Sentetik iplik ve elyafların kullanım alanları ve miktarları gün geçtikçe artıyor. Bu artışa paralel olarak sentetik iplik üretim makinelerine olan talep de artıyor. Polyspin A.Ş.. bu talebi karşılamak amacı ile üretimini bu alana odaklandırmış bir firma. Sentetik iplik üretim makineleri (Man made Şber spinning machinery) üretimine ağırlık veren Polyspin, dünya genelinde artan sentetik tekstil ürünlerine paralel olarak artan makine ve tesis talebinden yararlanmak amacı ile bu alana odaklanmış durumda.

1973 yılında Özçelik adı ile küçük bir atölye olarak kurulan firma, 1996 yılında TUBITAK ve TTGV desteği ile ilk Ar-Ge projesini uygulamaya koymuş.

Kısa zamanda Gaziantep imalat sanayinde pek çok alanda ilk olma başarısını göstermiş ve 1998 yılında A.Ş olarak yeniden yapılanmış. 2008 yılında ise tescilli markası olan Polyspin adını şirket ismi olarak değiştirmiş. Türkiye’nin ve dünyanın Sentetik Tekstil Makineleri Üretim Merkezi olmayı hedefleyen Polyspin’de üretim ve Ar-Ge projelerinin bu çerçevede şekillendirildiğini belirten Polyspin A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Yusuf Uskaner, bu çerçevede kasa parçaları, yol butonları ve reflektörlerinin üretimlerine son verildiğini ve otomotiv sektörüne dönük genellikle TEMSA için yapılan parça üretimlerinden de çıkıldığını belirtiyor.

SENTETİK İPLİK MAKİNESİ PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ 2 MİLYAR DOLAR

Ülkemizde olduğu gibi pek çok gelişmekte olan ülkenin de yatırım malı makinelerine yüksek boyutlarda kaynak aktardığını belirten Yusuf Uskaner, “Önceki yıllarda Avrupa ülkeleri makine imalat sektörünün öncülüğünü yürütürken günümüzde faklı ülkeler de bu alanda varlıklarını hissettirme çabası içerisine girdiler. Günümüzde sentetik iplik üretim makineleri Almanya, İsviçre, Türkiye, Avusturya, İtalya, Japonya, Kore ve Çin’de bulunan firmalar tarafı ndan üretiliyor. Bu sektörün yıllık cirosu genel tekstil makineleri sektörü cirosunun büyük bölümünü oluşturmakta olup yaklaşık 2 milyar dolar seviyelerinde. Bu ciro büyüklüğü nedeni iledir ki sektörde teknoloji sahibi olmak kadar finansman sahibi olmak da rekabet gücüne etki ediyor” diye konuşuyor.

SENTETİK TEKSTİL MAKİNELERİ ÖNEMLİ AR-GE DESTEKLERİ ALDI

Yusuf Uskaner, sentetik tekstil makineleri üretim merkezini Türkiye’ye kazandırma projesi kapsamında uygulanan Ar-Ge Projeleri hakkında ise şunları söylüyor: “İlk etapta Polipropilen Halı İpliği Üretim Makinesi Projesi 1996-1998 yıllarında uygulanarak başarıyla tamamlandı. İkinci etapta polipropilen düz iplik ve combi iplik makinesi ile polyamid düz ve şişirilmiş iplikleri üretim makineleri projesi 1999-2002 yılları arasında uygulanarak başarıyla sonuçlandı. Üçüncü etapta polyester düz ve tekstrüzeli (combi) iplik üretim makinesinin tasarımı ve imalatı projesi Temmuz 2002-Temmuz 2003 dönemleri arası nda uygulanarak başarı ile tamamlandı. Dördüncü etapta Ocak 2003-Temmuz 2003 ayları arasında POLYSPIN BCF6, ikinci nesil sentetik halı ipliği üretim makinesi tasarımı ve imalatı projesi uygulamaya konularak başarı ile tamamlandı. Beşinci etapta Kasım 2003-Haziran 2005 dönemleri arasında uygulanan proje kapsamında sentetik triko ipliği ve bu ipliği üretecek makinenin tasarımı ve imalatı projesi uygulamaya konularak başarı ile sonuçlandırıldı. Bu projelerin tümü TUBITAK ve TTGV tarafından desteklendi. Altıncı etapta ise sentetik kesik elyaf üretim makinesinin tasarımı ve imalatı konusunda Ar-Ge çalışmaları yürütüldü. AR-GE çalışmalarını daha verimli hale getirmek ve pazarlama stratejisi kapsamı nda ise bir AR-GE laboratuarı oluşturuldu.”

