Çok çeşitli sektörlere ait ürünlerin saklanması, korunması, markanın tanıtılması ve satılması gibi birçok fonksiyonu bünyesinde barındıran ambalajlar, metalden ahşaba, kartondan cama kadar basit katlamalı kutulardan, lüks ürünler için kullanılan özel tasarımlı yüksek kalitedeki ambalajlara kadar binlercesi ile hayatımızın her alanında kendisini gösteriyor. Günümüzde özellikle gıda, ecza ve kişisel bakım ürünlerinde ambalaj tasarımları çok önemli bir yere sahip. Tüketicilerin satın alma algısını değiştiren ambalaj tasarımları firmaların ciddi yatırımlar yaptığı bir alana dönüşmüş durumda. Ambalaj sanayinin bu denli hızlı gelişimi ve tüketim alışkanlıklarındaki değişimle birlikte bu ilerleme doğal olarak ambalaj makineleri sektörüne de yansıyor. Hem iç pazarda hem de ihracatta ambalaj makineleri sektörü son yıllarda hiç olmadığı kadar gelişirken beraberinde büyük fırsatlar sunuyor. OAİB iştigal alanı itibariyle 2006 yılında dünya ambalaj makineleri ihracatı yaklaşık 13 milyar dolar kaydedilirken dünya ambalaj makineleri sektörüne olan talebin 2010 yılına kadar 33 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.

TÜRKİYE DÜNYADA 30. SIRADA

Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü verilerine göre 2006 yılı toplam dünya ambalaj makineleri ihracatının 12,4 milyar dolar olduğu görülüyor. Dünyada bu sektörün hakimi ise Almanya ve İtalya. Bu iki ülke tek başlarına dünya ambalaj makineleri ihracatının yarısını gerçekleştiriyor. Almanya 4,3 milyar dolar ile dünya ambalaj makineleri ihracatından yüzde 34,7 pay alırken, İtalya 3,3 milyar dolar ve yüzde 26,3 payla ikinci sırada olan ülke. Ambalaj makineleri ihracatında Almanya ve İtalya’yı ABD, İsviçre, İsveç, Fransa, Hollanda ve İspanya takip ediyor. Türkiye ise 2006 yılı ambalaj makineleri ihracatı ile dünya sıralamasında 30. sırada yer alıyor. Ancak dünya endüstrisinin ambalaja olan talebin her geçen yıl artmasıyla, makine parkurlarını yenileyen ve son teknolojiyi yakından takip ettiği gibi kendi bilgisini kendisi üretmeye başlayan Türk makine sanayisinin çok daha üst sıralara yükselmesi bekleniyor.

ÇİN MAKİNEYE DOYMUYOR

Türk ambalaj makineleri sektörü için fırsatlar sunan pazarların başında Çin, Hindistan ve Rusya Federasyonu geliyor. Çin’de 2010 yılına kadar ambalaj makinelerine olan talebin 1,7 milyar dolardan fazla artış göstereceği ve Japonya’nı n da önüne geçeceği ön görülüyor. Endonezya, Malezya, Tayland ve Türkiye gibi daha küçük pazarlar kadar Hindistan, Rusya Federasyonu, Meksika ve G. Kore’de de pazarın genişleyeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE’NİN İHRACATI ARTIYOR

Türkiye’nin 2007 yılı ambalaj makineleri ihracatının 44,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor. 2006 yılına göre yüzde 32,7 oranında gerçekleşen bu yükseliş, ilerleyen yıllarda da pazarın hızla gelişeceğinin en önemli göstergelerinden biri olarak gösteriliyor. Türkiye’nin ambalaj makineleri ihracatı gerçekleştirdiği başlıca ülkeler ise Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Romanya, İran, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralanıyor. En fazla ihracat artışı gerçekleşen ülkelerin ise Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu ve Libya olduğu görülüyor. Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilen 4,3 milyon dolar ihracat ile Rusya, Türkiye’nin toplam ambalaj makineleri ihracatı ndan 9,5 oranında pay alıyor. Dünya ambalaj makinesi ihracatında liderliği üstlenen İtalya ve Almanya’ya ise Türkiye, Rusya’dan sonra en fazla ambalaj makineleri ihracatını gerçekleştiriyor. Türkiye’nin 2007 yılında ambalaj makineleri ithalatının ise 307,6 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor. Türkiye’nin ambalaj makineleri ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında İtalya ve Almanya dikkat çekiyor. Toplam 307,6 milyon dolarlık ithalatın 134,2 milyon doları İtalya’dan, 99,9 milyon doları ise Almanya’dan yapılıyor. Bu rakamlar İtalya ve Almanya’dan toplam ithalatın yüzde 76’sının gerçekleştirildiğini gösteriyor. İthalatta İtalya ve Almanya’yı, İsviçre, İsveç, İspanya, Çin ve Hollanda izliyor. Türkiye’nin ambalaj makineleri ihracatı sadece 44,9 milyon dolar, ithalatı ise 307,6 milyon dolar olmakla birlikte ihracatta yüzde 32,7 oranında artış yaşanırken ithalatta ise yüzde 6,1 oranında azalma gözleniyor.

