Türk Eximbank, 11 Şubat 2009 tarihinde aldığı karar ile yurt dışında düzenlenen fuarlara katılan firmalara kredi vermeye başladı. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamaya göre söz konusu kredi: “Türkiye’de yerleşik kurum ve kuruluşlar ile bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi ve ticaret şirketleri şeklinde faaliyet gösteren, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştiren organizatörlere, söz konusu fuar organizasyonuna katılan firmalara ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel olarak katılan firmalara verilecek. Bu krediler, 180 günlük dönemler sonunda anapara ve tahakkuk eden faizi ile birlikte ödenmek üzere 360 gün vadeli, TL para cinsinden, yüzde 13 faiz oranı ile anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının yüzde 100’ü oranında asli teminat alınarak kullandırılacak. Kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne yapılması gerekiyor.