ÖZÇELİK SEKTÖRDE RAKİPSİZ

Türkiye’de bu tür makineleri üreten tek firmanın Özçelik A.Ş. olduğunu vurgulayan Uskaner konu ile ilgili olarak şunları söylüyor: “Türkiye uzun yıllar bu makineleri yurtdışından ithal etti ve halen de büyük bir bölümünü ithal etmekte. Özçelik A. Ş. 1996 yılında TUBİTAK ve TTGV’nin desteği ile bu alanda Ar-Ge faaliyetlerine başlayarak 1999 yılından itibaren piyasaya makine satabilecek konuma geldi. Günümüze kadar Türkiye içerisine 43 adet tesis kuran firmamız, oluşturduğu rekabet ortamı sonucu sektörde teknoloji düzeyinin sürekli en üst seviyelere taşınmasını sağladı. Türkiye’nin bu alandaki en önemli sıkıntısı ise sentetik iplik üretiminde kullanılan polipropilen, polyester, polyamid gibi hammaddelerde son derece dışa bağımlı olması. 1996 yılında sentetik iplik üretim makineleri imalatına adım atan firmamızın rakipleri uzun yıllar önce bu alanda faaliyete başlamışlardı. Buna rağmen bugün itibariyle toplam üretimimizin yüzde 43’ünü, son üç yıllık üretimimizin ise yüzde 68’ini ihraç etmiş durumdayız.”

POLYSPIN BCF NEDİR?

Yusuf Uskaner, firmalarının en iddialı ürünlerinden olan POLYSPIN BCF serisi makineleri ile ilgili olarak da şunları söylüyor:

“Bu ürünler granül polipropilenin extruder yardımı ile eğitilerek şişirilmiş halı ipliği haline dönüştürüldüğü sistemler. Platform üzerinde besleme, dozajlama, ekstruzyon, pompalama, eğirme, soğutma, yağlama, çekim, şişirme, puntalama ve sarım aşamaları dik eğirme şeklinde olup, ergimiş polipropilen hava ile soğutulmakta, metraj pompası yardımı ile düzelerden iplik eğrilerek iplik üretilmekte. Üretilen bobin sayısına göre model ismi kullanılmaktadır. Örneğin BCF4 modelinde aynı anda dört iplik, BCF6 modelinde aynı anda altı iplik, BCF8 modelinde aynı anda sekiz iplik üretilmektedir. Bu makinelerde 800 dtex– 3000 dtex aralığında BCF (Bulked Continuous Şlament) iplik üretilebilmektedir.

Bu makinelerde her iki iplik bir sarıcı kullanılarak sarılmaktadır. Bir başka anlatımla BCF4 iki sarıcılı, BCF6 üç sarıcılı ve BCF8 ise dört sarıcılı makinedir. Bu makinelerin iplik üretim kapasiteleri üretilen ipliğin kalınlığına ve üretim hızına bağlı olarak değişmekte olup yaklaşık olarak 2000 dtex iplik üretimi ve 2300 m/dak üretim hızında BCF4 ile 2500 kg/gün, BCF6 ile 3750 kg/gün ve BCF8 ile 5000 kg/gün üretim alınabilmektedir. Bu makinelerde tüm proses parametreleri bilgisayar aracılığı ile denetlenmektedir. Sistemlerin tüm otomasyonları ve program yazılımları firmamız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu ürünler genellikle anahtar teslimi olarak müşteri tesislerinde kurulmakta, deneme üretimi ve gerekli eğitimlerin verilmesinin ardından müşterilere teslim edilmektedir. Bir POLYSPİN BCF8 makinesi yaklaşık 45 ton ağırlığında olup dört tır ile sevk edilmektedir.”

 

FOTO ALTI:

Yusuf Uskaner

Polyspin A.Ş. Genel Müdürü

Son üç yıllık üretimimizin yaklaşık yüzde 68’ini ihraç ediyoruz.

 

FOTO ALTI:

POLYSPIN A. Ş. DE ÜRETİLEN ÜRÜNLERDEN BAZILARI:

>> Polipropilen Halı ipliği BCF üretim makinesi, POLYSPIN BCF4, BCF6, BCF8 serisi

>> Polyester, Polyamid BCF iplik üretim makinesi,

POLYSPIN PET, PA BCF serisi

>> Polipropilen CF FDY iplik üretim makinesi POLYSPIN CF8, CF16 serisi

>> Sentetik triko ipliği üretim makinesi, POLYSPIN

TRİKO

>> Kesik Elyaf üretim makinesi, POLYSPIN STAPLE

>> Laboratuar tipi iplik üretim makinesi, POLYSPIN LAB

>> Otomatik bobin değiştiricili iplik sarıcısı

>> Polyester kristalizatörü, PET CR300

>> Hammadde kurutma sistemi, PET DR2000

>> Cam Elyaf İplik Sarıcısı

>> Elyaf Kesme makinesi

>> Düze yakma fırını