KÜRESEL AMBALAJ PAZARI 550 MİLYAR DOLARA GİDİYOR

Ambalaj makineleri sektörünün gelişimi ambalaja olan talebin artmasıyla gelişiyor. Yapılan araştırmalar bu sektörün 2009 yılında 564 milyar dolarlık bir hacme ulaşacağını gösteriyor. 1999 yılında 372 milyar dolar seviyesinde olan dünya ambalaj pazarı 1999’ a göre yüzde 23 ve 2003’e göre ise yüzde 7,5 büyüyerek 2004 yılında 459 milyar dolara erişmiş durumda. 2009 yılında ise dünya pazarının 564 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler esas olarak 2007 yılında yükselen ve geleneksel ekonomilerdeki ambalaj tüketiminde yüzde 23’lük bir artış hızına dayanıyor. Keza bu tahminlerde Güney Amerika’da toparlanmanın süreceği, global ekonomik durumun konumunu koruyacağı, Çin, Rusya ve diğer büyümekte olan pazarlardaki gelişmenin süreceği varsayılıyor. 2007 yılında ABD, Kanada ve Meksika’yı kapsayan Kuzey Amerika pazarları 135 milyar dolar tutarı ve yüzde 29 oranı ile global piyasada en büyük payı oluşturuyor. Bunu yüzde 27 ile Avrupa ve yüzde 27 ile Asya pazarları izliyor. Tek başına en büyük ambalaj pazarı ise 115 milyar dolar ile ABD oluşturuyor. Japonya 55 Milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor. Onu ise 35 Milyar ile Çin, 23 Milyar ile Almanya ve 21 Milyar dolar ile Fransa izliyor.


EN BÜYÜK PASTA GIDA SANAYİSİNDE

Dünya ambalaj makineleri sektörü 2010 yılı tahminleri de Türkiye’nin bu alanda gelişime ve yeni yatırımlara açık olduğunu gösteriyor. 2010 yılına kadar ambalaj makineleri sektöründeki toplam talebin giderek artacağı ve 33 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Sanayileşmenin ilerlemesiyle ve ambalaj malzemeleri üretiminin artmasıyla birlikte özellikle Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinde ambalaj makinelerine olan talebin de gelişmesi bekleniyor. Gıda sanayisinde son yıllarda lezzetin ve hijyenik üretimin yanı sıra ambalaj tasarımlarının da ön plana çıkması sebebiyle bu endüstride yer alan firmalardan ciddi talepler geliyor. Bu nedenle, dünya gıda sanayisine yönelik ambalaj makineleri üretimi de sektörün yaklaşık beşte ikisini oluşturuyor.

Gıdada 2003 yılında 168 milyar dolar olan dünya gıda ambalajı pazarı 2004 yılında yüzde 8 oranında büyüyerek 182 milyar dolara erişmiş durumda. Bu artışta Doğu Avrupa’da hızlı genişleyen pazarlardaki yüksek satışlar ile Asya ve diğer ülkelerdeki gelişen ekonomiler önemli etken oluşturuyor. En büyük piyasa yüzde 29 ile Kuzey Amerika olarak görünüyor. Onu yüzde 28 ile Batı Avrupa ve yüzde 26 ile Asya izliyor. 2009 yılında 227 Milyar dolara ulaşması beklenen gıda ambalajları pazarının yüzde 36’sının Asya pazarında tüketileceği hesaplanıyor.

Gıda ambalajları pazarının oransal dağılımının değişmesinde bazı gözle görülebilir etkenler mevcut. En başta ambalajlanmış yaş sebze ve meyvelerin giderek daha fazla oranda, müstakil kasaplar ile manavlardan ambalajsız satışlardan daha fazla pay aldığı gözlemleniyor. Giderek daha fazla oranda yapılan merkezi ambalajlama işlemi ile firelerde azalma ve stokların daha verimli kontrol edilmesi sağlanabiliyor. Bunun ötesinde mikrodalga yemekleri de dâhil hazır gıdalara olan talep özellikle zaman fakiri tüketiciler tarafında giderek yükseliyor. Bu talep geçmişte derin dondurulmuş gıdadan uzak duran tüketicilerde dahi gözlemleniyor. Diğer etkenler arasında küçülen hane halkı büyüklüğü nedeni ile daha fazla sayıda ama daha küçük porsiyonlarda ambalajlara gerek duyulması. Bu tarz değişimler neticesinde ambalaja olan ilginin ve beklentilerin artması ambalaj makineleri sektörünü de en parlak sektörlerden biri haline dönüştürüyor. Aynı zamanda ecza ve kişisel bakım ürünleri ile ilgili ambalaj pazarının gelişmesi bu alandaki makineleri de en hızlı büyüyen sektörler arasına sokuyor.AMBALAJLAR ÇEŞİTLENDİKÇE MAKİNELER ÇOĞALIYOR

Sağlık ürünleri ambalajları satışlarının 2006 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artarak 19 milyar dolar seviyesine ulaştığı görülüyor. 2009 yılında ise bu sektördeki toplam cironun yaklaşık 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. En yüksek artışın ise yüzde 14,7 oranı ile Ortadoğu ülkelerinde olması bekleniyor. Diğer yüksek artışların da yüzde 8,1 ile 11,2 oranındaki artışlarla gelişmekte olan Doğu Avrupa, Afrika, Güney ve Merkezi Amerika ile Asya’da olması bekleniyor. Bu rakamlar ambalaj üretimi ve tüketimi gelişen ülkelerde ambalaj makinelerine yatırım artacağının da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Diğer taraftan kozmetik ve temizlik ürünleri ambalaj satışlarının 2007 yılındaki 13,7milyar dolarlık dünya toplamı ndan ortalama yüzde 6,2 artış ile 2009 da 18,5 milyar dolara varması bekleniyor. Bu ürün grubu ambalajlarına 2/3 oranı ile plastik ambalajlar başı çekiyor. Bunu yüzde 15 ile kâğıt ambalajlar izlerken geri kalan ise metal ve cam kaplar arasında paylaşılıyor.

Endüstriyel ve dökme ambalajların küresel değeri ise 2004 yılında 99 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu grupta Asya yüzde 29 pay ile en yüksek küresel paya sahip. Asya’nın 2009 yılında payının yüzde 33’e yükselmesi bekleniyor. Bu ambalaj grubunun küresel olarak yıllı k yaklaşık yüzde 3 artış ile 2009 yılında 115 milyar dolara erişmesi bekleniyor. Bir diğer önemli ambalaj pazarı olan içecek sektörü de büyümesini sürdürüyor. Küresel içecek ambalajları satışları 2007 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 artış göstererek 69 milyar dolara yükselmiş durumda. Artış özellikle Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki yükselişlerden kaynaklanıyor. İçecek tüketimi halen küresel ölçekte 1,35 trilyon litre olarak hesaplanıyor ve kişi başına ortalamada 215 litre düşüyor.


Çay en çok tüketilen içecek olmakla beraber şişelenmiş su en hızlı gelişen piyasa olma özelliğini koruyor. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ekonomilerde görülen bu büyüme bir yandan da PET şişe hacmini de büyütüyor. Batı piyasalarında durağan hale gelmiş olan alkolsüz içecek tüketimi diğer piyasalarda hızlı gelişimini sürdürüyor. Alkollü içki piyasalarında geleneksel şarap üreticisi piyasalar olan Fransa ve İtalya’da şarap tüketiminde bira lehine düşme oluyor. Buna karşılık biranın geleneksel içecek olduğu ve şarabın ithal edildiği İngiltere ve diğer piyasalarda bira tüketiminde artış gözlemleniyor.

Bu ve benzeri veriler dikkate alındığında gelecekte hangi tür ambalajlara talebin artacağını belirlemek mümkün olduğundan buna göre makine teknolojileri üretmek ve sektörün geliştiği ülkelere pazarlamak gerekiyor. Türk makine sektörünün de var olan avantajlarını kullanmanın yanı sıra geliştireceği yeni teknolojilerle ambalaj makineleri sektöründe önemli bir dünya oyuncusu olması mümkün. Özellikle komşu ülkelerde ve Rusya Federasyonu ile Birleşik Arap Emirliklerinde ambalaja olan talebin artması iç piyasada ve yurtdışındaki ambalaj üreticilerine Türk makinecilerinin ciddi satışlar yapmasına olanak sağlayabilir.

 

KUTU:

AMBALAJ SEKTÖRÜ VE MAKİNELERİ

>> Dünya ambalaj makineleri sektörünün 2009 yılında 550 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

>> 2006 yılı toplam dünya ambalaj makineleri ihracatının 12,4 milyar dolar olduğu görülüyor.

>> 2010 yılına kadar ambalaj makineleri sektöründeki toplam talebin giderek artacağı ve 33 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

>> Dünyada ambalaj makineleri sektörünün hakimi Almanya ve İtalya. Türkiye ise dünyada 30. sırada yer alıyor.

>> Çin’de 2010 yılına kadar ambalaj makinelerine olan talebin 1,7 milyar dolardan fazla artış göstereceği ve Japonya’nın da önüne geçeceği ön görülüyor.

>> Türkiye’nin 2007 yılı ambalaj makineleri ihracatının 44,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor.

>> Türkiye’nin ambalaj makineleri ihracatı sadece 44,9 milyon dolar, ithalatı ise 307,6 milyon dolar olmakla birlikte ihracatta yüzde 32,7 oranında artış yaşanırken ithalatta ise yüzde 6,1 oranında azalma gözleniyor.

 

SPOT:

“ Türkiye’nin 2007 yılı ambalaj makineleri ihracatının 44,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülüyor. 2006 yılına göre yüzde 32,7 oranında gerçekleşen bu yükseliş, ilerleyen yıllarda da pazarın hızla gelişeceğinin en önemli göstergelerinden biri olarak gösteriliyor.”