de başka hiçbir sektöre nasip olmayan bir beraberlik sürecinin ilk adımları atılmaya başlandı.”

 

SPOT 2:

“ OAİB, OSO ve TURQUM® projelerinin ardından uzun yıllardır hayata geçirme hayalini kurduğu “Makine Sanayii Sektör Platformu” projesinden de yüzünün akıyla çıktı.”

 

KUTU:

PLATFORMUN KURULUŞ PROTOKOLÜNÜ İMZALAYAN KURULUŞLAR

>> Akışkan Gücü Derneği

>> Ambalaj Makinecileri Derneği

>> Anadolu Un Sanayicileri Derneği

>> Anadolu Asansörcüler Derneği

>> Araç Üstü Ekipman İmalatçıları Derneği

>> Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği

>> Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği

>> Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği

>> İMES Sanayi Sitesi

>> İstif Makineler Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği

>> İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği

>> İş Makineleri Mühendisleri Birliği

>> Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği

>> Makine İmalatçıları Birliği

>> Organize Sanayi Bölgesi

>> Öncü Sanayici ve İşadamları Derneği

>> Plastik Sanayicileri Derneği

>> Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği

>> Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği

>> Tüm Asansör Sanayici ve İşadamları Derneği

>> Tekstil Makine ve Aksesuarları Sanayicileri Derneği

>> Makine Mühendisleri Odası

>> TOBB Makine Sektör Meclisi Başkanlığı

>> Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu

>> Türkiye Mermer Doğal taş ve Makineleri Üreticileri Birliği

>> Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği

>> Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği

 

KUTU 2:

PLATFORM NELERE ÇÖZÜM ARAYACAK?

>> Büyüme ve yatırım maliyeti sorunu.

>> Kayıt dışılık.

>> Teknik eğitim sistemi ve ara eleman sıkıntısı.

>> İhracat kredisi, kamu ihaleleri ve kullanılmış makine ithalatı konularında yaşanan problemler.

>> İhracat kredisi alımı sırasında yaşanan sıkıntılar.

>> Ar-Ge destekleri.

>> Mesleki örgütlere verilen desteklerin artırılması.

>> Kopyacılık ile fikri mülkiyet hakkı.

 

 

KUTU 3:

PLATFORMUN VİZYONU VE MİSYONU

Platformun Vizyonu: Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, Makine imalat sektörünün, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmasına katkı sağlamak, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizasyon olmak.

Platformun Misyonu: Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için Makine imalat sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal sanayimizin öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektör derneklerinin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak.